Mak
Aboedɨ Hoafɨ Mak ai sürü papɨmarandɨ
1
Son hundürüra randeimbɨ ai hoafɨ bokamarɨhendɨ
(Matyu 3:1-12; Ruk 3:1-2; 3:15-17; Son 1:19-28)
Sisas Krais Godɨndɨ nɨmorɨmbo aboedɨ hoafane nda. Hoafɨ nda boatei tükümefeyo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ Aisaia ai sürü papɨmarandɨ nahurai. God ai yahuya,
“Ro nindou mamɨ wandɨ hoafɨ bokarɨhefembohünda koandɨhehinanɨ ai sɨhambohünda horombondɨfi ŋgumbui.
Asu ai anɨmbo sɨhambohündambo nafɨ dɨdɨboadondeambui.
Nɨmɨ wohɨ furɨkoatereandühɨ, nindou mamɨndɨ yasɨmondɨ mɨŋgɨyo hoafɨyowohü yahoya,
‘Adükarɨmbohünda nafɨ nafɨndɨhehindɨ.
Ahandɨ nafɨ dɨboadondɨhindɨ,’ meho,” mehu. Aisaia 40:3
Son nindou hundürüra randeimbɨ-mayu ranai nɨmɨ wohɨ furɨkoatereandühɨ tüküfi nɨmorehɨ nindowenihɨmbo Godɨndɨ hoafɨ bokarɨhendühɨ yahuya, “Se moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨfe aboedɨ hohoanɨmo süŋgufembo nafuimbohünda hundüründeianɨ anɨmbo, God ai sɨhei moaruwai hohoanɨmo raguanambondeambui,” mehu. Ranɨyei nindou afɨndɨ Sudahündɨyei asu Serusaremɨhündɨyei ai Sonɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbo mahei. Ai ahei moaruwai hohoanɨmo ra weindahɨ hoafɨmayeia Son ai Sodan hɨmo hundürümarandürɨ. Asu Son aiana hoearɨ kamer nɨnendɨnambo nafümbɨ güde mbura tɨtapürɨnambo kɨkɨhɨrɨhaimarandɨ. Ahandɨ sesɨ ana yɨtɨhɨ asu efu hoe ranɨyo sesü-marandɨ. Son ai nindou ranaheimbo hoafɨ bokarɨhendühɨ ndare hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou ŋgorü süŋgu düdümbui ahandɨ ŋgɨnɨndɨ ra wandɨ ŋgɨnɨndɨmbo ŋgasündeamboane. Roana amofe ahandɨ sufihɨndɨ wofɨ ra fufurɨfembo nindou aboedɨ hamɨndɨyahɨpoanɨ. Ro sɨheimbo hoenambo hundürühandürɨ arɨhandɨ, ŋga ai anɨmbo Yifiafɨ Aboedɨnambo hundürü-ndandürümbui,” mehu.
Son ai Sisasɨmbo hundürümarürɨ
(Matyu 3:13-17; Ruk 3:21-22)
Ranɨ-sɨmboanɨ Sisas ai Nasaret ŋgoafɨ Gariri hɨfɨhü hɨnɨŋgɨre haya masünuwamboyu Son ai Sodan hɨmo hundürümarürɨ. 10 Asu nɨmehünou hoe hɨnɨŋgɨre haya tüküfi süfu hoeireandane sünü ai bureandühɨyo Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahambo sowana wupufo nahurai makoso. 11 Hoafɨ mamɨ sünambeahɨndɨ tüküfehü yahoya, “Se ana wandɨ ŋgusüfo parɨheanɨneimbɨ nɨmor-anafɨ. Asu ro sɨhamboane ŋgusüfoambe siaoeheandɨ,” meho.
Satan ai Sisasɨmbo moaruwai hohoanɨmombiyuwa yahuhaya rari hoeimarirɨ
(Matyu 4:1-11; Ruk 4:1-13)
12 Nɨmehünou Yifiafɨ Aboedɨ ai Sisasɨmbo nɨmɨ wohɨ furɨkoatereandühɨ koamarɨhera mahu. 13 Ranühɨ 40 si manüŋgua Satan ahambo moaruwai hohoanɨmombiyuwa yahuhaya rari hoeimarirɨ. Sisas ai afoendɨ nɨnɨhondɨ babɨdɨmbo nüŋguwanɨ asu sünambeahɨndɨ nendɨ ai ahambo mafarɨhawurɨ.
Sisas ai Gariri hɨfambe piyu haya Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbomarandɨ
(Matyu 4:12-17; Ruk 4:14-15)
14 Son ai karabusɨ-mefiyua asu Sisas ai Garirihü tüküfi, Godɨndɨmayo aboedɨ hoafɨ ra bokamarɨhendɨ. 15 Ai aboedɨ hoafɨ ra wataporɨmborandühɨ yahuya, “God ai hoafɨmayu si ra ndeara tüküfehü asu ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra ndeara akɨmɨ tüküfemboane. Ŋga se moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi aboedɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ,” mehu.
