Rom
Pas Por ai Romɨhündambo sürü papɨmarandɨ
1
Karɨhasɨhandürɨ ro Por-anahɨ, roana Krais Sisasɨndɨ moanɨ ratüpurɨya-rɨhandeimb-anahɨ. God ai wambo Kraisɨndɨ hoafɨ semɨndɨ ho-rambohünda kafoare hɨnɨŋgɨreandɨrühɨ asu se aboedɨ hoafɨ ra bokandɨhawandɨ mehu-anahɨ nda. Aboedɨ hoafɨ ndanahambo God ai horombo hoafɨmareandɨ asu hoafɨ ra ahandɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ai ahandɨ Bukambe sürü paru masɨhoemo. Aboedɨ hoafɨ ranana ahandɨ Nɨmorɨ ranahamboane hoafɨmayo. Nɨmorɨ ra Sudahündɨ nindou adükarɨ bogorɨ Defitɨndɨ sɨrambeahɨndɨ nindoumbofi tükümefiyu. Ŋga ahandɨ sürühoeimbɨ yifiafɨ ranahambo ana God-ani ahandɨ afɨndɨ hondayu. Ai Godɨndɨ Nɨmor-ani ranɨmbo weindahɨ randeanda tüküfembohünda God ai ahandɨ ŋgɨnɨndɨ afɨndɨnambo ahambo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. Sapo aiana sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ra. Ahandɨ süŋguyo ro hoafɨ semɨndɨ ho ratüpurɨ ra masahumɨndefɨ. Asu Suda-yafe ndɨfo nɨmorehɨ nindowenihɨ muŋguambo hɨfɨhü ranai Sisasɨmbo anɨhondümbo-ndɨhorühɨ ahandɨ hoafɨ ra süŋgumbɨrɨhindɨ yahuhaya ranɨmbo-hünda God ai yɨhoefɨmbo kamafoareamunɨ. Asu nindou Rom ŋgoafɨhü amarei ra sɨheimbo kameihɨyu hoafɨ ra hoafɨmbo koamarɨhemunɨ. Sapo sɨheimbo God ai Sisasɨnd-anei mehundürɨ. Se Rom ŋgoafɨhü amarei sɨheimboyu sapo God ai ŋgusüfo parearühɨ asu ai nindou wand-anei yahuhaya dɨbonɨmendürɨ, sɨheimboanahɨ ro sürü nda paparɨhandɨ. Sɨhefɨ Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨneandürühɨ ŋgusüfoambe afurɨfimbɨ hohoanɨmo mbɨsabɨna-ndüramboane.
Por ai Romɨhündɨ hoeifendürɨmbo yahumboani
Ro randɨhe hoafɨndahandürɨ samboanahɨ, muŋguambo hɨfɨ nindou amarei ranai se anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou anɨmboei ranɨmbo wataporɨmbo-arɨhündɨ ranɨmboanahɨ asu Sisas Kraisɨndɨ süŋgu sɨheimbohünda wandɨ God ranahambo hɨhɨfarɨhünɨ. 9-10 Godɨndɨ Nɨmorɨ ranahambo aboedɨ hoafɨ ra hoafɨya rɨhandühɨ wandɨ muŋguambo hohoanɨmo Godɨmbo ratüpurɨ-yahühanahɨ. Ai fɨfɨreamboani sapo ro nɨmbɨ-nɨmbɨsi sɨheimbo hohoanɨmoyahühɨ ahambo dɨdɨbafɨya arɨhandɨ. Ai wambo sɨheimbo hoeifendürɨmbo farɨhefe-ndɨrɨmbohündambo hohoanɨmoayu ana, asu ro süŋgunambo dɨdɨ sɨheimbo hoeindɨ-heirɨmboyahɨ. 11 Ro Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo moatükunɨ sɨheimbo ŋgɨnemɨndɨ-ndürɨmbohünda segodürɨmbo sambo, ranɨmboanahɨ asu ro sɨheimbo hoeifendürɨmbo hohoanɨmo-ayahandürɨ. 12 Hoafɨ nda rahurai-ane: Sɨhefɨ anɨhondümbofe ranɨna sɨmborɨ-sɨmborɨ ŋgɨnɨmbɨ-ramɨndɨmun-amboane samboanahɨ hohoanɨmoayahɨ.
