2 Tesaronaika
Pas yimbu Por ai Tesaronaika-hündambo sürü papɨmarandɨ
1
Por, Sairas, Timoti, ro pas nda Kraisɨndɨ nendɨ Tesaronaika-hündɨ sɨheimbo sürü paparɨhundɨ. Se sɨhefɨ Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais-yafand-anei. Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais ai moanɨ hɨpoambo-mbɨrɨneandür-amboane asu se ŋgusüfoambe afundɨhi kündɨhi nɨmandei.
Por ai Godɨmbo hɨhɨfarürɨ
Wandafɨ mamɨ, muŋguambo si sɨheimbohündambo Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhurɨ ndɨhumboyefɨ. Ra aboed-ane, nɨmboe sapo sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo adükarɨ tüküfe arandɨ asu sɨheihoarɨ sɨmborɨ hɨpoambofirɨyeihɨ hei asu ranɨ hohoanɨmo afɨndɨ tüküfe arandɨ. Ranahambohünda ŋgorü ŋgoafɨ, ŋgorü ŋgoafɨ Kraisɨndɨ nendɨ sɨheimbo aboed-anei asei. Sɨhei hürütümbɨ moaruwaimbo-marɨhindüra sɨheimbo tɨŋɨrɨfo tükümefeyo. Ŋga se ranahambo moanane sei hehi Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhindühɨ ŋgɨnɨndɨ anɨboadei. Ranahambo ro Kraisɨndɨ nendambo sɨheimbo hoafɨyahundürɨ arɨhundɨ.
God ai sɨhefɨmbo mbumundɨ hohoanɨmo süŋgu yɨboboreandühani
God ai ahandɨ mbumundɨ yɨbobofe hohoanɨmo ndahurai nafuiaramunɨ. Se God ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨrandɨ ranahambo ratüpurɨyei arɨhündɨ ranɨmboane asu nindou ai sɨheimbo moaruwaimbo-marɨhindürɨ. Asu rananɨmbo God ai sɨheimbo ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨrandɨ ranambe nɨŋgombo ra nafɨndamündɨ-ndürɨmbui. Nindou sɨheimbo moaruwaimbo-marɨhindürɨ ranaheimbo God ai mbumundɨ hohoanɨmo süŋgundeandühɨ sɨmborɨ moaruwaimbo-ndearümbui. Se tɨŋɨrɨfo masahümündi ra God ai moendɨnde mbunda asu sɨheimbo ai-babɨdɨ aboedɨ nɨmarɨmbohünda fandɨherümbui. Adükarɨ Sisas ai hai kameihɨ ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ŋgɨnɨndɨ-babɨdɨmbo sünü hɨnɨŋgɨnde weindahɨ kuduanɨ rasɨmboanɨ God ai fandɨhemunümbui. Nindou ai Godɨmbo fɨfɨrɨfekoate-ayei asu Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ aboedɨ hoafɨ süŋgufekoate-ayei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui. God ai aheimbo sɨmborɨ moaruwaimbo-ndeiranɨ ai Adükarɨndɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ŋgɨnɨndɨ-kɨmɨ ŋgɨrɨ nɨmandei asu ai koadürümbo-koadürümbo moaruwai nɨmandeimboyei. 10 Adükarɨ Sisas ai kuduanɨ ahandɨ nendɨ muŋgu ahambo aboed-ani mbɨsemboyei rasɨmboanɨ ra tükündɨfemboe. Asu muŋguambo nindou ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranai ranahambo hepünɨndahimboyei. Se-amboa randɨhimboyei anɨhondü hoafɨ sɨheimbo hoafɨmayefɨ ra se anɨhondümbo-marɨhindɨ wambo. 11 Ranɨmbo hohoanɨmoyefühɨ sɨheimbohündambo Godɨmbo dɨdɨbafɨyefühɨ sefɨya, ‘Ape God, se aheimbo sɨhafɨ hohoanɨmo süŋgufembo hoafɨ-mayafɨndürɨ asu se dɨboadondo-wandüranɨ rasüŋgumbɨrɨhind-amboane. Aheimbo ŋgɨnɨndɨ dabadüran-anɨmbo aboedɨ hohoanɨmo ai süŋgufembo asei rasüŋgumbɨrɨhind-amboane. Asu ai Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ ahandɨ ratüpurɨ muŋgu-mbɨrɨhind-amboane,’ asefɨ. 12 Rananɨmbo se Adükarɨ Sisas Kraisɨmbo aboed-ani mbɨsei, ŋga ai-amboa sɨheimbo aboed-anei mbüsümbui. God asu Sisas Krais sɨheimbo moaɨ hɨpoambo-ndɨneandürühɨ rambɨrɨneandür-amboane.