3
God ai Krais-babɨdɨ botɨmareamunɨ
God ai Krais-babɨdɨ sɨhefɨmbo botɨreamunɨmboani. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu nɨnɨ-moatükunɨ hohoanɨmo nɨmoamo sünambe eŋgoro ranahambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmondei. Nɨmoamo ranɨhü ana Krais ai muŋguambo moatükunɨ ranahambo bogorɨmbofi Godɨndɨ warɨ hondünɨ nɨmarümboani. Muŋguambo si aho ra se sünambeahɨndɨ moatükunɨmbo yaŋgɨr-anɨmbo hohoanɨmo pandɨhindɨ, ŋga hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ ranɨyopoanɨ. Seana Krais-babɨdɨ yɨfɨmayei, ranɨmbo-wambo asu sɨhei koadürü yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranai-ana dɨbo mbeŋgorɨ Krais-dɨbo Godɨndɨ fikɨmɨ, ŋga awi moai weindahɨ yaŋgoro. Krais-ana sɨhei yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranahambo nɨmɨndɨhani. Süŋgunambo ai weindahɨ tüküfiyu-ambe-anɨmbo asu se ai-babɨdɨ Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ eŋgoro ra ndahümündi hehimbo ranɨhü weindahɨ tükündahimboyei.
Se sɨmborɨ hohoanɨmo sahümündi-mboanei
Ranɨmboane se sɨhei hohoanɨmoambe hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo amarondürɨ ra raguanambo-ndɨhindɨ. Ro hoafehandürɨ moaruwai hohoanɨmo nda ndahurai-ane: Nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo hohoanɨmo, nindowenihɨ bɨrabɨrɨ hohoanɨmo, ŋgusüfo botɨreandeimbɨ moaruwai hohoanɨmo asu nindou ŋgoründɨ napo hohoaŋɨfe hohoanɨmo. Hohoaŋɨfe hohoanɨmo ranana tɨkai godɨmbo süŋgufe hohoanɨmoane. Nindou düdi ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨkoate ranɨ-moatükunɨ hohoanɨmo süŋguareandɨ ana, asu God ai nindou ranahambo ŋgɨnɨndɨndürühɨ moaruwaimbo-ndirümbui. Horombo se-amboanɨ nindou ranɨ-babɨdɨ nɨmboeimbo muŋguambo moaruwai hohoanɨmo ra süŋgumarɨhünd-ane. Ŋga haponda se hohoanɨmo nda muŋguambo hɨnɨŋgɨndɨhindɨ: Ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo, watɨkoafɨ hohoanɨmo, nindou ŋgorümbo moaruwaimbofe hohoanɨmo, amoŋgonɨ hoafɨ, muŋguambo moaruwai hoafɨ ranana se muŋgu hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Se mamamɨ sɨmborɨ tɨkai hoafürɨ-ndeimboyei sapo ndeara yaboateihündɨ moaruwai hohoanɨmo ra sɨhei ŋgusüfoambe-ahɨndɨ hɨnɨŋgɨ-rɨhimboanei. 10 Ŋga asu hapondan-ana se sɨmborɨ nindou tüküyahimboanei. God aiyu ahandɨhoarɨ nindou sɨmborɨ ra nafɨmarandɨ. Ranɨyu asu ai sɨheimbo hohoanɨmo sɨmborɨ sɨmborɨreandürɨ hɨnɨŋgɨreandürɨ arandɨ se God muŋguambo moatükunɨ nafɨra-randeimbɨ ranahambo dɨboadofe fɨfɨrɨfimbohünda. 11 Ranɨmboane asu Godɨndɨ sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgu sɨhɨrɨ ahandɨ hɨmboahü mam-anefɨ. Suda asu Suda-yafe ndɨfo ranɨ-poanɨmboyopoanɨ, nindou fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefeimbɨ asu nindou fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe-koateimbɨ ranɨ-poanɨmboyopoanɨ. Ndɨfo asu nɨmambeahɨndɨ burɨyeimbɨ nindou, kakɨ semɨndɨkoate ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou asu nindou moanɨ aboedɨ nɨŋgomondeimbɨ ra ranɨ-poanɨmboyopoanɨ. Ŋga Krais ai yaŋgɨrɨ adükarɨ moatükun-ani asu muŋguambo sɨhefɨ fiambe amarumunɨ.
