1 Timoti
Pas mamɨ Por ai Timotimbo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. God sɨhefɨmbo aboedamboreamunɨ-randeimbɨ asu Sisas Krais ranahambo anɨhondümbo-rɨhurühɨ hɨmboayefɨ aiyafanɨ wambo hoafɨ semɨndɨ hombohünda kafoarɨne hɨnɨŋgɨ-marɨneandɨrɨ. Timoti, wandɨ süŋgumboyo se anɨhondümbo-marɨworɨ asu se wandɨ nɨmorɨ hondü nahurai-anafɨ. Pas nda sɨhambo sürü papɨrɨhɨ koararɨheheandɨ. Ape God asu ahandɨ nɨmorɨ Sisas Krais ai sɨhambo moanɨ hɨpoambondɨne hohoanɨmo-ndɨnanɨhü ŋgusüfoambe afurɨfe küfimbɨ hohoanɨmo mbɨsabɨnanɨn-amboane.
Tɨkai yamundɨfe hoafɨ ra raguanambo-ndɨhumboane
Ro Masedonia hɨfɨna hahühɨ asu sɨhambo Efesus ŋgoafɨhü mbɨnɨmbafa sahehea hoafɨmehanɨnɨ ranane asükai haponda sɨhambo hoafehanɨnɨ. Se ranɨhü nɨmbafɨmbo nindou bɨdɨfɨrɨ ai tɨkai hoafɨ süŋgufe hohoanɨmo yamundarundürɨ ra yowanɨ mbɨsafɨpurɨ saheheamboyahɨ hoafɨmehanɨnɨ. Rananɨmbo se hoafɨndafɨ-ndüranɨ ai ŋgɨrɨ tɨkai hoafɨndei asu ahei hürütühoafɨ, ahuirɨhoandɨ ndürɨmbo türüfoefe ho wataporɨ hohoanɨmo ra mbɨsɨhehind-amboane. Ŋga yahurai yamundɨfe hoafɨ ana sɨmborɨ hoafɨ tüküfe arandɨ, ŋga asu ranɨ hohoanɨmo ranai ana ŋgɨrɨ aheimbo Godɨmbo anɨhondümbofihɨ ahandɨ ratüpurɨ fɨfɨrɨfembo-hünda fandɨhendürɨ, ŋga wanɨ. Ŋga anɨhondümbofe hohoanɨmo yaŋgɨrɨ randeamboe. Ro ŋgusüfo pefe hohoanɨmo botɨfembohünda hoafɨ ra hoafayahanɨnɨ. Ŋgusüfoambe sürühoeimbɨ hohoanɨmo, Godɨndɨ hɨmboahü hüti-koateimbɨ hohoanɨmo asu anɨhondümbofe hohoanɨmo muŋguambo ra ŋgusüfo pefe hohoanɨmo nɨmɨndɨh-ane.
Asu nindou bɨdɨfɨrɨ ana hohoanɨmo ranahambo muŋguna daboadanamborɨhi hehimboanei, asu hɨhɨndɨ wataporɨ ranahambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyei hei arɨhündɨ. Aiana Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahamboanemo yamundɨhu-rɨhundeimbɨ-ndefɨmbo mehomo. Ŋga ai ahamundɨ hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨhündɨ asu ai rananɨ moatükunɨmbo anɨhondümboanefɨ hoafayefɨ mehomo ra moai fɨfɨrundɨ.
Sɨhɨrɨ yarɨhu fɨfɨrɨhundɨ God ai nindou-yafe hohoanɨmo dɨboadofembo-hündambo ahandɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo hɨnɨŋgɨmareandɨ. Asu nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahandɨ ratüpurɨ hondü rawarɨhindɨ ana, ra aboed-ane. Ŋga sɨhɨrɨ ndanahambo ndondɨhu yandɨhu fɨfɨrɨndɨhumboane: God ai nindou aboedɨ ranaheimbo-yopoanɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo hɨnɨŋgɨmareandɨ, ŋga wanɨ. Ndanɨ-moatükunɨ ranana nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo gogonɨmbɨrɨhehi-ndeimbɨ, bogorɨmboyafu-ndeimbɨmbo hɨfɨnambo-rɨhipureimbɨ, Godɨmbo daboadanambo-rɨhoreimbɨ, moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhi-ndeimbɨ, Godɨndɨ hohoanɨmo ana ambe sei-rɨhündeimbɨ, hɨfɨ ndanɨhünda hohoanɨmo süŋgufemboane seimbɨ, boagɨrambo hɨfɨkoarɨhindürɨ-rɨhündeimbɨ asu nindou hɨfɨkoarɨ-hindeimbɨ muŋguambo ranaheimbo God ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo hɨnɨŋgɨ-mareandɨ. 10 Asu nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo-yeimbɨ, nindowenihɨ bogo moaruwai hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ, nindoumbo hümbuhünɨyomo sowandümo homo kakɨ fihɨmbo koarɨhou-rundeimbɨ, tɨkai hoafɨyei-rɨhündeimbɨ, asu moanɨ hoaŋgɨrɨhi hehi nɨmoamo nda sei-rɨhündeimbɨ, yamundɨfe hoafɨ aboedɨ ranahambo daboadɨ hɨhɨrɨhindeimbɨ, nindou muŋguambo ranaheimbo God ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨ-mareandɨ. Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo ndanana ranɨ-moatükunɨ, asu amurɨ moaruwai hohoanɨmo aho ranai aboedɨ hohoanɨmo ranahambo gabudeamboembo-hünda gifembo-hündamboane. 11 Hoafɨ hondü ranana aboedɨ hoafɨ God ai wandɨ warɨhü masendɨ ranɨ-dɨbo sɨmogod-ane. Hoafɨ aboedɨ ranahambo aboed-ane asei asu God ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo nɨmɨndɨhayu ra hoafɨmemunɨ.