Sisas ai nindou yimbuyimbu hoafɨmayua ahandɨ süŋgu mahomo
(Matyu 4:18-22; Ruk 5:1-11)
16 Sisas ai kurɨhoe Gariri hɨmborɨkɨmɨ huhü Saimon Andru apodohombo hoeimareapɨrɨ. Ai andürɨ kurɨhoeambe mafoarɨneandɨ, ai kinɨ wowarɨyafanɨ rɨnandeimbɨ nindou wambo. 17 Sisas ai ahafanɨmbo hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se mborai wambo süŋgundɨnandɨrɨ ndɨnandɨ, rananɨmbo ro sɨhafanɨmbo nindou semɨndɨmbo yamundɨheapɨrɨmboyah,” mehu. 18 Asu ai nɨmehünou andürɨ sɨhene hena ahandɨ süŋgu mahafanɨ.
19 Ai akɨdou sühüfi hu Sebedindɨ nɨmorɨ yimbu, Sems Son apodohombo botambe nɨmarɨfanɨmbo andürɨ dɨboadomarɨneanda hoeimareapɨrɨ. 20 Sisas ai ahafanɨmbo hoafɨmayupɨramboyafanɨ, ahafandɨ afɨndɨ Sebedi asu mamɨ ratüpurɨyomo rundeimbɨ nindou botambe hɨnɨŋgɨrɨneapurɨ hena, Sisasɨndɨ süŋgu mahafanɨ.
Sisas ai nindou mamɨndɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hɨhaimafoareandɨ
(Ruk 4:31-37)
21 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨ sihɨ Kaperneam ŋgoafɨnambo mahɨfomo. Ranɨ-sɨmboanɨ ai Suda-yei rotu worambe kefuai hafu nɨmorehɨ nindowenihɨmbo Godɨndɨ hoafɨ yamundɨmareandürɨ. 22 Ranɨyei asu ai ahandɨ yamundɨfe hoafɨ ranahambo hepünɨmehindɨ. Sapo ai moai ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu rundeimbɨ nahurai yamundeandɨ, ŋga nindou adükarɨ ŋgɨnɨndeimbɨ nahurai yamundɨmareandürɨ. 23-24 Ranɨ-sɨmboanɨ nindou mamɨ moaruwai nendɨ nɨmarümbɨ-mayu ranai Suda-yei rotu worambe nɨmarü puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Sisas, Nasaretɨhündɨ, se yohoefɨmbo nɨnɨ nünüŋgufemunɨmboyafɨ masɨnɨfɨ? Yɨhoefombo moaruwaimbo-fimunɨmbo safɨmboyafɨ? Ro fɨfɨrɨheanɨnɨ. Se ana Godɨndɨ mbumundɨ nindou-anafɨ,” meho. 25 Asu Sisas ai moaruwai nendambo ŋgɨnɨndɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Se hoafɨ kɨkɨrandɨfɨ hawa kosɨfoao,” mehundoamboyo. 26 Asu moaruwai nendɨ ranai nindou ranahambo yabadɨrɨ hɨnɨŋgɨrerɨ mbura hoafɨ moanɨ puküna karɨhoai haya nindou ranahandɨ fiambeahɨndɨ makosɨfoendɨ. 27 Ranɨyo asu muŋguambo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai hepünahindühɨ aheihoarɨ sɨmborɨ hoafɨyeihɨ seiya, “Nɨnɨ-moatükunɨyo nda yahurai tükümefeyoa? Nindou ndanai sɨmborɨ moatükunɨ bogorɨ nindou nahurai yamundɨmareandɨ. Asu ai moaruwai nendambo hoafɨmayua ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmayei,” masei. 28 Ranɨyo asu Sisasɨndɨ hoafɨ ranai nɨmehünou muŋguambo hɨfɨ Garirihü ra hoaŋgo wakɨmareandɨ.
Sisas ai Pitandɨ yamoŋgoamɨndɨ aboedɨmareandɨ
(Matyu 8:14-15; Ruk 4:38-39)
29 Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Suda-yei rotu worambeahɨndɨ tüküyafu houmbo Sems weimbo Son babɨdɨmbo Saimon weimbo Andru-yafandɨ worɨnambo mahomo. 30 Saimonɨndɨ yamoŋgoamɨndɨ ai aŋgünümbo fondɨhü mapowa asu ahandɨ aŋgünɨ ranahambo nɨmehünou Sisasɨmbo hoafɨmehündo. 31 Ranɨyu Sisas ai hüfu ahandɨ watɨŋarühɨ kɨkɨhɨramündü botɨmareanda asu aŋgünɨ ahandɨ ranai nɨmehünou makosɨfoenda asu sesɨ sɨndɨmarandɨ.
