Timotehopɨ Utɨpɨho Jɨho
Kɨmandɨ 1 Timotehopɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Timotehomɨ sanaatɨ saatɨ isɨhiya Judaahiyaamɨhaate. O komɨ sapɨhohɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhɨ bimohiyɨhiya Gɨrikɨhiyaamɨhore. Timoteho so Porɨho Jisaasihopɨ pɨwɨha ausaatɨ katihɨ Timoteho pɨwɨha atisatɨ netɨ waapoho nehore. Ko siyatɨ kaihɨ Porɨho koai usonataatɨ koai numwaatɨ komɨ mwaahoaisamatiyatɨ iwinjaatɨ bindataise. Komɨ utɨpɨho Timotehopɨ jɨho jɨpatɨpaisɨho napwɨtopɨpɨhɨ napwɨtatɨ bindataatɨ jɨpatɨpiyahomaahe owetise. O Komɨ utɨpɨho kapɨho Timotehopɨ jɨpatɨpaisɨho napwɨtopɨpɨhɨ napwɨtatɨ bindataatɨ jɨpatɨpiyahore. Aihɨ isɨhiya usa Porɨhopɨ Romɨhanda nehɨ naasaaraahɨ napwɨtataise tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Aihɨ amɨ usa Porɨhopɨ Romɨhanda yataira napwɨtataise tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Ko nehɨ naasaaraahɨ napwɨtonaahɨ akɨte amɨ komɨ utɨpɨho Timotehopɨ jɨho jɨpatɨpiyataise 64 A.D. hura jɨpatɨpaiso. Iyataatɨ amɨ ko Romɨhanda yataira akɨtɨ napwɨtonaahɨ akɨtɨ jɨhapɨhandɨ napwɨtataise taatɨ gwɨnyaitaanɨhe. Iyataatɨ amɨ ko aimɨ noaipasi nehɨhaatɨ bindataataahɨ 66 A.D. hura utɨpɨho jɨpatɨpiyataise taatɨ gwɨnyaitaanɨhe. Iyataatɨ Timoteho so isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho jɨhondaatɨ sosihaiwa kɨhaiwa kɨhaiwaamɨ ndɨhetɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyai tɨtɨhɨ daihɨra nunjatɨ kaimɨ notaise. Aihɨ sandapɨ Porɨho Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ jɨpatɨpiyatɨ Timotehopɨ nusoaasataise.
1 Timotehopɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho Timotehoai ipɨhɨrete undisɨha (1:1-2)
Timotehoai Porɨho wɨnɨhapɨpa nunyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨha saimbɨ saimbɨ ausaapɨ kaunde undisɨha (1:2-20)
Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya saiwɨ saiwɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundɨtaatɨwɨhandapɨ kaundisɨha (2:1-15)
Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai jɨhimatɨwɨ iwinjatɨtaatɨwɨhiyai namɨhandɨhaawaahɨ kiyaamɨ bimohɨrɨhɨretɨ kiyaamɨ daayohɨrɨhɨretɨ pɨwaatohɨrɨhɨretɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨhiyaisɨ namɨhandɨhaawe undisɨha (3:1-16)
1
Porɨho Ipɨhɨrete Ndaase
1-2 Timotehonye nɨnɨ gisɨ Jisaasihopɨ ausaatɨ kahɨtonɨ gɨwunyaahingɨtɨhanda noaipapɨ nisɨ maasɨhɨhoŋimatingɨhonye, utɨpɨhandɨ kɨmandɨ kinyapɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ aposerɨhonɨnɨ komɨ pɨwɨha naninyatɨ isɨhiyaisɨ ausaatɨ kaundɨtandɨ natanoaasisɨhonɨne. Iyatɨ Autaahaatɨho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaatɨ nyainjatisɨhomunɨ amɨ Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwaatɨ Iwinjatɨtandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨraisɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ usondɨhaawɨ jatotɨhomɨ pɨwɨhaara nɨngi komɨ aposerɨhonɨnimatɨtandɨ ahɨnisɨhonɨne. Nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihounɨ gisɨ gaahandɨ kahimɨ nahinyamɨ, amɨ nepɨ gisɨ andɨtɨhipɨ maarɨho jinjapɨhɨ asɨpaindɨhandunɨ nahinyamɨ nangɨmaasapɨse.
