1 Korin
Pas mamɨ Por ai Korinɨhündambo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por-anahɨ God aiyu wambo Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ semɨndɨ horambohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandɨrɨ. Wandɨ wandafɨ Sostenes-dɨbo nɨmaremboanehɨ Kraisɨndɨ nendɨ Korin ŋgoafɨhü amarei sɨheimbo pas nda sürü paparɨhandɨ. God ai sɨheimbo Krais-dɨbo nɨŋgombohünda wandɨ yaŋgɨr-anei yahu hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Ranɨyu asu ai nindou muŋguambo sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨmbo dɨdɨbafɨyei arɨhündɨ ranaheimbo ai-babɨdɨmbo nɨŋgombohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Adükarɨ ranai ana ahei asu sɨhefɨ muŋguamboani. Ape God asu sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨneandürɨhɨ asu ŋgusüfoambe afurɨfembü hohoanɨmo mbɨsabɨna-ndüramboane.
Por ai Godɨmbo hɨhɨfarürɨ
Sisas Kraisndɨ süŋguyu sɨheimbo God ai moanɨ hɨpoambo-mareandürɨ ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu ahambo sɨheimbohünda muŋguambo si hɨhɨfɨrɨhünɨ arɨhandɨ. 5-6 Kraisɨndɨ hoafɨ ro sɨheimbo hoafɨmehundürɨ ranana sɨhei ŋgusüfoambe ŋgɨnɨndɨ nɨmarɨndürɨmboane. Se Krais-babɨdɨ anɨboadei ranɨ-süŋgu God ai ahandɨ hoafɨ hoafɨyorambo asu ahambo fɨfɨrɨfembo moatükunɨ ra sɨheimbo masagadürɨ. Ranɨmboanei asu se sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai weindahɨ tüküfemboayu ranahambo hɨmboyeihɨ asu se-ana moai Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo moatükunɨ ra mbonɨmbo-rɨhümündi, ŋga wanɨ. Asu ai sɨheimbo ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨ-ndamündündürɨ nüŋgu ŋgumbo bɨdɨfɨranɨ si asu ai kosɨmbo tüküfiyuambe ŋgɨrɨ se hütiyei mbüsu. Asu ai nɨnɨ-moatükunɨ hoafayu ai randeambui. Ahandɨ nɨmorɨ Sisas Krais sɨhefɨ Adükarɨ-babɨdɨ wudɨmbeyeia yahuhayamboyu ai sɨheimbo mborai mehundürɨ.
Kraisɨndɨ nendɨ ai yikürübümehindɨ
10 Wandafɨ mamɨ, sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu sɨheimbo hüti hoafayahandürɨ. Muŋguambo se mamɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨr-anɨmbo hohoanɨmondei. Ŋga asu se yikürübündei wakɨndɨhimboyei. Se moanɨ mamɨ hohoanɨmo süŋgu-anɨmbo moanɨ mamɨmbondahi nɨmboei. 11 Wandafɨ mamɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ Kroendɨ worambeahɨndɨ ai hoafɨmehündürɨ sɨhei mbusümo sɨmborɨ hoafɨ hohoanɨmo eŋgoro ranahambo. 12 Awi ro ndarɨhe hoafayahɨ: Nindou mamamɨ se ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo hoafɨyo hoafɨmayei. Ŋgorü ai hoafɨyohü yahoya, “Roana Porɨndɨ süŋgueheandɨ,” ŋgorü ai, “Roana Aporosɨndɨ süŋgueheandɨ,” ŋgorü ai, “Roana Pitandɨ süŋgueheandɨ,” asu ŋgorü ai, “Roana Kraisɨndɨ süŋgueheandɨ,” ranɨ hoafɨ hoafɨmayei. 13 Asu Sisas Krais ai yikürübü-reandeimbɨyu? Asu Por ai sɨheimbo-hündambo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ yɨfɨyuwai? Porɨndɨ süŋgurɨhorɨ-rɨhündeimbɨmboyahi hundürɨyei-ai? 14 Ro moai sɨheimbo ana dabo hundürɨhandürɨ, ŋga Krispus asu Gaius ahafanɨmbo yaŋgɨrɨhapɨrɨ hundürɨ-marɨhapɨrɨ. Ranɨmbo-hündamboanahɨ ro Godɨmbo hɨhɨfarɨhünɨ. 15 Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo nindou mamɨ ai ŋgɨrɨ wandɨ ndürɨnambo hɨmonɨ hundürɨmayei mbüsü haya hoafɨndu, ŋga wanɨ. 16 Awi yɨnɨ, ro Stefanosɨyu asu ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ aheimbo amboanɨ hundürɨ-marɨhandürɨ, ŋga nindou amurambo hundürɨ-yondürɨmbo ana, moai hohoanɨmoyahɨ. 17 Sisas Krais ai wambo moai nindou hundürɨ-yondürɨmbo koarɨhendɨrɨ, ŋga aboedɨ hoafɨ ra bokarɨhefembo-hündamboyo koamarɨhendɨrɨ. Ŋga roana, fɨfɨrundeimbɨ nindou tɨkai hoafɨyomo arundɨ nahurai ranɨ hoafɨ moai hoafɨya rɨhandɨ. Ranɨmbe-mbonana asu Sisas Krais nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-fihɨ yɨfɨmayu ranai ŋgɨnɨndɨmbeyu-poanɨ.
