2
Awaisɨho Nawɨha Apɨpaahɨ Watɨpɨha Kaanɨhɨ Ahotisɨhaamatiyatɨ Konɨhɨ Nasisoaarɨ Bindataise
Amɨ sahɨ wanɨ Kɨraisihomɨhandaahɨ aimɨ noaipapɨ wanɨhiyaatɨ gaahiyaatimatawaayopo. Isɨ amɨ sahɨ maipɨhaiwa kahatamatɨpetahapa nahataapa namamapɨse. Aiwɨ amɨ jaipɨpa namapɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya nyapɨ gaahiye nyatɨtotɨwɨ jaiwaiwɨhaiwa nehɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨ ambɨpatɨ, amɨ maahomwaaŋapɨ katɨwɨ kiyohɨwaiwa bɨpi namapɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya usa wapa kahapaamapɨpa asaketahiyaapɨ samɨ maarɨho amɨ mandɨha yaasatɨ nehɨhaiwa aposiwaiwa saiwa namapɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya usaapɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ katɨwɨ kiyaametirɨhɨretapɨ setahiye, tɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nausohaapɨ ahoaapɨ kamaatɨwɨse. Saiwa nahatewa kamaiwɨ bɨpi namapɨse. Iyataatɨ nyahɨ aimɨ gɨnyunyaatahiyaane, metɨhonya gwɨsɨhaatapɨhonya amwɨtɨhɨrɨ nandaatɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨmɨhauho. Isɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sa amwɨtɨhɨramatiyahaasɨ sahɨ atiwɨ nepɨ metɨhonya gwɨsɨhaatɨhapɨhonya saniyaamɨ amwɨtɨhɨrɨ nanɨhohɨpatamataiwɨ ka sahɨ nepɨ amwɨtɨhɨramataiwɨ nasisoaarɨ nanɨwɨse. Iyataatɨ amɨ sa pɨwa amwɨtɨhɨrɨ gaahɨramatiyatɨ maipɨhapa katɨhɨ wapa ahɨmotatɨ apɨpaahɨ gaahaare. Isɨ sa pɨwɨha amwɨtɨhɨramatiyahaasɨ sahɨ atiwɨ nepɨ amwɨtɨhɨramataiwɨ maaritɨwɨ nainjaihɨ ka pɨwa samɨ maarɨhoai netɨ nga andɨtɨwiwatɨ watɨpurɨmatɨ, amɨ samɨ gwɨnyaahotɨhandi netɨ watɨpɨsamahonɨhɨ, amɨ sahɨ noaipapɨ watɨpɨhiyaatimatɨtaatɨwo, metɨhonya amwɨtɨhɨrɨ waatɨ nanawaawɨ kɨraahɨ gwɨnyanɨwɨ noaipapɨ watɨpɨtopatamatetɨtaatɨwo. Sahɨ saiwɨ kaisaihɨ amɨ Autaahaatɨho sangi japɨhɨ nasamaahonɨhɨ amɨ sahɨ koaisawɨ maasɨ bimɨtaatɨwo. Autaahaatɨho sangi gaahatɨ kasihɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyawaawɨ Awaisɨho Autaahaatɨho ko gaahoe tɨwɨ gwɨnyaawaayopo.