Isɨhiya Pɨwɨha Asɨwa Isɨhiyaisɨ Sapɨhɨ Katɨwunjohiyɨhiyaisɨ Kɨnyɨ Itɨhundɨpɨ Nepɨ Nuwisapupe
Isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nyahɨ ko natanyoaasisawɨhiyaanɨnɨ newaatɨ isɨhiyaisɨ katawaunjohɨha sehɨmwaapɨ sapɨhɨ Epesaasihanda isɨhiyaisɨ asɨwa katɨwunjauhɨ mmonataatɨ kandapɨ nɨnɨ gisɨ watɨpɨndɨ kahɨtɨtɨ kɨnyɨ kiyaisɨ itɨhundɨpɨ nepɨ nuwisapuwɨtaapɨ bime hɨtɨtɨmapɨ jɨhura nɨnɨ Masetoniyaahandaahapɨ niyo. Sandapɨ kɨnyɨ koŋɨnɨhɨ gwɨnyaapɨ kaimɨ nutaapɨ jahɨra andɨtɨhitɨ watɨpɨndɨ kahɨtataato. Aimbɨ kiya kiyaamɨ saisa satoyaamɨ nehɨ pɨwaahaiwaunɨ amɨ saisa satoyaamɨ jɨtɨpatɨ japepihɨrɨwɨ ambɨpatɨ nepɨ kanɨwɨ isɨwatawaawɨ isɨhiyaisɨ taawɨ katɨwunjohɨwaiwa namaita kɨnyɨ kiyaisɨ saunde, sahɨ saiwa namapɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ kaundɨwɨ katɨwɨmunjawɨse undɨpɨ kaunde. Sandɨ gisɨ apaapɨmaahɨto, isɨhiya siya isɨhiyaisɨ nehɨ kiyaamɨ saisa satoyaamɨ pɨwaahaiwaunɨ amɨ ambɨpatapunɨ katɨwunjohɨwiwa pɨwɨha akɨpɨpa owehaiwa nehɨ taanauhɨhaiwa netɨ namoyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhai isɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ nematɨ amɨ isɨhiyaisɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa kawitandɨ gwɨnyaatɨ katatɨ netɨ tɨmanimbɨpaamɨ daihɨra isɨhiyaisɨ wɨndɨ netɨ namunjɨtaihɨto. Nehɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨhɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa isɨhiyaisɨ kawɨsatɨ nunjɨtandɨ gwɨnyaatɨ katatɨ netɨ tɨmanimbɨpa isɨhiya mmonawaayopo. Iyataatɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ nɨnɨ kɨnyapɨ jɨpatɨpaindɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha kahɨtɨtɨ isɨhiya sapɨhɨ isɨhiyaisɨ saisa satoyaamɨ nehɨ pɨwaahaiwa katɨwunjohɨwaiwa namaita kaunde hɨtɨtɨ kahɨtohɨtɨndɨ apaapɨmaahe, kiyaisɨ kɨnyɨ kaundisamɨhɨ kiya kaiwa namaitaatɨwe. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ saindɨ maaritataate, omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨho gaahoaatɨhapunɨ maarɨhomɨ amɨtɨha gaaha saasanotaha gwɨnyaasɨtɨhandaatɨhapunɨ sapɨhɨ Jisaasihomɨ isɨhiya maarɨho namɨndaatɨwɨhandɨ nepɨ namoyaapɨ awaindemapɨ kiya maarɨho namɨndaatɨwe. Sapɨhɨ isiya saisatoyaamɨ nehɨ pɨwɨha taanauhɨhaiwa aripɨ yapepɨho isɨhiyaisɨ katɨwusohiyɨhiya saiwa saiwɨ kaitaatɨwiwa namasi daihɨra asɨra asɨretɨ kiya niyopo. Saiwɨ daihɨra akɨrɨhɨra namasi asɨra asɨretɨ nuwɨ nehɨ pɨwɨha taanauhɨhaiwaahɨhɨ katɨwɨ kanawaayopo. Aiwɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa isɨhiyaisɨ katɨwunjɨtaatɨwɨhiyaimatɨtaatɨwɨ maarɨho nusoaasawaayopo. Aiwɨ kiya satawaatopo: nyahɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha katawausohɨha tɨtɨhɨ akɨtɨhe tɨwɨ katawaayopo. Kiya satawaahandɨ kandɨ sawanaamɨ pɨwɨhaamɨ tanyaaha wɨndɨ baiwɨ mohopo. Owetise.
