Firemon
Pas Por ai Firemonɨmbo sürü papɨmarandɨ
1
Firemon, sɨhambo pas nda ro Por-anahɨ sürü paparɨhandɨ sɨhefɨ wandafɨ Timoti dɨbo. Ro Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨ süŋgunambo karabusɨyahe nɨmboamboanahɨ asu yɨhoefɨ wandafɨ se ro-babɨdɨ mamɨ ratüpurɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-anafɨ. Asu ro sɨhefɨ rehɨ Afia-ane asu sɨhefɨ wandafɨ Arkipas ai ro-babɨdɨ ami nahurai Kraisɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-ani asu Kraisɨndɨ nendɨ sɨhafɨ worambe fandɨhi-rɨhündeimbɨ ranaheimbo amboanɨ pas nda sürü paparɨhandɨ. Ape God Adükarɨ Sisas Krais-dɨbo ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo asu ŋgusüfo afurɨfe kifeimbɨ hohoanɨmo ra mbɨsabɨnandür-amboane.
Firemon ai Adükarɨmbo ŋgusüfo parirühɨ anɨhondümbo-rirühani
4-5 Se Adükarɨmbo ŋgusüfo parɨworühɨ anɨhondümbo-rɨworɨ arandɨ asu Godɨndɨ nendɨ ranaheimbo amboanɨ ŋgusüfo parowandürɨ arandɨ hoafɨ ra hɨmborɨ-yahühanahɨ. Ranɨmboanahɨ muŋguambo si ro Godɨmbo dɨdɨbafɨyahühɨ ra sɨhambo hohoanɨmo-yahanɨnühɨ dükarɨheanɨnühanahɨ asu ranɨmbohünda ro wandɨ God ranahambo dɨdɨbafɨyahando arɨhandɨ. Se ro-babɨdɨ anɨhondümbofe-rambo anɨmbafɨ. Ranɨmboanahɨ asu ro Godɨmbo dɨdɨbafɨyahando arɨhandɨ sɨhafɨ anɨhondümbofe ranai randeandanɨ aboedɨ sɨhafɨ hohoanɨmoambe tükümbɨfeyo sahehea. Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ anɨmboefɨ asu ranɨnambo ahandɨ-mayo muŋguambo aboedɨ moatükunɨ sɨhɨrɨ masahumɨndefɨ ra se ndondo türüboadowandɨ sahehea dɨdɨbafɨyahando arɨhandɨ. Karɨhasɨ wandafɨ, se Godɨndɨ nendɨ ranaheimbo ŋgusüfo parowandürɨ arandɨ ranɨmboane asu aheimbo ŋgusüfoambe ŋgɨnɨra-mɨndɨndürɨ arandɨ. Asu ranɨnambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhfɨyahühɨ wandɨ ŋgusüfoambe afure akiaro.
Firemon ai Onesimusɨmbo wandafɨmborirɨ mbɨserümandu-wamboane
8-9 Se mamɨ moatükunɨ rambɨrowanda saheheamboanahɨ. Ro sɨhambo Kraisɨndɨ süŋgu randowandɨ randowandɨ-ndamboyahɨ ra yɨhɨmbokoate-anahɨsɨ, ŋga ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ranɨ-süŋgu sɨhambo düduweheanɨnɨ. Sapo ro Por boagɨrɨ-yamboanahɨ asu ro Kraisɨndɨ fondühɨ ahandɨ hoafɨ semɨndɨ hombo-hündamboanahɨ, ŋga haponda ro karabusɨ-yaheamboanahɨ. Ŋga asu ro sɨhambo ŋgusüfo parɨheanɨnühɨ wamboanahɨ hɨnɨŋgɨrou safɨ ndarɨhe hoafɨyahanɨnɨ. 10 Ro sɨhambo ndarɨhe düduweheanɨnɨ Onesimusɨmbo-hündambo. Aiana wandɨ nɨmorɨ hond-ani Kraisɨndɨ süŋguna. Ro karabusɨyahe nɨmboambo Kraisɨmbo anɨhondümbo-fembo yamundɨmarɨhin-ani. 11 Horombo ana ai moai mamɨmbo amboanɨ sɨhambo aboedɨ farɨhenɨnɨ raranɨ ratüpurɨ ra, ŋga hapondan-ambe ana ai se-anafɨ asu ro-anahɨ sɨhehɨmbo aboedɨ nɨnɨnɨ ratüpurɨ fandɨhemunümbui.