Autaahaatɨho Jisaasihomɨhetapɨ otɨpɨpatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ kiyataise. Aihɨ ko Jisaasiho yasɨha mɨhotɨrɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ apɨpaahɨ watɨpɨhɨrɨ nawɨha watɨpɨhaamatiyahore. Ko siyahotihɨhandɨ kandɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya monɨwiwatawa mɨhotɨrɨhɨrɨ kɨmɨrɨ gaahɨrɨmaahe maipɨhɨre, tɨwɨ nemapɨ ahosumwawaayopo. Kiyaahɨ siyauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho Kopɨ utaaho gaahosɨ yasɨha anaahɨha aŋaaŋi anɨtisatɨ mwɨndɨwiwatɨ isɨwatatɨ otɨpɨpatɨ nawɨhiyatɨ nga kaitaiso, tatɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai namɨhanatɨ ahɨwisataise, otɨpɨpatɨ satɨ kaitando. Iyataatɨ amɨ sangisangi mɨhotɨrɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ gaahɨrɨ nawɨha apɨpaahɨ kai watɨpɨhaamataiwɨhiyaate. Aihɨ amɨ Itɨpɨho Gaahomɨ watɨpɨhandaahɨ sahɨ Autaahaatɨho nasatɨ bimɨtandɨ aŋaaŋamataiwɨhiyaatɨ noaipaitaatɨwɨ aŋɨmatataise, sahɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨho sawaho komɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Saiwɨ komɨhiyaatimatisaihɨ komɨ Itɨpɨho Gaaho samɨhetɨ nasatɨ bimɨtando, jɨhura Isɨraherɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatauhɨ Autaahaatɨho sawaho nasatɨ kandaatɨhɨ nandaatɨ katɨhɨ bimipatamatiyato. Autaahaatɨho siyatɨ kasindɨmandɨ sahɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaatimatɨwɨ kopɨ mmonɨwɨ gaapundɨwɨ koai mepɨ autaahepumaitaatɨwe. Sahɨ saiwɨ kaisaihɨ amɨ Jisaasiho sahɨ saiwɨ gaahaiwa wapa kiyohɨwaiwa netatɨ Autaahaatɨhoai waamaindumwahaiwa numwɨtaise. Nyamɨ gaapunda Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwahohɨwaiwa Jisaasiho nyapɨ kaindɨhandapɨ Autaahaatɨho gwɨnyapenataatɨ maaritatɨ naitaise.
Iyataatɨ sa pɨwa akɨtɨhaare Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ amɨ satatɨ ahondaiso. Pɨwa saapɨ Aisaiyaaho sata kandaase:
“Sahɨ baiwɨ atiwɨse. Nɨnɨ utaaho woai aimɨ namahandɨ amɨ nɨnɨ wanɨ koai aunahɨpatɨ Saiyonɨhanda ahɨwisataayo, ko awaisɨho jɨhoematatɨ nisɨ isɨhiyai winjaatɨ bimɨtando. Nɨnɨ koai ahɨwisataayo nisɨ otɨpɨpatɨ kanitando. Nɨnɨ kopɨ maaritɨtɨhore. So Awaiso ipatɨ mɨhotɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨramatiyahore, aŋaaŋi mwɨndɨwiwatɨ anɨtisatɨ isɨwatɨtando. Sandɨ apaapɨmaato. Amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya komɨhetɨ ahotawa komɨ watɨpɨhandɨ numwihɨ kiya komɨ watɨpɨhandɨ newaayopo. Isɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya mawɨhaiwa nepɨ wɨndɨ namosasɨndaapo. Owetɨtaise. Kiya nehɨ maaritɨtaapo, amɨ kiya kopɨ nehɨhandɨ gɨwunyaawaamaayowo,” tatɨ katise. Aisaiyaaho 28:16
Isɨ amɨ sapaahɨ Kɨraisiho noaipatɨ yasɨha anaahɨha mɨhotɨrɨhɨramatiyahore, komɨhetɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandunɨ jatohɨtɨhandunɨ nausawɨ ahaitaatɨwo. Iyataatɨ amɨ sandɨ apaapɨmaahe. Kɨraisihoai namɨhanatɨ aimɨ ahɨwihɨ ko noaipatɨ nahataapaamɨ Awaisɨho Jɨhoematataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨha aimɨhaatɨhapɨ isɨhiya kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaapɨ amɨ Kɨraisihoai ahosumwahohiyɨhiyaapɨ satatɨ katatɨ jɨpatɨpindise.
“Otɨpɨpatɨhiya aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiya yasɨha kɨma gaahaamaahe maipɨhe, tɨwɨ nemahotɨha ka wanɨ noaipatɨ mɨhotɨrisatɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandaise anangi netɨ nga mwɨndɨwiwatɨ anɨtisatɨ isɨwatɨtando,” tatɨ jɨpatɨpinda ahondaise. Aunɨhɨhɨrɨ 18:22
Iyataatɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ nunyatɨ netɨ nusosasatɨ aunahɨpatɨ maipɨhatɨ yaawɨhandɨ naitaatɨwɨhataahemaitaise. Iyataatɨ amɨ sandapaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahomɨhetapɨ satatɨ kandaase.
“Ko nawɨha gwɨharaaha mwɨtɨhaamatiyahore isɨhiyai auhɨraapɨhɨ muwɨtando. Iyataatɨ amɨ ko nawɨha awaisɨhaamatiyahore ketapɨ napepaatɨwɨ tɨmɨhaitaatɨwo,” tatɨ katise. Aisaiyaaho 8:14
Isɨhiya Kɨraisihomɨ pɨwɨha Gaaha nemapɨ ahosumwahohiyɨhiya siyai nawɨhaaraahamatiyatɨ muhonɨhɨ tɨmahiyawɨ kiyaanɨhɨ nosasɨndaapo. Saiwɨ kaitaapo tatɨ Autaahaatɨho jɨhura aimɨ katisɨhaare.