Amɨ sandɨ Autaahaatɨho komɨ wɨnɨhapɨpa gaahape tatɨ nyangisɨ nanyɨsihɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaanɨne. Iyatɨ amɨ nyahɨ komɨ wɨnɨhapɨpa newaatɨ nehɨ asoya asisaamɨ pɨwɨhaamatiyaatɨ yawanaanamɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ tiwɨtapaawaatɨ kamaataatɨ Autaahaatɨho sawaho katirɨhɨretɨ japepihɨrɨhaawaahɨ kapa nyangi nyatatamanɨtaiho. Amɨ nyahɨ biyaatɨ mmondɨhaawo isɨhiya tɨtɨhɨ gaahiya Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ daayohiyɨhiyaapɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho ahiyataamaise. Owetise. Isɨhiya kahapaamapɨpa gɨmunyaatɨhaiwa maipɨhaiwaisahiyaisɨ sahɨ saiwa saiwɨ maipɨhiyaate undatɨ ausaatɨ nunjɨtandɨ Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa ahiyataise. Iyataatɨ isɨhiya maipɨhiyaapɨ wɨnɨhapɨpa ahiyataise. Iyataatɨ isɨhiya maipɨhiyaapɨ wɨnɨhapɨpa ahotisawɨhiya usa siyaape: wɨnɨhapɨpa nemapɨ atɨhomiwɨhiyaapunɨ amɨ Autaahaatɨhomunɨ isɨhiya awaisawɨhiyaamɨ otɨtɨhɨ yatɨhɨ apɨpaahɨ wɨndɨ pɨnamuwɨhiyaape. Iyatɨ Autaahaatɨhoai ahosumwapɨ komɨhaiwaapɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ maipɨhaiwa kaiwɨ maipɨhiyaape. Iyatɨ isɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ asɨhatatɨ ainjotahaiwa gwɨnyaapɨ kaiwɨ amɨ Autasahaatɨhomɨhaiwaapɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ kahɨtɨwɨ noaamahohiyɨhiyaape. Iyatɨ isɨhiya saniya sapiyaisɨ nepɨ nusopɨsasɨwɨ amɨ tiwohiyɨhiyaape. Iyatɨ amɨ isɨhiya isɨhiyaisɨ nepɨ nusopɨsasɨwɨ timahohiyɨhiyaape. 10 Iyatɨ isɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ apɨpaahɨ ainjotatɨ nopɨsasɨnatɨ isɨhiya kɨhiyaisawɨ kainnɨwɨ daayohiyɨhiyaape. Iyatɨ usɨhiya usɨhiyaisawɨ kainnɨwɨ amɨ asɨhiya asɨhiyaisawɨ kainnɨhohiyɨhiyaape. Iyatɨ isɨhiya isɨhiya usaisɨ topɨtaata namaŋɨndɨwɨ ikonɨwɨ asɨhiyai nepɨ wɨraitaatɨwunɨ amɨ isɨhiya otɨpɨpa kawitaatɨwɨhiyaisɨ numwaapɨ ipatisawɨ napuhohiyɨhiyaape. Iyatɨ isɨhiya jaipɨpaisahiyaapunɨ amɨ isɨhiya isɨhiya usaisɨ nepɨ nusopɨsasɨtaatɨwɨ gwɨnyapɨ pɨwɨha tipɨtapaapɨ mmonɨhohiyɨhiya nunjehauhɨ akɨtɨ katahaato tɨwɨ jaipɨtɨwɨhaiwa katohiyɨhiyaape. Iyatɨ amɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha ahotirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kamaiwɨ kiyaisɨ asɨretɨ wapa kahapaamapɨpa kaisaihɨhiyaape. Isɨhiya saisaihɨhiyaisɨ sahɨ saiwɨhiyaate undatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa netɨ awusaatɨ nunjɨtandɨ Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa ahiyataise. 11 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha sa Jisaasiho kataunjatɨ kaiwaiwaapɨha gaaha pɨwɨha nɨngi sawaho nanɨmihɨ netɨ sangisɨ kasatohɨha naasa kɨma kaare. Iyataatɨ pɨwɨha sa Autaahaatɨho apɨpaahɨ saasanotahopɨ ausaataise.
