Firipai
Pas nda Por ai Firipaihündambo sürü papɨmarandɨ
1
Por ro Timoti-dɨbo Sisas Kraisɨndɨ moanɨ ratüpurɨye-rɨhoandeimb-anehɨ. Se Godɨndɨ nendɨ Firipaihündɨ Sisas Krais-babɨdɨ anɨboadei asu anɨhondümbo-rɨhindeimbɨmbo hɨfandɨ-rundeimbɨ asu farɨhou-rundeimbɨ babɨdɨmbo se muŋguambo karɨhasɨhandür-anei. Sɨhefɨ Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨneandürühɨ ŋgusüfoambe afurɨfimbɨ hohoanɨmo mbɨsabɨnandür-amboane.
Por ai Godɨmbo hɨhɨfɨmarürɨ
Ro sɨheimbo hohoanɨmo-yahandürühɨ-ana sɨheimbohünda wandɨ Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhünɨ arɨhandɨ. Ro sɨheimbo muŋguambohünda muŋguambo si Godɨmbo dɨdɨbafɨ-yahandowohü hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨya arɨhandɨ. Horombo se Kraisɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ ra hei-heimbo haponda asu ro aboedɨ hoafɨ bokarɨ-hefembohünda wambo farɨhehindɨrɨ arɨhündɨ ranɨmboanahɨ ro Godɨmbo hɨhɨfarɨhünɨ. God ai ranɨ-sɨmboanɨ piyu haya sɨhei ŋgusüfoambe aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨyu humbo asu süŋgunambo Sisas Krais asükaindu kuduanɨ ratüpurɨ ra moendɨndeambui, ro ranahambo türüfoarɨhe anɨhondümbo-rɨheandɨ.
Ranɨmboane ro sɨheimbo yahurai hohoanɨmoayahɨ ra aboed-ane. Ro sɨheimbo ŋgusüfo pararɨheandürɨ. God ai sɨhefɨmbo moanɨ hɨpoamboa-reamunühɨ ratüpurɨ mamɨ masemunɨ. Ŋga ro haponda karabus-ambe anɨmboahɨyo asu horombo karabusɨ-fekoate-yaheand-ambe manɨmboahɨyo aboedɨ hoafɨ ranahambo anɨhondü nafuimbo asu nindou ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-fembo farɨhehe arɨhandɨ ra se wambo farɨhehindɨrɨ arɨhündɨ. Ro sɨheimbo ŋgusüfoambe afɨndɨ hohoanɨmo-ayahandürɨ asu ranɨ hohoanɨmo ra Sisas Kraisɨndɨ-mayo-ane. Ro ranɨmbo anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ, ŋga God ai wandɨ hoafɨ ra anɨhond-ane mbüsümbui.
Ro Godɨmbo dɨdɨbafɨ-yaheandühɨ sahɨya, sɨhei ŋgusüfoambe nindou ŋgorümbo ŋgusüfo pefe ra afɨndɨ hamɨndɨ tükümbɨfendür-amboane. Asu rananɨmbo se aboedɨ fɨfɨrɨndɨhindühɨ asu sɨhei hohoanɨmoambe ra sündɨhoe-ndürɨmboe. 10 Rananɨmbo se hohoanɨmo yɨbobondɨhindühɨ aboedɨ hohoanɨmo ra fɨfɨndɨhimboyei. Süŋgunambo Krais kusü sɨmboanɨ ra se sürühehi-ndeimbɨ asu hütikoate-ndeimboyei. 11 Sisas Kraisɨndɨ warɨ-süŋgu mbumundɨ hohoanɨmo sɨhei hohoanɨmoambe tükündɨfewanɨ asu nɨmorehɨ nindowenihɨ ai hoeindɨhindühɨ Godɨmbo aboed-ani mbɨseimboyei.
Por ai karabusɨmefiyu ranɨyo asu nindou afɨndɨ ai aboedɨ hoafɨ hɨmborɨmayei
12 Wandafɨ mamɨ, se ra fɨfɨrɨmbɨhinda samboanahɨ, wambo karabusɨ-marundɨrɨ ra aboedɨ hoafɨ hoafɨyo hombo mafarɨhendɨ. 13 Ranɨmboane asu muŋgu prisman ai Rom adükarɨ bogorɨ Sisarɨndɨ worɨ hɨfandɨmbo, asu bɨdɨfɨrɨ amurɨ amboanɨ ai fɨfɨrɨhindɨ ro Kraisɨndɨ hoafɨ süŋguarɨhandɨ ranɨmbo-hündamboyo wambo karabusɨ-marundɨrɨ. 14 Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ wandafɨ afɨndɨ ai ro karabusɨ-meheandɨ ranɨmbo hohoanɨmomayei. Ranɨmboane asu Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ ŋgusüfoambe kɨkɨmɨfoarɨhi hehi yɨhɨmbokoate-yeihɨ asu Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmborɨhü arɨhündɨ.