12 God ai sɨheimbo wand-anei yahu hɨnɨŋgɨma-reandür-amboani, asu se ahandɨ nindoumboyahi manɨmboei-amboanei asu ai sɨheimbo muŋguambo si ŋgusüfo pareandürɨ arandɨ. Ranɨmboane asu se hohoanɨmo ndahurai ndahümündi: Hɨpoambofe hohoanɨmo, nindou dɨdɨboadɨfe hohoanɨmo, afurɨfe hohoanɨmo, warɨ hoafeandühɨfe hohoanɨmo, sɨmborɨ hoafɨkoate hohoanɨmo. Ranɨ-hohoanɨmo ra se süŋgundɨhi ndühündɨ. 13 Nindou ŋgorü ai sɨheimbo moaruwaimbo-areandürɨ ana, asu se amboawi mbɨsei. Nindou ŋgorü ai ŋgorümbo moaruwaimboarirɨ ana, nindou ranai ŋgɨrɨ ahambo sɨmborɨ hoafɨndu. Sisas Krais ai sɨhei hohoanɨmo moaruwai ranahambo amboawi mehu nahurai-anɨmbo asu se-amboanɨ ranɨ-süŋgumbo nindou ranaheimbo amboawi mbɨsei. 14 Amurɨ hohoanɨmo muŋgu ra ranahambo kapeihɨ ŋgusüfo pefirɨndei. Ranane ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ra muŋguambo mamambere hɨnɨŋgɨreanda ŋgɨnɨndɨ anɨŋgo.
15 Sisas Kraisɨndɨ-mayo ŋgusüfoambe afurɨfimbɨ hohoanɨmo masemunɨ ranai sɨhei ŋgusüfo ranahambo ndore hɨfandɨmbɨrandür-amboane. Se fi mamɨ nahurai-anei asu God ai sɨheimbo afurɨfe küfimbɨ hohoanɨmondei yahuhaya mborai mehundürɨ. Asu se Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ ndühündɨ. 16 Kraisɨndɨ hoafɨ ra sɨhei hohoanɨmoambe ŋgɨnɨndɨ mbɨmarɨndür-amboane. Se sɨheihoarɨ ndondɨhi fɨfɨrɨndɨhindühɨ sɨmborɨ yamundɨfirɨndei. Se Herü Bukambeahɨndɨ herü, Sisasɨmbo kakɨsaombo herü asu Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo herü ra heründeihɨ sɨhei hohoanɨmoambe Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ. 17 Rananɨmbo asu se muŋgu moatükunɨ hoafɨ hoafayei-ane asu nɨne ratüpurɨ ratüpurayei-ane ra Sisas Adükarɨ yifirayu süŋgu ratüpurɨndei. Krais ai sɨheimbo mafarɨhendürɨ ranɨmbo-hündambo se Ape Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ.
Nɨmorehɨ nindowenihɨ asu ahei nɨmorɨ ranaheimbo hoafɨ
18 Nɨmorehɨ se, sɨhei nindowenihɨ ranahamundɨ hoarehɨ nɨmboei. Ranɨ hohoanɨmo ranane Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ hamɨndayo. 19 Nindowenihɨ se-amboanɨ, nɨmorehɨ sɨhamundɨ ranaheimbo ŋgusüfo pandundürühɨ sɨsɨ-koate ndowandümondürɨ nɨŋgomo. 20 Nɨmorɨ se-amboanɨ muŋgua moatükunɨ sɨhei boagɨrɨ ai hoafayei ahei hoarehɨ nɨboadei. God ai ranɨ hohoanɨmo ranahamboani hɨhɨfɨ-hɨhɨfayu. 21 Asu afɨndɨ se-amboanɨ sɨhamundɨ nɨmorɨ ranaheimbo randüwuranɨ asu ai ŋgɨnɨndɨ-ŋgɨnɨndɨndeihɨ dɨgorɨ-dɨgorɨndahimboyei.
Ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ asu hɨfandu-rundeimbɨ-yafe hoafɨ
22 Ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ se sɨhei hɨfandündürɨ-rundeimbɨ ahamundɨ hoafɨ ranɨ-yaŋgɨrɨ süŋgundɨhindɨ. Se ahamundɨ hɨmboahü yaŋgɨrɨ ai hoeirundühɨ aboed-anei mbɨsɨmonda mbɨsei hehi ratüpurɨ aboedɨ ratüpurɨ-ndeimboyei. Ŋga se Adükarɨmbo yɨhɨmbondeih-anɨmbo asu sɨhei hohoanɨmo ra ratüpurɨ aboedɨ ranahambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo pandɨhindɨ. 23 Se nɨne ratüpurɨ ratupurayei ra ndondɨhi ratüpurɨndei. Sapo se muŋgu ratüpurɨ ratüpurayei ra Adükarɨmbohünda ratüpurayei, ŋga nindou-yeiyopoanɨ. 24 Se fɨfɨrɨhimboanei, süŋgunambo ana Adükarɨ ai sɨheimbo takɨnɨ dagadürɨmbui. Ai nɨnɨ-moatükunɨyo sɨheimbo segudürɨmboayu ra napɨre sɨhaiamboani. Se Kraisɨndɨ ratüpurɨyo-rambohünda nɨmboei. Aiana sɨhei Adükar-ani. 25 Nindou ai moaruwai hohoanɨmoayei ana, asu God ai aheimbo sɨmborɨ moaruwaimbo-ndearümbui. Ŋga God ai nɨmorehɨ nindowenihɨ-yafe hohoanɨmo ra mamɨ sɨmogodühɨ yɨbobore randühani.