Tesaronaikaahiyaapɨ Utɨpɨho Jɨho
Kɨmandɨ 1 Tesaronaikaahiyaapɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Porɨho aunahɨpatɨ Tesaronaikaahanda pɨwɨha ausaatɨ bimainjatɨ kapɨhɨ namasi dosi aunahɨpatɨ Korindɨhandaahapɨ notaise. Notɨ kapɨhɨ Korindɨhanda bindata utɨpɨmandɨ kɨmandɨ jɨpatɨpiyahande. Komɨ jɨpatɨpaisura 52 A.D. hura jɨpatɨpiyataise. Kiya Awaisɨhopɨ wɨndɨ japɨhɨ namaapɨtaise, tɨwɨ gwɨnyaapɨ nanɨpimatauhɨ kandapɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpiyahore.
1 Tesaronaikaahiyaapɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho kiyai ipɨhɨrete undisɨha (1:1)
Kiyaamɨ gɨwunyaahotɨhandunɨ amɨ kiyaamɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwaunɨ kaiwaanɨhɨ kaimɨ niyauhɨ Porɨho usonataatɨ kiyaapɨ maaritatɨ kiyai netɨ mepɨ autaahemwasɨtɨhandapɨha (1:2–3:13)
Porɨho saiwɨ saiwɨ baiwɨ kaiwɨse undatɨ kaundisɨha kiya baiwɨ gaahɨretɨ kiyotɨhandapɨha (4:1-12)
Awaisɨho japɨhɨ nasonɨhura saiwa siyatɨ noaipaitaise undatɨ jɨpatɨpaisɨha (4:13–5:11)
Awaisɨho japɨhɨ napɨtandɨhandapɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ jaawɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ kaundatɨ komɨ pɨwɨha owematɨ osasepɨhaasɨha (5:12-26)
1
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨtihɨ Sairaasihotihɨ Timotehotihɨ maawɨ bindɨhaawɨ kɨmo utɨpɨmo nɨnɨ Porɨhonɨnɨ nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhomunɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomunɨ kindaramɨhiyaatɨ Tesaronaikaahanda bimohiyɨhiyaatapɨ jɨpatɨpiyataayo. Aisɨ Autaahaatɨho gaahandɨ nehɨ sangi nasanyonɨhɨ sahɨ naaŋatɨ yaasahaiwa namepɨ bɨpi maarɨho naasohɨtanɨhɨ napaisaatɨ bimɨtaatɨwe.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Aunahɨpa Awaipatɨ Tesaronaikaahandaahiya Andɨtitɨwɨ Jisaasihopɨ Gɨwunyaapɨ Tɨtɨhɨ Bimauhɨ Porɨho Kiyaapɨ Maaritataise
Iyataatɨ yaingwanaanɨnɨ gaapundɨhaahura nahatewetɨ sapɨ Autaahaatɨhoai, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undaatɨ gaapundɨhaayo. Iyataatɨ sahɨ Apɨho Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ saiwa kiyohɨwaiwaapɨ gwɨnyaahaayo. Sahɨ Jisaasihopɨ baiwɨ tɨtɨhɨ gɨwunyaapɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaatɨ bindawaayopo. Aiwɨ bindawaawɨ sahɨ isɨhiyai maarɨho nunyohɨtɨhandaahɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ andɨtɨwiwawaayopo. Aiwɨ sahɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ nyangi nanyamaitandɨhandapɨ jaawɨ bindawaayopo. Isɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sangi akɨtɨ Autaahaatɨho maarɨho nasanyataise. Nasamihɨ sandapɨ nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaayo, sahɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ jɨhura Autaahaatɨho aimɨ ahɨsihɨhiyaate. Aihɨ sandapɨ mmonɨhaawɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasihomɨ kaiwaiwaapɨha nehɨha ausaawa kasatahaamaato. Owetise. Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahunɨ Itɨpɨhoraahunɨ ausaahonɨhɨ Itɨpɨho koraahɨ pɨwɨha akɨtɨhe, tɨto ta netɨ gɨsunyaataise. Iyataatɨ sahɨ aimɨ nyahɨ sangi andɨtɨsaiwɨtɨhaawɨ sangisaatɨ jɨhura maasɨ bindɨhaawɨ sahɨ nyamɨ daayaatɨ bimohɨtɨhandapɨ gaahandɨtihɨ, pɨwɨha akɨtɨhaare, tɨwɨ mmonɨwɨhiyaate. Aiwɨ sahɨhɨ nyahɨ kiyohɨtɨhandunɨ Awaisɨhomɨ kaindɨhandunɨ sahɨ naasɨkatɨ kaiwɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨhiyaate. Aiwɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nehauhɨ kandapɨ isɨhiya usa naaŋatɨ yaasahaiwa sangi nasanyauhɨ sahɨ maaritɨtaatɨwɨhandɨ Itɨpɨho nasamihɨ maaritɨwɨ pɨwɨha newaayopo. Aiwɨ sahɨ isɨhiya yapɨpatɨ Masetoniyahandaahiyaunɨ yapɨpatɨ Akaiyaahandaahiya Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai sahɨ kiyohɨpatɨ katɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwɨ nunjawaayopo. Iyataatɨ sahɨ baiwɨ bimohɨtɨhandaahɨ Awaisɨhopɨha pɨwɨha sahɨ ausaahohɨha nehɨ yapɨpatɨ Masetoniyahandaahunɨ Akaiyahandaahunɨhɨhɨ notaamaise. Owetise. Aunahɨpɨ nahatewaara sahɨ baiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahotɨhandapimaawɨ notaise. Isɨ nyahɨ wɨndɨ samɨ gɨwunyaahotɨhandapɨ isɨhiyai kamundɨto. Iyataatɨ jɨhura nyahɨ sangisenda nasonɨhɨ sahɨ nyangi, ‘nga nasawaayopo,’ tɨwɨ nanyamaahohɨtɨhandapɨ isɨhiya kanyatawaatopo. Iyatɨ sahɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨhopɨ gɨwunyaapɨ kiyohɨwaiwa ahosumwapɨ Autaahaatɨho akɨtɨho asohoematatɨ jinjapɨhɨ bimisɨhopɨ nepemaitɨwɨ gɨwunyaapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatauhɨ isɨhiya kanyatawaatopo. 10 Iyataatɨ Jisaasiho jɨhura napwihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ jomaahɨpataatɨhapɨ ahowimatɨ numwaataise. Iyataatɨ Jisaasiho so Autaahaatɨhomɨ apowindɨhandɨ nanyamɨtotɨhandaatɨhapɨ biyaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi nanyamaitandɨhore. Aihɨ sahɨ so Autaahaatɨhomɨ Mwaaho katohɨhopɨ yamɨhapataatɨhapɨ napɨtaiso, tɨwɨ baiwɨ jaawɨ bimauhɨ isɨhiya nyangi kanyatawaatopo.