Iyataatɨ amɨ sangisaahɨ Autaahaatɨho, sahɨ aimɨ nisɨhiyaate satatɨ nasamahanahiyaate, sahɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Sahɨ Awaisɨho Jɨho Jisaasihopɨ gaapundɨwɨ koai mepɨ autaahepumawaayopo. Sahɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ ainahiyɨhiyaatɨ bindawaawɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapaahɨhɨ nasisoaarɨ gwɨnyaapɨ kiyohiyɨhiyaatɨ siyaatɨ akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaate. Sangi Autaahaatɨho sahɨ nisɨhiyaate, satatɨ nasamahainjawɨhiyaatɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaatɨ bindawa isɨhiyai Autaahaatɨho gaahaiwa kasiwaiwaapɨ ausaapɨ Autaahaatɨho sanyisahoe, undɨwɨ kaundɨtaatɨwe. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho maipɨhandɨ asahatindɨhandɨ bimohɨtɨhandaatɨhɨ namasi nausainjɨtɨhandɨ apɨpaahɨ gaahandetapɨ napɨwɨse, tatɨ gaata nasamaasɨtɨhandapɨ ausaapɨ isɨhiyai kaundɨtaatɨwe. 10 Iyataatɨ jɨhura Autaahaatɨho sangi sangɨ nasamaasura sahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatɨmaahe, owe sangi nehɨ wiyaatimatɨwɨ bimambɨwɨhiyaate. Saiwɨ sangi wiyaatimatɨwɨ bimambɨwɨhiyaatisɨ wanɨ noaipapɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatawaayopo. Iyataatɨ amɨ jɨhura Autaahaatɨho sangi gaahandɨ wɨndɨ kamaasise. O amɨ wanɨhɨ Autaahaatɨho maarɨho sapɨ asɨpiyatɨ sangi gaahatɨ kasisatɨ jatatamanatɨ andɨtɨsaiwataise.
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Otɨpɨpatɨhiyaanisɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaamɨhɨretɨ Bimɨtɨhaawo
11 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nɨnɨ sangi maarɨho nasanyohiyɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bimohɨpɨmbɨhɨ apɨpaahapɨhɨ sahɨ bindawaamaayopo. Owetise. Nehɨ gohɨhapɨhɨ isɨhiya yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiyaatamataiwɨ bindawaayopo. O amɨ aunahɨpatɨ apɨpaahatɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ ahondaise. Aihɨ amɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ sangi sandɨ kasatataato. Samɨ ambɨpatamɨ maaritiwaiwa wɨndɨ kamaiwɨ kaiwai nepɨ daahɨ ipɨhatiwɨse. Saiwa samɨ maarɨhoai taatɨ tiwiwaiwaapɨto. 12 Isɨhiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ sahɨ Kopɨ mmonɨwɨ gisunyaatatɨ nasesɨpainjɨhɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨ daiwɨ bitopɨ bimaawise. Sahɨ saiwɨ gaahaiwaahɨhɨ kaisaihɨ amɨ kiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiya sapɨ satɨwɨ, kɨmiya isɨhiya maipɨhaiwa kaiwɨhiye tɨwɨ katɨwɨ kaimbɨwɨhiya kiya amɨ sahɨ gaahaiwaahɨhɨ kaimɨ naisaihɨ ipotɨhura samɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwa mmondaapo. mmonawaawɨ kiya satɨtaapo. E kɨmiya isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨmiya gaahaiwa kiyauhɨhandɨ nyahɨ yawanaanɨnɨ maipɨhaiwa kiyahaayo tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo. Saiwɨ gwɨnyaawaawɨ asisɨha Autaahaatɨho isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ nasonɨhura sahɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwaapɨ kiya namapɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare, undɨwɨ nepɨ mepɨ autaahepumaitaatɨwo.
