Ratüpurɨ
Hoafɨ Sowandümo Homo-rundeimbɨ-yomondɨ Ratüpurɨ
1
Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai Ahandɨ hoafɨ Serusarem ŋgoafɨhü bokamarɨhoemo
1-2 Tiofirus, Sisas ai piyu haya ratüpurɨyu asu nindou yamundera humbo God ai ahambo sünambe serümündɨ mahafu ranahamboyo weaŋgurühɨ bukambe sürü papɨmarɨhandɨ. Sünambe hafokoate-yuambe, Sisas ai ahandɨ hoafɨ semɨndɨ horambo kafoare hɨnɨŋgɨmareapurɨ ahamumbo-so tüküfi Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo ratüpurɨ ai süŋgunambo refembo ra hoafɨmayupurɨ. Refehayamboyowane, asu süŋgunambo God ai serümündü mahafu. Ai yɨfɨyu mbura ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-so tüküfi Ai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu ra nafuimbohünda afɨndɨ moatükunɨ ramareandɨ. Ranɨyo 40 si ranambe Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai hoeimarüwurɨ. Ranɨyo ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo wataporɨmbo-marapurɨ. Ranɨyo ai ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-babɨdɨmbo sowasümondühɨ nɨmarɨmombo ahamumboya, “Se yowanɨ Serusarem hɨnɨŋgɨfepoanɨ. Ŋga Ape ai saimbo hoafɨmayua asu ro hoafɨmayahɨ ranahambo se hɨmbondɨmondühɨ nɨŋgomo. Son ai nindoumbo hoenambo hundürandürɨ marandɨ, ŋga asu yahunümbɨ si süŋgunambo Yifiafɨ Aboedɨnambo hundürɨndeimboyei,” mehu.
Sisas ai sünambe mahafu
Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai gugurɨyafu nɨmarɨmombo düdu-rüwurühɨ yahomoya, “Adükarɨ hapondanɨ ndanɨ-sɨmboanɨ se Israerɨmbo ŋgɨnɨndɨ dabupura ahamundɨhoarɨ hɨfandɨ-mandundɨyo, wanɨmandɨyo?” mehomondamboyu. Asu Ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ranana se fɨfɨrɨfembo moatükunɨyopoanɨ. Ŋga Ape yaŋgɨr-ani nɨnɨ-sɨmboanɨyo ranɨ-moatükunɨ refembo ra fɨfɨreamboayu. Ŋga süŋgunambo Yifiafɨ Aboedɨ ai sɨhamumbo sowana akoso ana, se ŋgɨnɨndɨ ndowandümboemo. Asu rananɨmbo wandɨ hoafɨ Serusarem, Sudia, Samaria asu muŋgu hɨfɨ ra wataporɨmbo-ndümboemo,” mehu.
Sisas ai ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbora mbura ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai nɨŋgomo hɨmboapo-yomondane, nɨmoamo mahafu. Ranɨyo mburɨŋgainambo gabuderühɨ asu ahambo hoeifikoate-memo. 10 Sisas ai hafuwane, ahandɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai sünambe hɨmboapo-yomondühɨ nɨŋgomondane, nɨmehünou nindou yimbu ranai kɨfohɨ hoearɨ güdɨne hena ahamundɨ fikɨmɨ manɨmbafanɨ. 11 Nindou yimbu ranai safanɨya, “Garirihündɨ nindou, nɨmboe se nɨŋgomombo hɨmboapoayomoa? Sisas se hoeirüwurɨ marundɨ ranana God ai sünambe serümündü mahafu. Se hoeirüwura mahafu yahurai anɨmbo asükai hɨhɨrɨndüfi kudümbui,” masafanɨ.
Sudasɨndɨ ratüpurɨ fondɨ semɨndɨmbo kamafoarüwurɨ
12 Ranɨyo asu Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ranai Orif Wafu ra hɨnɨŋgɨru hou Serusaremɨnambo mahomo. Orif Wafu ranana Serusarem ŋgoafɨhündɨ aŋgunɨ hamɨndɨyopoanɨ, ŋga mamɨ kiromita-ane. 13 Ai adükarɨ ŋgoafɨ ranɨhü tüküyafu mburu worɨ nɨmoamo yibadɨ ahamundɨ nɨŋgomo-rundeimbɨ ranambo mahafomo. Ranana Pita, Son, Sems, Andru, Firip, Tomas, Bartoromyu, Matyu, Sems Arfiusɨndɨ nɨmorɨ, Saimon Serot-yomondɨ hohoanɨmo süŋgure randeimbɨ asu Sudas Semsɨndɨ nɨmorɨ ranɨyomo.* Serot ranana Rom-yomondɨ hoarehɨ nɨŋgombo moei yahomo rundeimb-anemo. Asu ai Israer ahei hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgufembo hohoanɨmo-yomo rundeimb-anemo. 14 Nindou ranai muŋgu mamühɨ gugureafu nɨmarɨmombo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-memo. Bɨdɨfɨrɨ nɨmorehɨ asu Maria Sisasɨndɨ hondɨyo ahandɨ akohoandɨ-yomo ai-amboanɨ muŋgu gugureahi nɨmareimbo dɨdɨbafɨmayei.
