Porɨho Utɨpɨmo Kɨmo Jɨho
Korindɨhiyaapɨ Jɨpatɨpaisɨhore
Kɨmandɨ 1 Korindɨhiyaapɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Kɨmo utɨpɨmo 55 A.D. hura Porɨho aunahɨpatɨ Epesaasihanda bindataatɨ jɨpatɨpiyahore. Aunahɨpatɨ satɨ isɨhiya Gɨrikɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ awaipate. Siya isiya Judaahiyaamɨ Tiworisaare. Aiwɨ kiya Autaahaatɨhopunɨ amɨ wɨnɨhapɨpaapunɨ wɨndɨ monɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨhiyaare. Kiya isɨmiya Jisaasihopɨ sangɨ gɨwunyaapɨhura ambɨpatamɨhaiwa apɨpaahɨ ainjotatɨ maipɨhaiwaahɨhɨ kaiwɨ bisotɨmbɨwɨhiyaare. Saiwɨ kaiwa kaiwɨ bimauhɨ Porɨho isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ kaiwɨ bimohɨrɨhɨrɨ sɨretisɨ maipɨhaiwa namapɨ sɨretɨ kaiwɨ bimaawɨse undatɨ nesɨpatɨ japwaatɨ kaundatɨ jɨpatɨpiyataise. Sandɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa jɨhɨ kaiwɨ bimohɨwaiwaapɨ kaundataase.
1 Korindɨhiyaapɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho kiyaisɨ ipɨhɨrete undatɨ komɨ pɨwɨha namasisɨha (1:1-9)
Autaahaatɨhomɨ isɨhiya tipɨtapaatotɨhandapɨ Porɨho kiyaisɨ nunjenatɨ itɨhundisɨha (1:10–4:21)
Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wainyɨhiya apwainyɨhiya sangɨ namaatɨnɨwɨhiyaisunɨ aimɨ namaatɨnɨwɨhiyaisunɨ kiyaamɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ kaundisɨha (1:5–7:40)
Maipɨhapa kahatɨmatɨpetahaiwa kiyohɨwaiwa tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kaiwai namasi nawisapitɨtaatɨwɨ kaundisɨha (8:1–11:1)
Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya tɨmaamaitɨwɨ otɨpɨpatɨ maasɨ nɨnawɨpɨhɨ kaiwɨ Komɨ ambɨpatɨ naasaipatamɨ nausɨyɨhiyaatɨtaatɨwɨ kaundisɨha (11:2–14:40)
Kɨraisiho napotatɨ japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ tanyaahaapɨ ahotisɨha (15:1-5)
Isɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai numwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kaundisɨha (16:1-4)
Nahataapaapɨ kaundatɨ Porɨho komɨ pɨwɨha osasepɨhaatɨ owemasɨha (16:5-24)
1
Utɨpɨmo Kɨmoaatɨhɨ Porɨho Pɨwɨha Jɨpatɨpaimbɨpaamɨ Jɨhapɨha Namasatɨ Nuwatɨ Isɨhiya Korindɨhandaahiyaapɨ Jɨpatɨpaindɨhande
Nɨnɨ Porɨhonɨne. Kɨraisɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha kopɨ awusaitandɨ Autaahaatɨho gaatatɨ nanɨmaatɨ nanɨmahanatɨ natanoaasisɨhonɨne. Sandɨ Autaahaatɨho sawaho gwɨnyaatɨ maaritindɨhandaahɨ nɨngi nanɨmahanatɨ natanoaasisɨhonɨne. Aihɨ nɨnɨ nyamɨ naisoho Sosɨtenesiho nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨhoaisatɨ ko nɨngisatɨ maasɨ bindɨhaawɨ gaahure satahaato.
