2 Timoti
Pas yimbu Por ai Timotimbo sürü papɨmarandɨ
1
Por ai Timotimbo pas sürü papɨmarandɨ
Ro Por-anahɨ. God ai ahandɨhoarɨ Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ semɨndɨ horambo kamafoareandɨrɨ. God ai wambo nindou Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhinda yaŋgɨrɨ koadürü nɨŋgoweimbɨ saimbo horombo hoafɨmareandɨ ranahambo wataporɨmboyo-rambohünda koamarɨhendɨrɨ. Timoti, se wandɨ nɨmorɨ hondü nahurai-anafɨ, ro sɨhambo pas nda sürü paparɨhandɨ. Ape God asu sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai sɨhambo aboedɨ hohoanɨmo-ndɨnanɨnühɨ hɨpoambo-ndɨneanɨna ŋgusüfoambe afure kümbearo-amboane.
Sɨhɨrɨ yowanɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨmbo amoanɨŋgɨ-yopoanɨ
Ro Godɨndɨ hɨmboahü hüti-koate ahandɨ ratüpurɨ ratüpurɨya arɨhandɨ wandɨ amoao mamɨ amboanɨ ranɨ-süŋguarɨhindɨ nou. Ro sɨrɨhü asu nɨmbokoanɨ sɨhambo hohoanɨmo-yahanɨnühɨ Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhünühɨ dɨdɨbafɨ-yaheando arɨhandɨ. Asu se wambohünda aranɨmayafɨ ranɨmbo hohoanɨmoyahanɨnühɨ ro sɨhambo hoeifenɨnɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoayahɨ. Ro asükai hoeindɨheanɨnühɨ rananɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndamboyahɨ. Ro sɨhafɨ Kraisɨmbo anɨhondümbofe hondü ranahambo asükai hohoanɨmoayahɨ. Sɨhafɨ asarɨ Rois asu sɨhafɨ me Yunis ai weyaŋgurühɨ anɨhondümborɨne marɨnandɨ, ŋga ro yarɨhe anɨhondümbo-arɨheandɨ sɨhafɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo amboa ahafe nahurai-ane. Ranɨmbo-hündamboane sɨhafɨ hohoanɨmo botarɨheanɨnɨ. Ro wandɨ warɨ sɨhafɨ mbɨrowamɨ manandɨheandɨ ra God ai sɨhambo ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨ masaganɨnɨ. Rananɨmbo sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ ranai hai pɨpirowanda ahoro nahuraimbeyowa sahehea. Sapo God ai sɨhefɨmbo Yifiafɨ masemunɨ ra yɨhɨmbo saiyamunɨ-randeimbɨ-yopoanɨ, ŋga wanɨ. Yifiafɨ ranana sɨhefɨmbo ŋgɨnemɨndɨmunanɨ nindou ŋgorümbo ŋgusüfo pefe asu sɨhefɨ hohoanɨmo ndofe hɨfandɨmboyo hohoanɨmo ra masemunɨ. Ranɨmbo-hündamboane se sɨhefɨ Adükarɨndɨ hoafɨ hoafɨmbo amoanɨŋgɨ-ndamboyafɨ. Asu se wambo amoanɨŋgɨ-ndamboyafɨ, ŋga ro ahandɨ ratüpurɨ-mbohünda karabusɨ-meheand-ane. Ŋga se Godɨndɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ ranɨnambo Aboedɨ hoafɨ bokarɨ-hefembohünda ro-dɨbo tɨŋɨrɨfondemboane. God ai ranɨmbo-hündamboyo ŋgɨnɨndɨ sayamunɨ arandɨ. Asu ai aboedamboreamunɨ mbura ahandɨ sürühoeimbɨ nindoumbore kafoare hɨnɨŋgɨmareamunɨ. Ai ramareandɨ ra sɨhɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo-mayefamboyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ranana horombo hondü God ai hɨfɨ sünü nafɨ-koateyu-ambeyo Kraisɨndɨ süŋgu aboedɨ hohoanɨmo-memuna ahandɨ nindoumboyahu tükümehundɨ. 10 Ŋga asu hapondanɨ ana Sisas Krais sɨhefɨmbo aboedambo-reamuneimbɨ ranai ndeara weindahɨ tüküfimboani. Asu ahandɨ ratüpurɨ süŋgu Godɨndɨ nindoumbo aboedɨ hohoanɨmo amboanɨ weindahɨ tüküfemboane. Sisas Krais ai yɨfɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfɨnambo-mareanda yɨfɨ ai ŋgɨnɨndɨkoate-ane. Asu ahandɨ aboedɨ hoafɨ ranɨnambo muŋguambo nindou ai yɨfɨkoate yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo ra weindahɨ-mareandɨ.
11 Ai wambo kamafoareandɨrɨ aboedɨ hoafɨ wataporɨmboyo, Kraisɨndɨ hoafɨ semɨndɨ ho, asu nindoumbo Godɨndɨ hohoanɨmo yamundɨfe raraombohünda. 12 Ro tɨŋɨrɨfo asahamɨndɨhɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨya arɨhandɨ ranɨmbo-hünda, ŋga ranahambo ro moai amoanɨŋgɨyahɨ. Sapo ro Nindou anɨhondümbo-arɨhinɨ ahambo fɨfɨrɨhinɨ. Asu ro fɨfɨrɨheandɨ ai wambo ranɨ ratüpurɨ masendɨ ra hɨbada ŋgumbo Sisasɨndɨ adükarɨ si ra tükündɨfemboe.
13 Ro yamundɨ-marɨheandɨ hɨmborɨmayafɨ ra aboedɨ sɨsamɨ nahurai-ane asu se mamɨ yahurai nindoumbo yamundowandürɨ ndandɨ. Ranɨmboane se Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbo-ndɨworühɨ ŋgusüfo pandoworühɨ asu ranɨ-hoafɨ yamundo ndandɨ. 14 God ai aboedɨ hoafɨ sɨhafɨ warɨhümareandɨ ra aboedɨ moatükun-ane, ŋga se wudɨpoapondo hɨbadandɨ. Yifiafɨ Aboedɨ sɨhefɨ fiambe amaro ranai fandɨhenɨnɨmboe ranɨ ratüpurɨ ra hɨfandɨmbohünda.
15 Se fɨfɨrowandɨ muŋguambo nindou Esia hɨfɨhündɨ ai wambo hɨnɨŋgɨ-marɨhindɨrɨ. Asu Figerus weimbo Hemogenes amboanɨ hɨnɨŋgɨ-marɨneandɨrɨ.
16 Ro dɨdɨbafeheandɨ Adükarɨ ai Onesiforus ahandɨ aborüdɨ babɨdɨmbo hɨpoambo-mbɨreandür-amboane. Ai wambo karabusambe-ani yahu amoanɨŋgɨkoate sünɨ hoeireandɨrɨ randanɨ ŋgusüfo aboedɨ kürɨhe mamarɨhɨ. 17 Ai süfumbo Romohü wambo tɨŋɨrɨfoyuhü kokorandɨrɨmbo asu süŋguna hoeimareandɨrɨ. 18 Ro dɨdɨbafeheandɨ Adükarɨ ai Godɨndɨ yɨbobofe si tüküfe sɨmboanɨ hɨpoambo-mbɨrir-amboane. Se fɨfɨrowandɨ Onesiforus ai ro Efesusɨhü karabusɨyahe nɨmarɨhambe wambo fehefe-ndɨrɨmbohünda afɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyu marandɨ.