Por Godɨmbo hɨhɨfarürɨ
12 Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai wambo hohoanɨmo-yundɨrühɨ, wandɨ ratüpurɨ nda wudɨpoaponde randeambui yahuhaya, wambo ahandɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ ra masendɨra-mboanahɨ, asu ro ranahambo hɨhɨfarɨhünɨ. 13 Yɨnɨ, ro horombo ahambo hoafɨyahandowohü tɨrɨfoarɨhinühɨ moaruwaimbo-rɨhinühɨ ahambo hürütümarɨhünɨ, ŋga ro ahambo anɨhondümbofi asu fɨfɨrɨfekoate manɨmboaha ranɨmboyu ai wambo hɨpoambo-mareandɨrɨ. 14 Adükarɨ ranai wambo hɨpoambo-mareandɨramboyahɨ, ro Sisas Krais-dɨbo anɨmboahɨ. Ranɨyu wambo anɨhondümbofe asu hɨpoambofe hohoanɨmo afɨndɨ masendɨrɨ. 15 Hoafɨ nda anɨhondü hond-ane asu muŋgu ai anɨhondümbo-mbɨrɨhind-amboane. Sisas Krais ai moaruwai hohoanɨmoyefembü sɨhefɨmbo aboedambo-femunɨmbo makusu, ŋga moaruwai hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ ranaheimbo muŋguambo ŋgasündɨ-heandürɨmboanahɨ. 16 Ŋga Sisas Krais ai moaruwai hohoanɨmoyeimbɨ hɨmboana wamarandürɨ hu ra nafuimbohünda ŋgasündɨhearü hehea moaruwai hohoanɨmoya-rɨhandeimbɨ wambo boatei hɨpoambo-mareandɨrɨ. Nindou dɨdɨyei Kraisɨmbo anɨhondümbo-ndɨhoranɨ asu süŋgunambo koadürümbo-koadürümbo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo semɨndɨmboayei ranaheimbo ro sɨsamɨ nahurai-anahɨ. 17 Aiana Bogorɨ adükarɨ hondü koadürümbo-koadürümbo nüŋgumboani. Aiana yɨfɨkoateyu-randeimb-ani, asu ahambo nindou ai hoeife-koateyu-randeimb-ani. Ai mam-ani God hondayu asu ahambo ndürɨ adükarümb-ani asu ai koadürümbo-koadürümbo bogorɨ hond-ani mbɨsefɨmboane, ŋga anɨhond-ane.
Timoti ai ŋgɨnɨndɨ nüŋgumbo yifiarɨmbiyu-wamboane
18-19 Timoti, se wandɨ nɨmorɨ nahurai-anafɨ. Horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ai sɨhambo nɨnɨ-moatükunɨ süŋgunambo refemboayafɨ ranahambo hoafɨmayu asu ro hoafɨ ranahambo hohoanɨmoya hehea, haponda se randowandɨ asahanɨnɨ. Se hoafɨ ra ŋgɨnɨndɨ kɨkɨhɨndandɨfɨ nɨmbafɨmbo-anɨmbo asu sɨhafɨ ŋgusüfoambe hütikoate-ndafühɨ anɨhondümbo-ndɨworühɨ moaruwai hohoanɨmo dɨbo yifiarɨmbohünda tɨŋɨrɨfondafɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ahei ŋgusüfoambe ra moaruwai-ane asei, ŋga ranahambo raguanambo-marɨhindɨ ranɨmboanei asu ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo ra mahanondürɨ sip ho nɨmoeifihɨ tɨrɨmondeandühɨ hɨmonɨ ahano nou. 20 Nindou yimbu yahurai-anafanɨ ahafandɨ ndürɨ Himeneus, Areksander ahafanɨmbo ro Satanɨndɨ warɨhü-marɨheapɨrɨ. Nindou yimbu ai randafɨneandühɨ karɨnɨ asu ai Godɨmbo tɨrɨfoefe hoafɨkoate-mbeyafanda sahehea.