Yɨhoaaŋɨ maasɨ bindɨhaawɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ koai mepɨ autaahepumapɨ aunahɨpa awaipatɨ Korindɨhanda bimohiyɨhiyaatapɨ utɨpɨmo kɨmo jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo. Sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ ko netɨ yandɨhesamatɨ netɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisatɨ ahoyatɨ aimɨ tɨsamaamahɨwataise. Siyatɨ netɨ yandɨhɨsiwatɨ aimɨ nisɨhiyaate satatɨ nasamɨhanataise isɨhiya jɨhɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨ nyahɨ katɨhaawɨ saundaatɨ, “Kɨnyɨ Awaisɨhoŋɨ Nyangi Nyainjatingɨhoŋe,” undohɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya aunahɨpɨ nahatewaara nahataapɨpɨhiyaisatɨ netɨ ahoyatɨ gaatatɨ nasamaatɨ sasatatɨ, “Sahɨ aimɨ nisɨhiyaate,” satatɨ aimɨ nasamɨhainjɨhiyaate. Iyataatɨ amɨ Jisasɨ Kɨraisiho so nyahɨ nahatiyaanɨnɨ, kiyaunɨ sahunɨ amɨ nyahunɨ koai saundaatɨ, “Kɨnyɨ nyangi nyainjatingɨhoŋɨ Awaisɨhoŋe,” undohɨhore. Nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ kindarɨ sangi maarɨho awaindɨhandɨ wisaipɨ nasanyamɨ gaahaiwa kasimɨ jatatamanisaihɨ amɨ sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ gaatanɨhɨ bimɨtaatɨwɨ nɨnɨ kindari pɨwaundɨtɨ nunjenɨtɨ gaapundataayo.
Porɨho Autaahaatɨhoai Kɨnyɨ Gaahoŋe Gaare Undataase
Nɨnɨ nahatewetɨ gaapundataahura nasisoaarɨ konɨnɨhɨ sapɨ gwɨnyaatɨ nisɨ Autaahaatɨhoai nɨnɨ kopɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨndɨ mepɨ autaahemwahohɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undataato. Koai nɨnɨ gaahoŋe undotɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitauhɨ kandapɨ Autaahaatɨho sangi maarɨho wisaiwatɨ gaahatɨ kasisatɨ andɨtɨsaisɨhe. Autaahaatɨho otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa sangi nasamiwɨmaiwaapɨ koai nɨnɨ, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undataato. Nɨnɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undotɨmandɨ sahɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitohɨtɨhandaahɨ komɨ pɨwɨhaapɨ sangi biyatɨ nasesɨpatatɨ gisunyaatɨtandɨhaunɨ amɨ isɨhiyai komɨ pɨwɨha baiwɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨ netɨ andɨtisaisɨhe. Sandɨ siyatɨ noaipasɨtɨmandɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha ausaawaatɨ aimɨ kasatotɨhaapɨ tɨtɨhɨ akaahe tatɨ netɨ nasisataise. Komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpa gaahapa nahataapa sahɨ wapa gaahapa kamaiwɨ nehɨhandɨ nasanyatɨ netɨ andɨtɨsiwataise. Iyatɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhapa otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhapa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho gɨwunyaahohiyɨhiyai numwipatamatiyahapaapɨ sahɨ wɨndɨ nenoaahɨmetɨtaatɨwo, nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ yapɨpatambɨ auta uso napɨtandɨhandapɨ jatawaawo. Iyatɨ amɨ ko sangi netɨ watɨpɨsamahonɨhɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ gɨwunyaapɨ bimaamɨ nuwɨ yapɨpatɨ kɨmatɨ namawaahuraatɨtando. Saiwɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiye tatɨ Autaahaatɨho wɨndɨ mmondande Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho isɨhiyai gaahandɨ asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ nunyatɨ amɨ usai yaawɨhandɨ nunyatɨ sisɨhaapɨhɨ natausaasɨtandɨ nasataahuro. Autaahaatɨho wapa kaitandɨ katimbɨpa kapa tɨtɨhɨ kiyahore. Iyatɨ ko Jisaasihomɨhetapɨ sangi gaata nasamaasɨhore sahɨ ko Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ samɨ maarɨho naasohɨtɨtando. Ko kasitandɨ gaatatɨ nasamaasɨpɨpa netɨ samɨhetɨ gaasamaitaise.
Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Tipɨtapaatawaayopo
10 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangi pɨwɨha kasatɨtandɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nɨngi watɨpɨhandɨ naninyataise. Nanɨmihɨ nɨnɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ maahomwaaŋɨ netɨ sahɨ kiyohɨwaiwaapɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ saiwɨ kaiwɨse satɨtandiyo. Samɨ pɨwɨha wɨndɨ tɨmunane. Owetane. Aiwɨ amɨ tɨmipɨtapaatɨwɨse. Pɨwɨha nehɨ naasɨka kanɨwɨ sahɨ gwɨnyaahotɨhandɨ naasɨkandɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨwɨse. Saiwɨ sahɨ wapa kaitaatɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpa maarɨho nehɨ naasohɨtanɨhɨ kaiwɨse. 11 Saiwɨ kaiwɨse ndɨ kasatotɨmandɨ apaapɨmaahe. Naisɨhiyaate, itapaatɨ Kɨrohehaatamɨhiya usa napɨwɨ kɨmbɨhɨ nɨngi sahɨ itɨhɨnnɨwɨ samɨ otɨhapɨhɨ itɨhapɨpa ahotihɨ kandapɨ kandauhɨto. 12 Samɨ wo sandaase. Kɨraisihopɨ Porɨho nɨngi katanisirɨhɨretɨ japepihɨrataayo ndaase. Aihɨ amɨ samɨ wo sandaase. Nɨnɨ Aporosiho Jisaasihopɨ katanɨsirɨhɨretɨ japepihɨrataayo ndaase. Aihɨ amɨ samɨ wo sandaase. Jisasɨ Kɨraisihopɨ nɨngi Pitaaho katanɨsirɨhɨretɨ japepihɨrataayo ndaase. Aihɨ amɨ samɨ wo sandaase. Nɨnɨhɨ Kɨraisiho nɨngi katanɨsirɨhɨretɨ japepihɨrataayo ndaase. 13 Kɨraisiho netɨ nasɨpatatɨ yɨyandɨhɨ kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨmatataiso? Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatataayono? Aindɨ amɨ nɨnɨ Porɨhonisɨ ambɨpataahɨ nɨnɨ waapohora samɨ usaatangi baasusataayono? 14 Nehɨ utaahurɨ yahurɨ Kɨrisɨpaasiyɨ Gaiyaasiyaisaahɨhɨ gaanɨhɨ baawuso ndɨ Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undataato amɨ sahɨ Porɨho komɨ ambɨpataahɨ nyangisɨ baanyusataise maatɨtaatɨwo. 15 Nehɨ surisaahɨhɨ nɨnɨ baawuso amɨ samɨ wo nisapɨ wɨndɨ samaatɨtando, “Nɨngisɨ Porɨho komɨ ambɨpataahɨ baanusihɨ waapoho netɨhonɨne,” tatɨ wɨndɨ kamaatɨtando. 16 E wusasapɨ nanɨpimandɨtonɨ Sɨtepanaasihoaisunɨ amɨ kapɨhɨ maasɨ ahoyatɨ komɨhusasi waapohora baawuso. Susasapɨ gwɨnyaataatɨ amɨ usai waapohora baawusataayondɨho wɨndɨ biyatɨ gɨmaanunyainjo. 17 Nɨnɨ isɨhiya taahiyɨhiyai wɨndɨ bahomaawusotɨmandɨ amɨ Kɨraisiho isɨhiyai waapohora baawuse ndatɨ natanoaasihɨhonɨnɨmaahe. Owetise. Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha Kɨraisiho kaiwaiwaapɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundɨtandɨ ko nɨngi natanoaasataise. Pɨwɨha Gaaha Wanɨha nɨnɨ ausaataatɨ pɨwɨha nehɨha isɨhiya nawɨhaiwɨ amɨtɨha gaahaisawɨhiya gwɨnyaapɨ katopatamataindɨ katɨtandɨmaahe. Owetise. O amɨ nɨnɨ pɨwɨha nehɨha isɨhiya amɨtɨha gaahaisawɨhiya gwɨnyaahohɨha ausaatɨ kandaataahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatindɨhandapɨha noaipatɨ watɨpɨhandɨ oweha nehɨhaimatɨtaise.
Autaahaatɨho Amɨtɨha Gaahandɨ Gwɨnyaasɨwaiwaunɨ Watɨpɨhaiwaunɨ Kɨraisihoai Numwihɨ Isɨwahore
18 Iyataatɨ amɨ isɨhiya yaawatɨ naaŋɨhaiwa nepɨ napopɨ owetɨtaatɨwɨhihoaaŋɨ jaawɨ niyohiyɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Gaaha wanɨha Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimainjɨtɨhandapɨha watɨpɨhandɨ oweha naharimatatɨ nehɨhe tɨwɨ mmonɨwɨmapɨhiyaare. Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨho kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ taatɨ japɨhɨ numwaasawɨhiya amɨ kiya gaahandɨ nepɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨhoenda taawɨ niyohiyɨhiya saiwɨ gwɨnyaawaayopo. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimainjɨtɨhandapɨha nyangisɨ japɨhɨ nanyamaitandɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisahe tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 19 Kɨmɨkiyatɨ noaipasɨwɨmaiwaapɨ pɨwɨha wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:
“Nɨnɨ isɨhiya amɨtɨha gaahaisahiya gaahaiwa gwɨnyaahohɨwaiwa nemaito. Aindɨ amɨ kiya waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa awaiwaiwa nemasanɨhɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwa noaipatɨ nehɨhaiwaimatɨtaise,” Aisaiyaaho 29:14
tatɨ jɨpatɨpindise.