12 Haponda ro ahambo sɨhambo sowana hɨhɨrɨhinɨ koararɨhehinɨ asu ai wandɨ ŋgusüfoahünd-ani. 13 Ro aboedɨ hoafɨ ra sahamɨndɨ hahabodɨhane ranɨhümbo wambo ndanɨhü karabusɨ-marundɨra anɨmboahɨ. Ranɨmboyahɨ asu ro Onesimusɨmbo ndanɨhü kɨkɨhɨndühü-mɨndɨhanɨ asu ai sɨhafɨ fondɨhü wambo mbɨfarɨhendɨra sahehea hohoanɨmoayahɨ. 14 Asu awi ro sɨhambo wambo farɨhefe-ndɨrɨmbo hüti-hütiyonɨnɨmbo ana moeisahɨ, ŋga moanɨ wambo se randowandɨ mbɨsafan-anɨmbo randɨheamboyahɨ. Se sɨhafɨ hohoanɨmonambo refemboanahɨ randowandɨ asahɨ. Ranɨmbo ana, ro ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ nɨnüŋgundɨheandɨ, ŋga nda wambo se randowandɨ mbɨsafan-anɨmbo randɨheamboyahɨ. 15 Ai sɨhambo akɨdou hɨnɨŋgɨ-mareanɨnɨ, ŋga awi refeanasɨ asükai se ndowarɨndɨfanɨ ai se-dɨbo gedühɨ mbɨnüŋgu-wamboane. 16 Ai se-dɨbo moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ-yupoanɨ, ŋga ŋgusüfo parɨworeimbɨ wandafɨmbɨyu-wamboane. Ŋga ra aboedɨ safane. Se yahurai ahambo ndowarɨndɨfɨ. Ro ahambo ŋgusüfo pararɨhinɨ, ŋga sɨhambo ai moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ asu Kriasɨndɨ süŋgu sɨhafɨ wandafɨ kapeih-ani. Rananɨmbo se ahambo afɨndɨ safɨ ŋgusüfo pandɨworɨ.
17 Ŋga asu wambo se sɨhafɨ wandaf-anahɨ asafɨndɨrɨ ana, asu mare yahurai-safɨ ahambo amboanɨ wandɨ wandafɨ mbɨsafɨndowohü hühɨndɨworɨ. 18 Asu ai sɨhambo moaruwai hohoanɨmo-yunɨnühɨ sɨhafɨ-mayo bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ moanɨ asemündu ana, se süŋgunambo ranɨ-moatükunɨ ranahambo wandɨ ndürɨ pando mbunda hoafɨndafɨndɨrɨ. 19 Ro Por wandɨ warɨnambo sɨmborɨ saimbo moatükunɨ sürü parɨhe asɨheheandɨ. Ro-anɨmbo sɨhafɨ nɨne-moatükunɨ ai ramareandɨ ranɨmbo sɨhambo hɨhɨrɨndɨhe ndahanɨnɨmboyahɨ. Ŋga se wandɨ süŋguyafɨ anɨhondümbo-rowandeimbɨ tükümefoandɨ ranɨ-nambo se sɨmborɨ wambo saimbo-aiyafɨ ranana sɨhafɨ fi nɨŋgo hohoanɨmo rananesɨ, ŋga asu ro ŋgɨrɨ ranahambo sɨhambo wataporɨ-mbondɨhanɨnɨ. 20 Ŋga wandafɨ, sɨhɨrɨ Adükarɨ-babɨdɨ anɨmboehɨ ranɨmboane asu se wambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndafɨndɨrɨ. Sɨhɨrɨ yɨbobo Kraisɨndɨ nindou-anehɨ, ŋga ranɨmbo-hünda se wandɨ ŋgusüfoambe ndondo kündowandürühɨ Onesimusɨmbo wandafɨ mbɨsafɨndowohü hühɨndɨworɨ. 21 Se wandɨ hoafɨ hɨmborɨ-ndamboyafɨ sahehea anɨhondümbo-rɨheanɨnühɨ pas nda sürü paparɨhanɨnɨ. Ro haponda sɨhambo ranɨ hohoanɨmo ra randowandɨ sahehea düduweheanɨnɨ. Ranɨ hohoanɨmo ra ŋgasündo hawa asu aboedɨ adükarɨ hamɨndɨ ranɨ-poanɨmbo randowamboyafɨ sahehea fɨfɨrɨ-heamboanahɨ. 22 Awi ro sɨhambo mamɨ hoafɨ ŋgorü hoafɨndahanɨnɨ samboanahɨ. Asu se randowandühɨ wambo sɨhafɨ worambe fondɨ nafɨndɨhao hɨnɨŋgɨndowandɨ. Ŋga ro fɨfɨrɨ-heamboanahɨ God ai sɨhei dɨdɨbafɨfe ra hɨmborɨndu haya asu wambo sɨheimbo sowana koandɨhendɨrɨ yahumboani.
Hɨhɨfɨ hoafɨ bɨdɨfɨrɨ
23 Epafras ai ro-dɨbo Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ süŋgunambo karabusɨyaho ndanɨhü anɨmboehɨ ai sɨhambo hɨhɨfaranɨnɨ. 24 Wandɨ Kraisɨndɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimbɨ Mak, Aristakus, Dimas asu Ruk ai-amboanɨ sɨhambo hɨhɨfarünɨnɨ. 25 Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ-mayo moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranai sɨhei ŋgusüfoambe mbɨmarondür-amboane.