13 Wandafɨ mamɨ, se ndorɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ, ro sɨheimbo sowana afɨndɨmbo sɨnɨmbo samboanahɨ hohoanɨmoayahɨ. Ŋga asu wambo afɨndɨmbo bɨdɨfɨrɨ moatükun-ane nafɨ güreandɨrɨ marandɨ. Ro Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨyahühɨ Suda-yafe ndɨfo aheimbo farɨheheandüranɨ ahandɨ hoafɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou tüküyahi marɨhünd-ane. Ŋga ranɨmboanahɨ sɨheimbo sowanambo amboanɨ sɨnɨmbo samboanahɨ, sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo ra farɨhefembohünda sapo aheimbo mafarɨheheandürɨ nou. 14 God ai wambo ranɨ ratüpurɨ masendɨra ranɨmboane asu roana nindou Grikɨndɨ adükarɨ ŋgoafɨhü amarei-anei asu nindou nɨmambe burayei-ane, nindou fɨfɨrɨhindeimbɨ rananei asu fɨfɨrɨfekoate-mayei rananei muŋguambo aheimbo hoafɨ ro moanɨ bokandɨhehea samboanahɨ ŋgusüfoambe fufurafoareandɨrɨ. 15 Ranɨmboanahɨ asu Godɨndɨ aboedɨ hoafɨ nda Rom ŋgoafɨhü amarei sɨheimbo amboa bokandɨheheandürɨ sa hehea ro hürütayahɨ.
Aboedɨ hoafɨ ana Godɨndɨ ŋgɨnɨnd-ane
16 Ŋga ro moai aboedɨ hoafɨ ranahambo amoanɨŋgɨyahɨ. Nɨmboe sapo ranana Godɨndɨ hoafɨ ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨyo hayamboane asu ai dɨdɨyei anɨhondümbo-arɨhindɨ ranaheimbo aboedambo-reandürɨ-randeimbɨ mayowambo wambo. Sudahündɨ aheimbo-so boatei tüküfe mburamboyo asu süŋguna ahei ndɨfo ranaheimbo-so amboa tükümefeyo. 17 Ŋga aboedɨ hoafɨ ra sapo God ai nindou anɨhondümbo-arɨhindɨ ranaheimboya nindou mbumund-anei ehundürɨ asu Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo hoafɨ ra ranambeah-ane weindahɨ tükefeyo. Mbumundɨ hohoanɨmo ranana anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ weaŋgurühɨ peyo haya hombo bɨdɨfɨranɨ tükefeyo. Ŋga Baiborambe hoafɨ ranahambo yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou ranai ana anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ nɨmboeimboyei,’ meho.
Muŋguambo nindou Godɨmbo daboadanambo-arɨhorɨ
18 Nindou sapo Godɨmbo daboadanambo-rɨhorühɨ asu moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ ahei moaruwai hohoanɨmonambo ahandɨ anɨhondü hoafɨ ra gürühi arɨhündɨ. God sünambe amaru ahandɨ hürütü ra ranaheimbo weindahɨ tüküfe arandɨ. Asu ai ranambo nindou rahurai ranaheimbo yɨbobondearɨmbui. 19 Ŋga nindou ai God ranahambo fɨfɨrɨfembo hohoanɨmo ra moai dɨbo yaŋgoro. Ŋga God ai ahandɨhoarɨ ranɨ-moatükunɨ ra aheimbo weindahɨ-mareandürɨ. 20 Yɨnɨ, God ai hɨfɨ nda nafɨmarandɨ asu horombo hondü peyo haya ho-hombo hapondanɨ amboanɨ raranɨ-moatükunɨ ai nafɨmarandɨ ra nindou ai hoeirɨhimboanei. Ranɨnambo asu nindou ranai God ahambo ŋgɨrɨ hɨmboarɨ hondünambo hoeindɨhorɨsɨ, ŋga ai nüŋgu-nahuraiyu ranahambo fɨfɨrɨndɨhimboyei. Ai ahandɨ koadürümbo yaŋgoroweimbɨ ŋgɨnɨndɨ ra fɨfɨndɨhindɨ asu ai God hondayu ranahambo fɨfɨrɨndɨhimboyei. Ranɨmboane asu ai ŋgɨrɨ roana moai ranahambo fɨfɨrɨhundɨ mbɨsei.
21 Sapo nindou ai Godɨmbo fɨfɨrɨ-marɨhorɨyosɨ, ŋga asu ai moai Ahambo adükar-ani seihü, sɨhefɨ God-ani sahündowohü hɨhɨfɨrɨhorɨ rɨhündɨ. Ŋga asu moanɨndɨ moatükunɨmbo ŋgusüfo pamarɨhindɨ asu ahei hohoanɨmokoate hohoanɨmonambo ahei ŋgusüfo ra nɨmbɨ mamarondürɨ. 22 Asu ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya, roana fɨfɨrɨhundeimbɨ nindou-anefɨ, masei, ŋga ai nindou fɨfɨrɨfekoate tükümehindɨ. 23 Asu ai God koadürümbo-koadürümbo nüŋguweimbɨ ranahambo hɨnɨŋgɨrɨhi hehi asu ai sümbuyo-randeimbɨ moatükunɨ, nindou, ndu, nɨnɨhondɨ, wako sɨsamɨ ranahambo hei dɨdɨbafɨyei rɨhündühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyei marɨhündɨ.