15 Ranɨ-sɨmboanɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranana 120-yei. Pita ai ahei mbusümo botɨfi nüŋgumbo Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbo-randühɨ yahuya, 16-17 “Amoŋgo-mamɨ asu rehɨ-mamɨ Godɨndɨ bukambe Yifiafɨ Aboedɨ ai Defitɨndɨ yasɨmondɨ süŋgure hoafɨmayo Sudas ai Sisasɨmbo hürütümbɨ nindou-yomondɨ warɨhüfimbo ra asu hapondanɨ anɨhondü tüküfemboane. Ai-amboanɨ ro-ambeahɨndɨ mamɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-ani,” mehu.
18 Sudas ai Sisasɨmbo hürütümbɨ nindou-yomondɨ warɨhürirühɨ ranɨ-takɨnɨ kakɨ masemündu ranɨnambo hɨfɨ pemɨmayu. Asu süŋgunambo hɨfɨ ranɨhü yɨfɨ piyuhümbo bodo bureandühɨ furɨ ranai bokarɨmefoendɨ. 19 Ranɨyo süŋgunambo nindou Serusaremɨhü amarei ranai fɨfɨrɨhi hehi hɨfɨ ra ahei hoafɨnambo Akerdama sei marɨhündɨ. Ahei hoafɨnambo Akerdama ranana horɨ kefoendeimbɨ hɨf-ane. 20 Pita ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Herü bukambe hoafɨ sürü papɨmarundɨ ranana ndahurai-ane,
‘Hɨfɨ ra nindou ŋgorü ai ndemündümbui,
ŋga moanɨ yare mbɨnɨŋgo-wamboane.’ Buk Song 69:25
Asu ŋgorü bɨdɨfɨranɨ buk ranambe yare hoafɨyowohü yahoya,
‘Ahandɨ ratüpurɨ ra nindou ŋgorü ai mbɨsemündu-amboane,’ meho. Buk Song 109:8
21-22 Ranɨmboane nindou mamɨ ahei mbusümonɨndɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨhurɨmboane sɨhɨrɨ-babɨdɨ Sisas ai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu hoafɨ semɨndɨ horambo. Sapo nindou ranana sɨhɨr-ambeahɨndɨ Sisas ai sɨhɨrɨ-babɨdɨmbo huranda Son ai nindou hundürürandürɨ ra humbo asu Sisas ai hɨnɨŋgɨreamunɨ haya sünambe mahafu rananɨmbo wataporɨmbo-mbɨrundamboane,” mehu.
23 Ai nindou yimbu ndürɨ pamarupɨrɨ: Sosep Barsabas, ahandɨ ŋgorü ndürɨ Sastus yahomondo-rundeimbɨ, asu ŋgorü Matias. 24-25 Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ranai yaru dɨdɨbafɨyafundühɨ yahomoya, “Adükarɨ, se muŋguambo nindou-yei hohoanɨmo fɨfɨrowamboanafɨ. Se yɨhoefɨmbo nafuindafɨ nindou yimbu nda daboe se kamafoarɨworɨ ndanɨ ratüpurɨmbohünda. Yɨhoefɨmbo nindou dɨdai sɨhafɨ hoafɨ semɨndɨ horambo tükümandɨfi Sudasɨndɨ fondambe. Sudas ai yɨhoefɨmbo hɨnɨŋgɨreamunɨ haya ai nɨŋgomboayu ranɨnambo mahu,” mehomo. 26 Ai nɨmarɨmombo nindou dɨdai Sudasɨndɨ fondühɨ ratüpurɨ ra mandemündü ranɨmbo nɨmoei pütimemo. Ranɨyo nɨmoei ranai Matiasɨndɨ tükümefeyoa asu Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ 11 ranɨ-babɨdɨmbo hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ nindoumbo-mefundɨ.

*1:13: Serot ranana Rom-yomondɨ hoarehɨ nɨŋgombo moei yahomo rundeimb-anemo. Asu ai Israer ahei hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgufembo hohoanɨmo-yomo rundeimb-anemo.