13 Iyataatɨ amɨ Awaisɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretapɨ gwɨnyaawaawɨ wɨnɨhapɨpa nahataapa isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ ahiyohɨpɨpa baiwɨ sahɨ mmonɨwɨ japepihɨrɨwɨse. Iyataatɨ amɨ awaisɨho jɨhoematatɨ (Romɨhanda bindataatɨ) isɨhiyai nahataapɨpɨhɨ winjaatɨ bimisɨhomɨ pɨwɨha katonɨha baiwɨ atiwɨ japepihɨrɨwɨse. 14 Aiwɨ amɨ yatɨhɨ Pɨropinjɨhandamɨ gapɨmanɨho awaisɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa baiwɨ japepihɨrɨwɨse. Sandɨ apaapɨmaasato, amɨ isɨhiya siya awaisawɨhiya awaisɨho jɨho (Romɨhanda bimisɨho) namɨhana ahɨwihɨhiye isɨhiya maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyai maipɨhaiwa saiwa kamaiwɨse, undatɨ yawimatunɨ amɨ netɨ napuwatunɨ, amɨ isɨhiya pɨwɨha wɨnɨhapɨpa atɨwiwɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyohiyɨhiyai gaahiyaate, undatɨ kiyai mepɨ autaahemwaitandunɨ namɨhanatɨ ahɨwihɨhiyaare. 15 Sahɨ saiwɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritataisɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨse. Sahɨ saiwɨ gaahaiwaahɨhɨ kaisaihɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaatatɨ amɨ komɨ pɨwɨha minjapepihɨrɨwɨ, amɨ pɨwɨha gaahetɨ sahɨ japepihɨrauhɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kasatohiyɨhiya mmonawaawɨ mawonɨhɨ namapɨ bɨpi ipatisanɨwɨ kiyaamɨ pɨwɨha bɨpi namɨhaitaatɨwo. 16 Sangi Autaahaatɨho aimɨ japɨhɨ nasamaasɨhiyaate. Nasamaasɨhɨ sahɨ aimɨ yapɨpatambɨhiyaamɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨwɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa aimɨ namasi nehɨ sangi nehɨhiyaatimatɨwɨhiyaate. Iyataatɨ amɨ sahɨ satɨwɨ nyahɨ aimɨ maipɨhaiwa namasi noaipawaatɨ nehɨhiyaanɨnɨ gaahiyaaniso, tɨwɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨmaahe. Owetise. Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ sahɨ japepihɨrɨwɨ komɨ otɨpɨpatɨhɨ kawiwɨ bimɨtaatɨwe. 17 Aiwɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ isɨhiya nahatiyai gaahatɨ kawiwɨ nepɨ kiyai mepɨ autaahepumapɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ naisɨhiya samataiwɨ koai nunyanɨwɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai sahɨ maarɨho baiwɨ nasisoaarɨ nunyawɨse. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ apɨpaahɨ Awaisɨhoe tɨwɨ kopɨ yaiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Aiwɨ amɨ awaisɨho jɨho Romɨhanda bindata jainjaatɨ bimisɨhopɨ awaisɨhoe, tɨwɨ yaiwɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse.
Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Kɨraisihomɨ Kaimumwaaŋɨ Kaitaatɨwɨhandapɨhaare
18 Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ isɨhiya usa sangi jainjaawɨ bimauhɨ sahɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatɨwɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ bimohiyɨhiyaate samɨ awaisawɨhiya sangi jainjaawɨ bimohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Sangi jainjaawɨ bimohiyɨhiya napaisaatɨ bɨpi kasatɨwɨhiyaisunɨ amɨ waapɨhɨtɨwɨ kasatɨwɨhiyaisunɨ osamapɨ maarɨho nunyawɨ kiyaamɨhatɨhɨ pɨnuwɨse. 19 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho andɨtɨsaiwatɨ netɨ gisunyaahonɨhɨ sahɨ Autaahaatɨho gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrisaihɨ amɨ isɨhiya sangi jainjaawɨ bimohiyɨhiya samɨ kiyohɨtɨhandapɨ poundonɨhɨ sangi tisapɨ ambɨpatɨ yaasahaiwa nasamisaihaahɨ gaasɨ kandapɨ yamaiwɨse, nehɨ ndɨhaahɨ winjasawɨse kaiwɨ kiyai yaasahaiwa nasamɨto, wihoaaŋɨ maipɨhatɨ wɨndɨ kamaawiwo. O amɨ Autaahaatɨhohɨ komɨ otɨpɨpatapɨ isɨhiya yaawɨhaiwa nehohiyɨhiyaapɨ gaasɨ nisɨ maaritohɨrɨhɨretɨ ninjapepihɨrɨwɨ kanisohɨtɨhandapɨ yaawɨhaiwa newaayowo, tatɨ waatɨ maaritahore. 20 Iyataatɨ amɨ isɨhiya sangi jainjaawɨ bimohiyɨhiyai pohipɨwiwɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨhomaawiwɨ, amɨ samɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨrɨhɨretɨ japepihɨrisaihɨ kandapɨ sangi jainjatohiyɨhiya tisawisaihaahɨ sandɨhɨ sawanaatamɨ pohipɨwisotɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ nasanyawaayopo. Sawanaatɨ pohipɨwisauhɨ tisawawaayowɨ kandapɨ Autaahaatɨho nisɨ otɨpɨpatapɨ yaawɨhandɨ newaayopo maatɨtaise. Owetɨtaise. Sahɨ sawanaatamɨ pohipɨwisotɨhandapɨ tisawawaayowo. O amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨrisaihɨ kandapɨsatɨwɨ tisapɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nasamisaihaahɨ Autaahaatɨho sahɨ yaasɨhaiwa nehohɨwaiwaapɨ gaare tatɨ sapɨ maaritɨtaise.