Mamɨkarɨ hohoanɨmo
24 Nindou ranai moaruwai ranɨ hohoanɨmo-mayeiamboyu asu God ai aheimbo yare moanɨ hɨnɨŋgɨ-mareandüra asu ai yɨkoarɨfo hohoanɨmo ŋgusüfoambe botɨmareandürɨ asu amoanɨŋgümbɨ moatükunɨ sɨmborɨ hoyei marɨhündɨ. 25 Nindou ra Godɨndɨ anɨhondü hoafɨ ranahambo hɨnɨŋgɨrɨhi hehi asu tɨkai hoafɨ süŋgurɨhi arɨhündɨ. Ranɨyei asu ai nɨne-moatükunɨ God nafɨmarandɨ ranahambo hohoanɨmoyeihɨ dɨdɨbafɨyei marɨhündɨ, ŋga asu ai God muŋgu-moatükunɨ nafɨmarandɨ ranahambo moai anɨhondümbo-rɨhorühɨ dɨdɨbafɨyahindo rɨhündɨ. Ŋga awi sɨhɨrɨ muŋguambo si aho ra ahambo adükar-ani mbɨsefɨmboane, ŋga anɨhond-ane.
26 Nindou ranai moaruwai hohoanɨmo ramarɨhindɨ ranɨmbo-hündambo God ai aheimbo amoanɨŋgümbɨ hohoanɨmo ŋgusüfoambe amaro ra-süŋgure hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Ranɨmboyei asu nɨmorehɨ ai-amboanɨ nindowenihɨ-dɨbo aboedɨ nɨŋgokoate-yeihɨ ŋgorü nɨmorehɨ dɨbo mamɨ ranɨ hohoanɨmo süŋgumarɨhündɨ. 27 Asu nindowenihɨ ai-amboanɨ ranɨ-süŋgumboemo ai hohoanɨmo aboedɨ ahamundɨ nɨmorehɨ-babɨdɨ refembo ra hɨnɨŋgɨru houmbo nindowenihɨ ahamundɨhoarɨ bogo moaruwai hohoanɨmombo mehomo. Ranɨyomo asu ai amoanɨŋgümbɨ moatükunɨ yaru arundɨ ranɨmbo-hünda asu ahamundɨhoarɨ tɨŋɨrɨfo afɨndɨ masowandümo sapo ai ramefundɨ ranɨ sɨmogodɨhümbo.
28 Nindou ai Godɨndɨ anɨhondü hohoanɨmo fɨfɨrɨfe ranahambo süŋgufembo moei masei ranɨmboyu asu God ai ahei yɨkoarɨfo hohoanɨmo moaruwai yare hɨnɨŋgɨmareandüra, asu ai ranɨ-moatükunɨ refembo yowanɨmbo-mayo ra ai ranɨ-süŋgumarɨhindɨ. 29 Asu aheimbo hohoanɨmo moaruwai hamɨndɨ meŋgoro ranai tüküra pimareandürɨ yɨkoarɨfo hohoanɨmo, sümbuyo-randeimbɨ hohoanɨmo, hohoaŋɨfe hohoanɨmo, ŋgorümbo yifiarɨ hohoanɨmo, ŋgorümbo ŋgusüfoambe moaruwaimbofe hohoanɨmo, nindoumbo hɨfokoefe hohoanɨmo, ŋgɨnɨndɨ hoafɨ hohoanɨmo, ŋgorümbo tɨkai hoafɨ hohoanɨmo, ŋgorümbo moaruwaimbofe hohoanɨmo, muŋgu hohoanɨmo ra süŋgumarɨhü hei. 30 Ranɨyei asu ŋgorümbo daboadanɨ hoafɨ hohoanɨmo, ŋgoründɨ ndürɨ weindahɨ hamɨndɨ moaruwaimbofembo hohoanɨmo, Godɨmbo yiboarukofi hohoanɨmo, hoafɨ mbahɨrɨhefimbɨ hohoanɨmo, afɨndɨ-afɨndeimbɨ hohoanɨmo, ahei fi ranahambo borɨ hohoanɨmo, muŋguambo ra süŋgumarɨhü hei. Ai sɨmborɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo refembo hohoanɨmo, asu hond-afɨndɨ-yafe hoafɨ hɨmborɨ-koate, hohoanɨmo muŋgu ra rareiranɨ hohoanɨmo muŋguambo ra rarɨhi marɨhündɨ. 31 Ai ŋgusüfo hohoanɨmokoate-anei, asu moai ahei hoafayei ranahambo kɨkɨhɨrɨhümündi, moai ahei fikɨmɨnɨndɨmbo hohoanɨmoyei, asu ai moai nindou ŋgorümbo hɨpoambo-rɨhindühɨ farɨhehindürɨ. 32 Nindou ranai Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo hoafɨ ra ndorɨhi fɨfɨrɨhindɨ. Hoafɨ ra yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou düdi ai hohoanɨmo yahurai hohoanɨmoayu ana, yɨfɨmbiyuwamboane,’ meho. Nindou ai ra fɨfɨrɨhindɨsɨ, ŋga moaruwai rawarɨhindɨ. Asu ranɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga nindou bɨdɨfɨrɨ ai rawarɨhindɨ ranaheimbo siaoyahi arɨhündɨ kameihɨ.