Sisas ai nindou afɨndɨ aboedɨmareandürɨ
(Matyu 8:16-17; Ruk 4:40-41)
32 Mamɨ ranɨ nɨmbambe hüfɨhamɨndɨ hürɨmɨndowa nindou ranai nɨmorehɨ nindowenihɨ aŋgünümbɨ asu moaruwai nendeimbɨ fufurühümündihündürɨ Sisas sowana mafandɨhindɨ. 33-34 Muŋguambo nindou ŋgoafɨhündɨ ranai hei worɨ Sisas nɨmarümbɨ ranɨ yipurɨ-kɨmɨ burɨmayeia Sisas ai afɨndɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ muŋguambo mamɨkarambo aŋgünümbɨ aboedɨreandürɨ asu moaruwai nendɨ afɨndɨ raguanamboreandürɨ marandɨ. Asu moaruwai nendɨ ranai ahambo fɨfɨrɨhorɨ ranɨmboyu ai aheimbo yowanɨ akɨdou amboanɨ hoafɨyopoanɨ mehundürɨ.
Sisas ai Garirihü hoahoaŋgu wakɨmareandɨ
(Ruk 4:42-44)
35 Sisas ai siambe hondü nɨmbɨ hoaŋgɨrɨ kiaroambe botɨfi haya hu gorügoanɨnɨ nindou nɨmarɨkoateyohü Godɨmbo dɨdɨbafɨyuhü mamaru. 36 Asu Saimon ai ahandɨ ŋgunindɨ babɨdɨ Sisasɨmbo kokomarurɨ homo. 37 Ai homo hoeirüwurühɨ hoafɨyomo-ndowohü yahomoya, “Muŋguambo nindou ai sɨhambo kokorɨhünɨnühanei,” mehomo. 38 Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ŋgorü ŋgoafɨ akɨmɨ adaburo ranambo ŋgefo. Rananɨmbo ro aheimbo amboanɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨndahandürɨ. Ranɨmboyahɨ ro nda masɨnɨhɨ,” mehu. 39 Asu Sisas ai muŋgu Gariri hɨfɨhü hoahoaŋgu wakɨreandühɨ, Suda-yei rotu worambe hu, Godɨndɨ hoafɨ bokarɨhendühɨ asu moaruwai nendambo hɨhaifoareandürɨ marandɨ.
Sisas ai nindou mamɨ mɨmanɨho masɨmeimbɨ aboedɨmarirɨ
(Matyu 8:1-4; Ruk 5:12-16)
40 Nindou mamɨ mɨmanɨho masɨmeimbɨ ai hu Sisasɨndɨ yirɨkɨmɨ piyu nɨmarümbo hüti hoafɨrürühɨ yahundoya, “Se refembo yifirayafɨ ana, wandɨ mɨmanɨho masɨmei ra aboedɨndowandɨrɨ,” mehundo-amboyu. 41 Asu Sisas ai ahambo hɨpoamborirühɨyu, ahandɨ warɨnambo sündirühɨ yahundoya, “Refembo samboanahɨ, ŋga se aboedɨyafo,” mehu. 42 Ranɨyo masɨmei ranai nɨmehünou dɨdɨkɨrɨfoendühɨyo asükai nindou ranai aboedɨmayu. 43-44 Sisas ai nindoumayu ranahambo ŋgoafɨnambo koarɨherühɨ asükaiyu hoafɨyundowohü yahundoya, “Se yowanɨ nindou mamɨmbo amboanɨ sɨhafɨ fi ranahambo hoafɨyopoanɨ. Ŋga se ŋgafɨ Godɨmbo sɨhai-randeimbɨmbo sɨhafɨ fi ra nafuindafɨndo. Rananɨmbo Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hoafɨmayo süŋgu sɨhafɨ fi aboedɨ tükümefeyo ra aheimbo nafuimbohünda Godɨmbo sesɨ mbɨsɨhenda-mboane,” mehu. 45 Ŋga asu nindou ranai hu Sisas ai ahambo aboedɨmarirɨ ranahambo wataporɨmbo-maranda asu Sisas ramareandɨ hoafɨ ra muŋguambo ŋgoafɨ hɨhɨmborɨmayei. Ranɨmboyu Sisas ai nindou hoeindɨ-hindɨrɨ-mboyei yahuhaya moai mamɨ ŋgoafɨ amboanɨ hu. Ai nindou nɨŋgo-koateyeihɨ manüŋguyosɨ, ŋga asu nindou ranai muŋguambo hɨfɨhündɨ ahambo sowana hei marɨhündɨ.