16
Sisas ai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu
(Matyu 28:1-8; Ruk 24:1-12; Son 20:1-10)
Moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ranai muŋguyowane, Maria Makdarahündɨyo, Maria Semsɨndɨ hondɨyo asu Sarome ai Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko popoaimbo sei hehi bɨdɨfɨrɨ aboedɨ fɨsɨŋarümbü moatükunɨ pemɨmayei. 2-3 Ranɨyo Sande siambehondü nafɨmbo hüsihü ai aheihoarɨ sɨmborɨ hoafɨyeihɨ seiya, “Dɨdai sɨhefɨmbo fandɨhemunɨ hayambo hoŋgu nafɨtambehündɨ nɨmoei ra ndemündü yɨhɨrɨmandea?” masei. Nɨmoei ranai afɨndɨ hamɨndɨyo, ŋga ai hei hɨmboyeiane nɨmoei ra yɨhɨrɨmarundɨ. Ai hoŋgu ranambe kefoehi hei hɨmboyeiane, nindou hoarɨfɨ mamɨ hoandarɨ hoearɨ kɨfohɨ güde haya warɨhondü waranɨ mamaruwa hepünɨmehindɨ. Nindou ranai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se yowanɨ hepünɨfepoanɨ. Ro fɨfɨrɨheambo-anahɨ, seana Sisas Nasaretɨhündɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimb-fihɨ pamarɨhorɨ ranahamboane kokoarɨhorɨ. Aiana asükai yaŋgɨrɨ botɨmefiyu! Aiana moai ndanühɨ yaŋguru. Ahambo masɨhehorɨ fondɨ ra hoeirɨhi. Ŋga se ŋgei ahambo süŋgururü-rundeimbɨ asu Pitambo amboanɨ hoafɨndei. Sisas aiana sɨhamumbo Garirinambo horombofi haya mahu. Horombo hoafɨmayu süŋgu Garirihü anɨmbo hoeindɨwurɨmboemo,” mehu. Nɨmorehɨ ranai hoŋguambeahɨndɨ tüküyahi hehi mafefoehindɨ. Ŋgusüfoambe hepünahi hɨhamɨndarɨyei hehi yɨhɨmboyeihɨwambo moai nindou mamɨmbo amboanɨ mamɨ hoafɨ amboanɨ hoafɨyei.
Maria Makdarahündɨ ai Sisasɨmbo hoeimarerɨ
(Matyu 28:9-10; Son 20:11-18)
Sisas ai Sande siambeahɨhondü botɨfi-hayamboyu Maria horombo Sisas ai moaruwai nendɨ 7 hefoareandeimbɨ ahambo-so boatei tükümefiyu. 10-11 Nindou horombo Sisas babɨdɨmbo hoahoaŋgomo marundɨ ranai afɨndɨ hohoanɨmoyomondühɨ aranɨyomondühɨ nɨmarɨmondane, Maria ai ho hoafɨyopurühɨ yahoya, “Sisas ai yaŋgɨrɨ manüŋguwa ro hoeimarɨhinɨ,” meho. Ai hoafɨ ra hɨmborɨyomosɨ, ŋga moai anɨhondümbo-rundɨ.
Süŋgurɨnerɨ rɨnandeimbɨ yimbu ai Sisasɨmbo nafɨnɨ hoeimarɨnerɨ
(Ruk 24:13-35)
12 Asükai süŋgunambo ahambo süŋgurɨnerɨ-rɨnandeimbɨ ai nafɨsüŋgu hafandane, Sisas ai ŋgorüpoanɨmbo fiyu haya hu ahafanɨmbo-so tükümefiyu. 13 Asu ai hafanɨ süŋgururü-rundeimbɨ bodɨmondambo ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbomarɨnandɨ. Ŋga ai moai ahafandɨ hoafɨ ra anɨhondümbo-rundɨ.
Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo-so tükümefiyu
(Matyu 28:16-20; Ruk 24:36-49; Son 20:19-23; Ratüpurɨ 1:6-8)
14 Bɨdɨfɨranambo hondü ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 11 ahamumbo-so sesɨ sowasümondühɨ nɨmarɨmondanɨ tükümefiyu. Ranɨyo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ŋgusüfoambe tapɨhamɨyomondühɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ ai yaŋgɨrɨ botɨmefiyua hoeirɨhorɨ hehi hoafɨmayei ra anɨhondümbofekoate-memonda ŋgɨnɨndɨ hoafɨmayupurɨ. 15 Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se muŋguambo hɨfɨ ra hoahoaŋgomondühɨ muŋguambo nindoumbo aboedɨ hoafɨ ra wataporɨmbondundürɨ. 16 Nindou düdi ai anɨhondümbore haya hundürayu ana, God ai ahambo aboedambo-ndirümbui. Ŋga nindou düdi ai anɨhondümbofe-koateayu ana, ai Godɨndɨ nindou-yafe hoafɨ hɨmborɨyohü yɨbobofe ranambe awarɨndɨhoembui. 17 Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranahei warɨsüŋgu God ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randeambui. Ai wandɨ ndürɨnambo moaruwai nendɨ heboadɨhi asu ranɨpoanɨmbo hoafɨnambo hoafɨndei raraondɨhümboyei. 18 Ai amoasɨrɨ warɨnambo kɨkɨhɨndɨhümündi asu nindou ai sɨmɨndei hehi yɨfɨyei rɨhündeimbɨ moatükunɨ asɨmɨndei amboanɨ ranai ŋgɨrɨ moaruwaimbondeandürɨ. Asu ai aŋgünümbɨ nindou-yeiwamɨ warɨ nandɨhinda ai asükai aboedɨndeimboyei,” mehupurɨ. 19 Adükarɨ Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo wataporɨmborapurɨ mbura God ai sünambe serümündɨ hafu hɨnɨŋgɨrira ahandɨ warɨhondü waranɨ mbamarü. 20 Asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai muŋguambo hɨfɨ hoahoaŋgomondühɨ wataporɨmbomarundɨ. Asu Adükarɨ ai ai-babɨdɨmbo nüŋgumbo ahamundɨ hoafɨ ra ŋgɨnemɨndɨmbo-hünda hepünɨfeimbɨ moatükunɨ yare-marandɨ.