15 Ŋga bodɨmondɨ nindou ai sɨmborɨ hɨfɨnambofe-yomondühɨ wambo ŋgusüfoambe moaruwaimbo-rundɨrühɨ Kraisɨndɨ hoafɨ bokarɨhou arundɨ. Ŋga bodɨmondɨ ai dɨboadoru hohoanɨmo-yomondühɨ Kraisɨndɨ hoafɨ bokarɨhou arundɨ. 16 Ŋga ro aboedɨ hoafɨ anɨhondü nafuimbohünda anɨmboahɨ ra nindou ranai yaru fɨfɨrundɨ. Ranɨmboane asu ai wambo ŋgusüfo parundɨrühɨ Kraisɨndɨ hoafɨ bokarɨhou arundɨ. 17 Ŋga bodɨmondɨ ai ahamundɨ-hoarɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo-yomondühɨ moai dɨboadoru Kraisɨndɨ hoafɨ bokarɨhou rundɨ. Ai hohoanɨmo-yomondühɨya, ‘Ro randɨhundan-anɨmbo Porɨmbo karabus-ambe tɨŋɨrɨfo tükümbɨfendo-wamboane,’ mehomo. 18 Ŋga ambe, moanane masahɨ. Aboedɨ hohoanɨmonamboyo asu moaruwai hohoanɨmonamboyo, ai muŋguambo Kraisɨmbo bokarɨhou arundɨ. Ranɨmboanahɨ ro hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ.
Ranɨmboane asu ro hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨnda ŋgamboyahɨ. 19 Ŋga asu ro yarɨhe fɨfɨrɨheandɨ sɨhafɨ dɨdɨbafɨfe asu Sisas Kraisɨndɨ Yifiafɨndɨ fehefe ranɨnambo süŋgunambo karabus hɨnɨŋgɨndɨhe hehea tükündaheamboyahɨ. 20 Ro afɨndɨ yifirayahɨ ra Kraisɨndɨ ratüpurɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨheandühɨ amoanɨŋgɨ-ndamboyahɨ sahehea, ŋga haponda hamɨndɨ ro yɨhɨmbokoate Kraisɨndɨ hohoanɨmo süŋgundɨhe ŋgamboyahɨ horombo yarɨhe marɨhandɨ nou. Rananɨmbo ro yaŋgɨrɨ anɨmboahɨyo asu yɨfayahɨyo ra Kraisɨmbo aboed-ani mbɨseimboyei. 21 Asu nɨmboe ro yaŋgɨrɨ anɨmboahɨ? Ro yaŋgɨrɨ anɨmboahɨ ra Kraisɨmbo-hündamboane. Ŋga ro yɨfɨndahanɨ, ra wambo aboedɨ saf-ane. 22 Ro yaŋgɨrɨ anɨmboahɨ ana, rananɨ ratüpurɨ aboedɨ ratüpurɨ-ndamboyahɨ. Ro yɨfayahɨyo asu yaŋgɨrɨ anɨmboahɨyo nɨne aboedayo ra moai fɨfɨrɨheandɨ, ŋga nahanɨmbai? 23 Ranahambo ro yɨboboarɨhandɨ. Ro Krais sowanambo hafo ai-dɨbo nɨmarɨmbo asahɨ, ra aboed-ane. 24 Ŋga asu sɨheimbo fehefendürɨmbo hɨfɨ ndanɨhü anɨmboahɨ ranai ŋgasünde-amboane. 25 Ro wudɨpoaporɨhe fɨfɨrarɨheandɨ nda, ro ndanɨhü se-babɨdɨmbo nɨmboambo sɨhei hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ asu anɨhondümbofe ra ho-hombo afɨndɨ tüküfembohünda fandɨhe-heandürɨmboyahɨ. 26 Ranɨmboane asükai sɨheimbo sowahɨ ŋgahanɨ se wandɨ süŋgu Kraisɨmbo afɨndɨ hamɨndɨ siaondahindühɨ ŋgusüfoambe fufurɨboadɨ-himboyei.
Firipaihündɨ Por-babɨdɨmbo ranɨ ratüpurɨmbo tɨŋɨrɨfo-mbeyei-amboane
27 Ŋga se aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhi ndühündɨ, Kraisɨndɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨmayo nou. Ŋga ranɨnambo ro sɨheimbo sowahɨ tükünda-heandühɨndoanɨ wanɨndoanɨ, hoafɨ nda randɨhe hɨmborɨnda samboanahɨ. Se mamɨ moatükunɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyeihɨ ŋgɨnɨndɨhümɨndi nɨboadei. Asu aboedɨ hoafɨ ra anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahandɨ nɨmɨndɨhane, ŋga se mamɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ sɨŋgurɨhindühɨ anɨhondümbofe ra fehefembo tɨŋɨrɨfoyei arɨhündɨ ra hɨmborɨnda samboanahɨ. 28 Ŋga se sɨhei hürütümbɨmbo yɨhɨmbokoate ŋgei. Se randahindanɨ ana, aheimbo nafuinda-hündürɨmboyei ai awandɨhehimboyei, ŋga se aboedambondahi handɨhehimboyei. Ŋga God ai ra randeambui. 29 Sapo se Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhinda God ai Kraisɨmbohünda sɨheimbo ndondomareandürɨ. Se Kraisɨmbo anɨhondümbofembo yaŋgɨrɨyo-poanɨ, ŋga asu ahambohündambo asübusɨ semɨndɨmbo kapeihɨyo ndondomareandürɨ. 30 Ŋga asu horombo ro se-babɨdɨ nɨmboah-ambe ro Godɨndɨ ratüpurɨ tɨŋɨrɨfomayahɨ ra se hoeimarɨhindɨ. Ŋga haponda ro ahandɨ ratüpurɨ tɨŋɨrɨfoayahɨ ra se hɨmborayei. Ŋga haponda se ro nahurai tɨŋɨrɨfoayei.