Krais ana Godɨndɨ ŋgɨnɨnd-ani
18 Sisas Krais nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ yɨfɨmayu hoafɨ ranana nindou moaruwaimbo-femboayei ranaheimbo hɨhɨndɨ hohoanɨmo-anendürɨ, ŋga asu nindou God ai aboedambo-reamuneimbɨ sɨhefɨmbo ana ranɨ hoafɨ ra Godɨndɨ ŋgɨnɨnd-anemunɨ. 19 Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya, “Hɨfɨnɨndɨ ndorɨhi hohoanɨmoyeimbɨ-yei ndofe hohoanɨmo ranana moaruwaimbo-ndɨheandühɨ asu nindou hɨfɨnɨndɨ aboedɨ hohoanɨmo-yomondeimbɨ-yafe hohoanɨmo ra gɨgɨranambo-ndɨheamboyahɨ,” meho. 20 Refe-anasɨ asu nahi ndoru hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ manɨŋgomoa? Asu ahɨnümbɨ fɨfɨrundeimbɨ nindou amboanɨ nahiyomo anɨŋgomoa? Asu nahiyomo hɨfɨ ndanɨhündambo sɨmborɨ hoafɨ nafɨru-rundeimbɨ anɨŋgomoa? Nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨmboei ranahei ndofe hohoanɨmo ranahambo God ai hɨhɨndɨ hohoanɨmo-ane yahu nafuimayu!
21 Godɨndɨ ndofe hohoanɨmo süŋguyo hɨfɨ ndanɨhündambo nindou ndorɨhi fɨfɨrɨhindeimbɨ ai ahei hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ ŋgɨrɨ Godɨmbo fɨfɨrɨndɨhorɨ. Hoafɨ ro hoafɨyefɨ arɨhundɨ ra nindou ranahambo hɨhɨndɨ hohoanɨmo-ane asei, ŋga God ai yifirɨyu haya nindou Kraisɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranaheimbo aboedambo-ndɨheandürɨ-mboyahɨ, mehu. 22 Hoafɨ ranahambo anɨhond-ane yahombohünda Suda ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ranɨmboanemo hoeindɨhu ehomo, ŋga asu Grik ai fɨfɨrɨfe hohoanɨmo ranɨmboanemo yifirayomo. 23 Ŋga sɨhefɨmbo ana Sisas Krais nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ yɨfɨmayu ranahamboane ro bokarɨhehu arɨhundɨ. Ranɨ hoafɨ ranane Suda-yomondɨ hohoanɨmo ranahambo mamɨkarapurɨ arandɨ. Asu Grik ana ndanɨ hoafɨ ndanahamboya ranɨ-moatükunɨ ana hɨhɨndɨ hohoanɨmo-ane yahomo houmbo hohoanɨmo-yomondühanemo. 24 Ŋga asu sɨhɨr-anefɨ, Sudahünd-anei asu Grikɨhünd-anei muŋguambo sɨhefɨmbo God ai mborai mehumunɨ ra hɨmborɨyeifembü sɨhefɨmbo ana Krais ai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ moatükunɨyu haya, asu ahandɨ ndofe hohoanɨmo-ani. 25 God ai hɨhɨndɨ hohoanɨmombayu-mbonana, ahandɨ hohoanɨmo ra nindou-yei ndofe hohoanɨmo ŋgasünde. Asu God ai kehurɨmbeyu-mbonana, ahandɨ kehurɨ ra nindou-yei ŋgɨnɨndɨ ŋgasünde.
26 Wandafɨ mamɨ, se ndandɨhi hohoanɨmondei sapo horombo sɨheimbo God ai hoafɨmayundüra ahandɨ nindou tükümehindɨ ranɨmbo. Sɨhei mbusümo nindou afɨndɨ ai hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo fɨfɨrɨhindeimbɨ-yeipoanɨ. Nindou afɨndɨ ai ŋgɨnɨndɨ-yeipoanɨ. Nindou afɨndɨ ai adükarɨ ndürɨmbɨ-yeipoanɨ. 27 Ŋga asu hɨfɨ ndanɨhündambo nindou ai hohoanɨmoyeihɨ hɨhɨndɨ hohoanɨmoyeimb-anei masei ranaheimbo God ai moanɨ hohoanɨmoyu haya masemündündürɨ ndorɨhi hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ nindou aheimbo amoanɨŋgambo-fendürɨmbo-hünda. Asu hɨfɨ ndanɨhündambo nindou ai ra ŋgɨnɨndɨkoate-yeimb-ane masei ranaheimbo God ai hohoanɨmoyu haya masemündündürɨ nindou ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨ-rɨhündeimbɨ aheimbo amoanɨŋgambo-fendürɨmbohünda. 28 Ranɨyu asu ai hɨfɨ ndanɨhü ndürɨkoate-yoweimbɨ moatükunɨ ranɨyo, asu nindou ai ranɨ-moatükunɨ ana moanane seihü yiboaruko-marɨhindɨ ra God ai masemündu nindou ai aboedɨ hamɨnd-ane masei ranahambo hɨfɨnambo-fembohünda. 29 Ranɨ-mayowamboane nindou mamɨ ai ŋgɨrɨ Godɨndɨ hɨmboahü ahandɨhoarɨmbo borɨndu. 30 Ŋga God ai sɨheimbo Sisas Krais-babɨdɨ hɨnɨŋgɨmarear-anei. God ai ahambo sɨhefɨ fɨfɨrɨfe hohoanɨmo, Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nɨŋgo hohoanɨmo, sürühoeimbɨ hohoanɨmo süŋgufembo hohoanɨmo, asu aboedambo-femunɨmbo hohoanɨmo ranahambo nɨmɨndɨmborirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. 31 Ranɨmboane Godɨndɨ hoafɨ ai hoafɨyohü yahoya, “Nindou ai borɨmboayu ana, ai Adükarɨmbo yaŋgɨr-anɨmbo borɨmbiyu-wamboane,” meho.