Taitus
Pas Por ai Taitusɨmbo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por Godɨndɨ ratüpurɨya asu Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. God ai nindoumbo wand-anei yahu-ndüreimbɨ ranahei anɨhondümbofe ra ŋgɨnemɨndɨ-ndürɨmbo asu Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo fɨfɨrɨfe süŋgufembohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandür-ane. Anɨhondümbofe asu fɨfɨrɨfe ranahandɨ nɨmɨndɨ ra yaŋgɨrɨ koadürü-koadürümbo nɨŋgombo ranahambo hɨmboayefɨ ranane. Horombo hɨfɨ nafɨkoate-yuambe God tɨkai hoafɨkoateyu-randeimbɨ ranahambo horombo hoafɨmareandɨ. God ai yifirɨmayu rasɨmboanɨ ai ahandɨ hoafɨ ra weindahɨ-mareandɨ. God sɨhefɨmbo aboedambo-reamunɨ-randeimbɨ ai randowandɨ yahuhü wandɨ warɨhü hoafɨ ra masɨhenda ro ahandɨ hoafɨ-süŋgu randowandɨ bokarɨhehe arɨhandɨ. Taitus, ro sɨhambo pas nda sürü paparɨhandɨ. Sɨhehɨ mamɨndɨhündɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨnambo wandɨ nɨmorɨ nahurai-anafɨ. Ŋga Ape God asu Sisas Krais aboedambore-randeimbɨ ai moanɨ hɨpoambofe asu ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo mbɨsabɨnanɨn-amboane.
Taitusɨndɨ ratüpurɨ Krit airanɨhü
Bɨdɨfɨrɨ ratüpurɨ moendɨfe-koate anɨŋgo ra moendɨfe asu muŋguambo adükarɨ ŋgoafɨhü anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hɨfandɨmbo nindou kafoefe hɨnɨŋgɨ-fembohünda horombo hoafɨmayahɨ süŋgu ro sɨhambo airan Krit ranɨhü hɨnɨŋgɨ-marɨheanɨnɨ. Hɨfandɨ-randeimbɨ nindou ranai nindou-yei hɨmboahü mbumundɨndu haya nɨmorehɨ mameimbɨndu. Asu ahandɨ nɨmorɨ amboanɨ Kraisɨmbo anɨhondümbo-mbɨrɨhind-amboane, ŋga ai yowanɨ boagɨrɨ-yei hoafɨ amboanɨ hɨmborɨkoate-ndeimboyei. Se fɨfɨrowandɨ, anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hɨfandɨ-randeimbɨ ai Godɨndɨ ratüpurɨyu-randeimb-ani. Ranɨmboane asu ahandɨ hoahoaŋgo ra aboedɨmbeyo-wamboane. Ai ŋgɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ahei hɨmboahü randeanda hoeindɨhindɨ asu ŋgɨrɨ afɨnd-afɨndɨndu. Asu ai ŋgɨrɨ ŋgusüfoambe nɨmai hüfɨndu. Asu ŋgɨrɨ bia ndümündü haya afɨnd-afɨndɨndu ndandɨ. Ai ŋgɨrɨ nindou harɨndu asu ŋgɨrɨ kakɨ napombo semɨndɨmbo hohoanɨmondu ndandɨ, ŋga yowanɨ. Ai nindou ŋgorü ŋgoafɨhündɨ ahei ranaheimbo worɨnambo-mbɨreandür-amboane, ŋga asu ai aboedɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ hohoanɨmondühɨ sɨŋgumbɨreand-amboane. Ŋga ai aboedɨ dɨboadorɨhoei nüŋgumbo Godɨndɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ hɨfandɨmbɨrand-amboane. Asu ai ahandɨ fi muŋgu ra wudɨpoapore hɨfandɨmbɨrand-amboane. Ŋga asu ai anɨhondü hoafɨ yamundɨ-marüwurɨ ra kɨkɨhɨ-mbɨramündu-wamboane. Rananɨmbo asu ai nindou bɨdɨfɨrambo yamundɨ-ndeandürühɨ, ahei ŋgusɨfoambe kɨkɨmɨmbo-foareandür-amboane. Asu yamundɨfe hoafɨ aboedɨ rananɨmbo nindou ai anɨhondü yamundɨfe hoafɨ mbaharɨhehindɨ ranaheimbo ai ndore hoafɨmbiyundür-amboane. Rananɨmbo asu ahei moaruwai hohoanɨmo ra yarɨhi hoeimbɨrɨhind-amboane.
Krit nindou ai afɨndɨ tɨkai hoafümb-anei
10 Yɨnɨ, nindou afɨndɨ ai hoafɨ mbahɨbadɨ-rɨhoundeimbɨ anɨŋgomo, ŋga moanɨ hoafɨ yaŋɨr-anemo, asu nindou aheimbo tɨkaruhou wosɨhoaforɨ hoafɨyomo-rundeimb-anemo. Nindou afɨndɨ ai rawarundɨ ra ai Suda-anemo, nindou fi-hoearɨ karu tɨrɨhoemo-ndeimbɨ-yomondɨ mamɨsɨr-anemo. 11 Nindou yahurai ai hohoanɨmo yamundarundɨ ra sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ randɨhundɨ. Ranane asu nindou bɨdɨfɨrɨ mamɨ worambeahɨndɨ, ranaheimbo ŋgusüfo mamɨkararundürɨ kakɨ semɨndɨmbohünda. Ranɨmboane se nindou yahurai-yafe yafambe ra kɨkɨhɨndapundɨfɨ. 12 Horombo Kritɨhündɨ fɨfɨreandeimbɨ ahandɨhoarɨ hoafɨyuhü yahuya, ‘Kritɨhündɨ aiana tɨkai hoafɨyei arɨhündɨ. Ai nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ moaruwai nahurai ratüpurɨmbo yɨboarukoyeihɨ afɨndɨ sahüsi arɨhündɨ,’ mehu. 13 Ranɨ hoafɨ ra anɨhond-ane. Ranɨmboane se aheimbo ŋgɨnɨndɨ aboedɨ hoafɨndafɨndürɨ. Rananɨmbo asu Adükarɨmbo anɨhondümbofe ra ŋgɨnɨndɨmbeyo-wamboane. 14 Rananɨmbo Suda-yafe hürütühoafɨ yaŋgɨrɨ asu nindou ai hoafɨ hondümbo daboadɨ hɨhɨrarɨhindɨ ranahei ahɨnɨ hoafɨ ranahambo ŋgɨrɨ hohoanɨmondei. 15 Nindou dɨdɨyei ahei hohoanɨmo sürühoeimbayo ana, asu ranaheimbo muŋguambo moatükunɨ sürühoeimb-ane. Ŋga asu nindou ai moaruwai hohoanɨmoayei ra moai Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhindɨ, ranaheimbo muŋguambo moatükunɨ sürühoeimbɨ-yopoanɨ. Ŋga ahei hohoanɨmo ŋgusüfoambe afoero ranamboanɨ moaruwai-ane. 16 Yafambe yaŋgɨrɨ ai yarɨhi hoafɨyeihɨ, ‘Ro Godɨmbo fɨfɨrɨhinɨ,’ asei. Ŋga asu ahei hohoanɨmo yarɨhi nafuiyeihɨ Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhorühanei. God ai aheimbo moai wudɨreandürɨ. Ai hoafɨ kɨkɨhɨrɨ-hindühanei, ŋga ai ŋgɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo randɨhindɨ.