Autaahaatɨho Nɨngi Maarɨho Asɨpɨnisatɨ Amɨ Komɨ Otɨpɨpatɨ Kawitandɨ Nanɨmindɨhandapɨ Koaisɨ Gaare Undataato
12-13 Iyataatɨ jɨhura nɨnɨ Jisaasihoai netɨ mɨmaipɨwindɨ maipɨhaiwa kaundɨtɨ koai naaŋɨhaiwa nunyatɨhonɨne. Saindɨ koaisɨ kawindɨhonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ ko nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasiho nisapɨ ko nisɨ otɨpɨpatɨ kanitaiso tatɨ nisonatɨ naninyatɨ komɨ otɨpɨpatɨ andɨtindɨ kawitandɨhatɨ andɨtatɨ naninyataise. Aihɨ nɨnɨ koaisɨ jinjahɨra gaare undɨtandɨhandɨ netɨ taatɨ gaare undɨmɨ notaayo. Iyataatɨ amɨ saiwa nɨnɨ jɨhura maipɨhaiwa Jisaasihoai asakaindɨ kawisonɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho mmonataatɨ nɨnɨ Jisaasihopɨ apɨpaahɨ gɨmaawunyaatɨ naharindɨ kiyonɨhɨ namatɨ nɨngisɨ ko maarɨho asɨpɨnisataise. 14 Iyatɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ apɨpaahɨ maipɨhonɨnɨ wapa namaitɨhonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ nyamɨ Awaisɨho komɨ gaahandɨ nahandɨ kandɨnɨhɨ naninyatɨ amɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisatɨ nɨnɨ tɨmaamaitohɨtɨhanda gɨwunyaatɨ maarɨho numwɨtandɨhandɨ naninyataise. 15 Pɨwɨha kɨma nɨnɨ katɨtandiyohɨma apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ akaahaasɨ isɨhiya akɨtɨnɨhɨ akɨte tɨwɨ naitaatɨwɨhaare. Iyataatɨ pɨwɨha saapɨto, Kɨraisɨ Jisaasiho isɨhiya maipɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaitandɨ yamɨhapatɨ namasisɨ yapɨpataapɨhɨ nasataise tatɨ nyamɨhatɨhɨ daayatɨ ahotihɨhaapɨto. Iyataatɨ isɨmiya maipɨmiyaamɨ nyepembɨ apɨpaahɨ maipɨhonɨne. Sandɨ Jisaasihomɨhiyaisɨ netɨ nusopɨsasɨtɨ maipɨhaiwa kaundɨtɨ kawindɨ naaŋɨhandɨ nunyohɨtɨhandaahe. 16 Nɨnɨ utaahonɨnɨ apɨpaahɨ maipɨhonɨnɨhi Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨnindɨnda isɨhiyaisɨ kopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhiyaapɨ nisɨhetapɨ kɨmandɨ nunjɨtande, nɨnɨ maipɨhonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ maarɨho asɨpɨnisatɨ nisapɨ satatɨ, ko japɨhɨ nepemaita gɨnunyaito tatɨ ninjatɨmɨ naindɨhandɨ Kɨraisɨ Jisaasiho netɨ kopɨ ipotɨ gɨwunyaapɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨhiyaisɨ nɨngi kanirɨhɨretɨ kawitandɨ nunjɨtande. 17 Isɨ Awaisɨho wɨndɨ namaapotɨ wɨndɨ ndɨhaara motɨnatɨ nehɨ Autaahaatɨho naasohɨhɨ kahapaamapɨpaisunɨ isɨhiyaisunɨ jinjapɨhɨ konɨhɨ iwinjatɨmɨ naisɨhoaisɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ newa mɨhaatɨ autaahɨ nuwaataatɨ isɨwatɨhaawɨ koaisɨ kiyaanɨnɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ mepɨ autaahewaumwaitɨhaawo.
18 Nisɨ maasɨhɨhoŋɨ Timotehonye, pɨwɨha kɨma wɨnɨhɨtɨtɨ Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ pɨwɨha ausaatɨ kahɨtisɨhaamataindɨ kɨretɨ gisɨ kahɨtataato. Isɨ pɨwɨha sa kɨnyɨ nepɨ kinyɨ pwɨsɨpɨ yaipatemapɨ isɨwatapa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpaamɨ isɨhiya tiworisaisapɨ baimbɨ tunnɨpɨ yahwɨnɨme. 19 Saimbɨ tunnɨpɨ yahwɨnɨpɨ kɨnyɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandunɨ amɨ kinyɨ maarɨhoaatɨhɨ tɨtɨhɨ gaahandɨhɨhɨ gɨhunyaatindɨhandunɨ isɨwate. Isɨhiya usa kiyaamɨ maarɨho pɨwɨha kaundatɨ netɨ gɨwunyaasɨha atɨhomisawaawɨ kiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ namahopo. 20 Iyataatɨ sandɨ siyohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ wurɨ kɨmure: Aimeniyaasiyɨ Arekɨsandaayaare. Surisɨ nɨnɨ Jisaasihomɨ watɨpɨhandaahɨ netɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ ikwɨraatɨhemataayo, kɨramɨ watɨpɨhandaatɨhɨ bindamaamɨ Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ sisɨpɨhɨmaatɨtaatɨmɨhandɨ mmonɨmɨ naitaatɨmo.