20 Isɨ amɨ nyahɨ utaaho amɨtɨha gaahaisaho nawɨhiyatɨ pɨhɨtatɨ taahɨwaiwaapɨ gwɨnyaasɨhopɨ napitɨtɨtɨhaawe? Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaapɨ utaarɨhandetɨ sɨkurɨkaiwɨ jɨpatɨpaiwɨ nawɨhaiwɨ mmonɨwɨ nepɨ isɨhiyai katɨwunjohiyɨhiyaapɨ nyahɨ napitɨtɨtɨhaawe? Iyaatɨ amɨ isɨhiya nawɨhaiwɨ pɨwɨhaara nepɨ tunnɨwɨ kwɨtunɨwɨ pɨwaatɨwɨ katohiyɨhiya kɨmaapɨ yapɨmbatambɨ wanɨ kɨmuraahiyaapɨ nyahɨ napitɨtɨtɨhaawe? Siyaamɨ saiwaahɨ Autaahaatɨho aimɨ nemasɨhɨ kaiwa noaipatɨ akɨwaiwaametatɨ nehɨhaiwaimatataise. 21 Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ apɨpaahɨ gaahandaahɨ siyatɨ gwɨnyaataise. Isɨhiya yapɨpatambɨhiya nawɨhaiwɨ kiyaamɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaahohɨtɨhandaahɨ nisapɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaatɨtaiso tatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ daihɨra wɨra isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨhɨra daahɨwataise. Sɨra daihɨra isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai japɨhɨ numwaitandiraapɨ nyahɨ aposerɨhiyaanɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨtɨha ausaahaayo. Pɨwɨha sa ausaahotɨhaapɨ isɨhiya naharimatatɨ nehɨhe tɨwɨ mmonɨwɨ nemɨhauhɨhandɨ kandɨ pɨwɨha kaaraahɨ Autaahaatɨho taatɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai japɨhɨ numwaataise. 22 Iyataatɨ akɨte Judaahiya siya isɨhiyai Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhaiwa wiwa kaiwɨse undɨwɨhiyaasɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhandapɨ ausaahotɨha kiyaamɨ omaaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusopɨsasɨtɨ kiyai mawihɨ kandapɨ pɨwɨha kai nemawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhapɨhiya pɨwɨha gaaha wanɨhaapɨ nehɨhe tɨwɨ mmonɨmaposawɨ yapɨpatambɨ amɨtɨha gaahaiwa gwɨnyaitaatɨwɨhaiwaahɨhɨ waatɨ newaayopo amɨ kiya nehɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandapaahaiwɨhiyaaso. 23 Kɨraisiho isɨhiya maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nemwatɨ japɨhɨ numwaitandɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhandapɨha pɨwɨha ausaahotɨhaapɨ Judaahiya sa pɨwɨha maipɨha nehɨhaare tɨwɨ mmonɨmapɨ kaapɨ wɨndɨ gɨmunyaahopo. Aihɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhɨ bimohiyɨhiya mmonawaawɨ sa pɨwɨha nehɨha katɨwunjauhiso tɨwɨ amɨ kiyaisangi nehɨhe pɨwɨha akaahaamaahe tɨwɨ nemmawaayopo. 24 Iyataahandɨ kandɨ amɨ nyahɨ Judaahiyaanunɨ amɨ isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanamɨ dawaapɨpɨhiyaunɨ ahoyatɨ maasɨ koenda napɨtɨhaawɨ Autaahaatɨho nanyisenatɨ gaatihɨ atisaatɨ amɨ nasonɨhɨ nanyamaasawɨhiyaanɨnɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisahotatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaasɨtɨhandisahoe taatɨ mmonaatɨ nehaayo. 25 Iyataatɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨwaiwaapɨ apɨpaahɨ nehɨhaiwa naharimatɨhaiwe tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Saiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ isɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwai ipɨhatisamatɨ apɨpaahɨ waatɨ awaindɨhandɨ nusatipɨhaatɨ autaahɨ gwɨnyaahore. Aiwɨ amɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya Autaahaatɨho wiwa kaiwaiwaapɨ saiwa watɨpɨhandisahaiwaamaahe kunyapehaiwe tɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa saiwa isɨhiya kiyohɨwaiwai apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nusatipɨhaatɨ watɨpɨhaiwe.