21 Sahɨ sɨkaiwɨ yaasɨhaiwa nepɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ bimɨtaatɨwɨ gaata japɨhɨ nasamaahiyaate. Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato, amɨ Kɨraisihoaisangi komɨ ambɨpatɨ yaawɨhaiwa netaise sangi andɨtɨsaiwɨtando. Ko siyatɨ kaindɨmandɨ sangi sɨwipatɨ gaahatɨ nasisataise, sahɨ ko yaawɨhaiwa nesɨpatamataiwɨ amɨ sangisangi naasɨkatɨ kaiwɨ yaasɨhaiwa naitaatɨwo.
22 “Kɨraisiho maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayaho utaaho gaahore. Aihɨ amɨ isɨhiyaisangi komɨ pɨwɨha kɨma jaiwɨtaha katisɨha kɨmaare tɨwɨ ausaapɨ kamaatopo. Owetise. Nehɨhandɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nunyawaayopo” Aisaiyaaho 53:9
23 Iyataatɨ amɨ isɨhiya ko Jisaasihoai sisɨpɨhundɨwɨ kiyauhɨhandɨ kandɨ amɨ ko kiyai wihoaaŋɨ sisɨpɨhundataamaase Owetise. Iyatɨ amɨ kiya isɨhiya koai nepɨ nusopɨsasɨwɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nunyohiyɨhiyai wihoaaŋɨ itɨhundatɨ amɨ nisangi nasopɨsasɨtɨ yaasahandɨ wihoaaŋɨ nasamɨtaano undataamunje. Owetise. Autaahaatɨhomɨhandisɨ sawaho wihoaaŋɨhandɨ kiyaisɨ numwɨtaiso tatɨ saiwa netɨ Autaahaatɨhoai nunyataise, Autaahaatɨho tɨtɨhɨ biyatɨ isɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa nahatewa tipɨtapaatɨ nga kiyatɨ mmosɨhoai. 24 Nyahɨ nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ Autaahaatɨho nanyamɨtotahandɨ Jisaasiho nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ nyamɨ maipɨhaiwa komɨ ambɨpatɨ gaahatetɨ naihɨ ko nyamɨ maipɨhaiwa nesi ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ komɨ ambɨpatɨ nosasɨnatɨ napotaise. Ko siyatɨ kaindɨmandɨ amɨ nyahɨ maipɨhaiwa namasi kaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nasaatɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitɨhaahandapɨ kiyataise. Iyataatɨ amɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ Kɨraisihoai tiwauhɨ ko napotaise. Ko siyatɨ kaindɨhandaahɨ nyamɨ maipɨhaiwa namasi nasahaawɨ biyatɨ gaanyimatataise. 25 Autaahaatɨho siyatɨ kasindɨmandɨ apaapɨmaahe, sipɨsipɨho daihɨra namasi notɨ nehɨhaatɨ nihɨrɨnatɨ bimipatamataiwɨ jɨhɨ Jisaasihopɨ sangɨ gɨwunyaapɨhura kaanɨhɨ nihɨrɨnɨwɨ bimauhe. Saiwɨ nihɨrɨnɨwɨ bimauhɨhiyaatangi Autaahaatɨho japɨhɨ nasamaasi nasatɨ Jisaasihomɨhinɨsamataise, koai sahɨ nɨwipinjisaihɨ ko samɨ maarɨhoai biyatɨ jainjatɨtando.