26 Naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyahɨ nɨnapitiyaatɨ bimonɨhɨ Autaahaatɨho gaata nanyamaase tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Samɨ usaatɨ taahiyɨhiyaatɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaapɨhiyaatɨ bimambɨwɨhiyaatɨmaahe. Aiwɨ amɨ samɨ usaatɨ taahiyɨhiyaatɨ awaisawɨhiyaatimatɨwɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimambɨwɨhiyaatɨmaahe. Aiwɨ amɨ samɨ usaatɨ isɨhiya awaisawɨhiya ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨhiyaamɨhetapɨ namoyaatɨwɨhiyaatɨmaahe. Owetise. 27 Sahɨ saiwɨhiyaatɨmetatɨ amɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ owetihɨ isɨhiya jasonawa kɨmatɨma gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ owehatɨme tɨwɨ mmonɨpɨsamahotɨmatɨmaatangi Autaahaatɨho nasamɨhanataise. Sahɨ siyahatɨmaatangi ko nasamɨhainjɨtɨmandaahɨ amɨtɨha awaisɨhaisawɨhiyai mawahandɨ nunyataise. Aihɨ amɨ sangi jasonawaawɨ kɨmiya andɨtitɨwɨhiyaamaahe apɨpaahɨ andɨtatɨ owetatɨ kunyapehatɨme tɨwɨ mmonɨpɨsamahohiyɨhiyaatangi Autaahaatɨho nasamaataise. Ko sangi siyatɨ kasindɨmandaahɨ isɨhiya sɨtɨhɨrɨ ahotatɨ nawɨhaiwɨ watɨpɨhiyai mawataise. 28 Iyatɨ amɨ isɨhiya awaisawɨhiya ambɨpatɨ autaahɨ ahotahiyaamɨhetapɨ namoyaatɨwɨhiyaametiso tɨwɨ isɨhiya mmonɨwɨmahotɨmatɨmai Autaahaatɨho namɨhanatɨ numwaataise. Ko sandɨ siyatɨ kaindɨmandɨ isɨhiya awaisawɨhiya ambɨpatɨ autaahɨ ahotahiya amɨ awaiwaiwa gwɨnyaapɨhiye tɨwɨ isɨhiya usonɨhohiyɨhiyai Autaahaatɨho netɨ nehɨhatɨmemataise. 29 Isɨ isɨhiya Autaahaatɨho namɨhanatɨ numwaasawɨhiya wɨndɨ satɨwɨ kamaatɨtaatɨwe nyahɨ yawanaanɨ gwɨnyaawaatɨ andɨtitotɨhandaahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨnunyaatataise maatɨtaatɨwe. 30 Amɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho sawaho komɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ sahɨ Kɨraisihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitawaayopo. Iyataatɨ Kɨraisiho so Autaahaatɨhomɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaasɨwaiwa nyangi nanyamisɨhore. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoetapɨ nyangi nanyamaatɨ tɨtɨhiyaanenyamatɨ amɨ nehɨ Autaahaatɨho sawahomɨhiyaanenyamataise. Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ daayaatɨ bitoaitɨhaawɨ nanyamaataise. Iyatɨ amɨ nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ Autaahaatɨho Kɨraisihomɨ otɨpɨpataahɨ nunya nanyamaataise amɨ maipɨhandɨ nyangi maanyinjatɨtando. 31 Isɨ nyangi Autaahaatɨho siyatɨ kanyindɨhandapɨ kopɨ tɨhaapiyaatɨ waatɨ maaritɨtɨhaawaahɨ, amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sata katatɨ ahotirɨhɨretɨ kaitɨhaawe. Amɨ utaaho wo wapaapɨ maaritɨtandaahɨ nehɨ Awaisɨhopaahɨhɨ maaritane tatɨ ahotirɨhɨreto.
Kɨraisiho Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Nimainjɨtɨhandapɨha Pɨwɨha Porɨho Jɨhɨ Kaundisɨhaapɨhaare