Jonɨhomɨ Utɨpɨho Kapɨho
Kɨmandɨ 2 Jonɨhopɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Komɨ utɨpɨmo kɨmoaatɨhɨ Jonɨho komɨ ambɨpatɨ auta ahonɨne tatɨ wɨndɨ ahɨmaise. Owetise. Saihɨhandɨ kandɨ amɨ isɨhiyaahɨ kɨmo utɨpɨmopɨ Jonɨho jɨpatɨpiyahore tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Nyahɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo, ko komɨ tiworisaapɨ yayataatɨ komɨ ambɨpatɨ auta wɨndɨ ahɨmaise, taatɨ gwɨnyaahaayo. Amɨ naasɨkatɨ kiyatɨ komɨ pɨwɨhaatɨhɨsangi satatɨ, “nisɨ nyɨnaamaaŋe,” tatɨ jɨpatɨpiyataise. Sandɨ, “nisɨ nyɨnaamaaŋe,” tindɨmandɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaapɨ gwɨnyaataatɨ komɨ ambɨpatɨ netɨ noaasatɨ katise. Iyataahandɨ kandɨ nyahɨ sandapɨ wɨndɨ biyaatɨ monɨho, ko Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaapɨ gwɨnyaatɨ katindɨho e apopaatɨ waatapɨ satatɨ katindɨho? Komɨ pɨwɨha wuwanɨ namasatɨ katisɨha awaisɨha satatɨ kandaase. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ awaindɨhandɨ gwɨnyaahotɨhandɨ siyate, Jisaasiho mbɨpa itɨpɨhoematatɨ nasataamaise. Owetise. Ko nehɨ utaahoematatɨ ambɨpatisaho nasataise. Iyatɨ amɨ ko tɨtɨhɨ gaahoematatɨ noaipataamaise. Amɨ ko tɨtɨhɨ Autaahaatɨhotatɨ amɨ nehɨ tɨtɨhɨ utaahoematatɨ noaipataise, tatɨ Jonɨho nyangi katanyisatɨ jɨpatɨpiyataise.
1
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Akɨtɨha Akaaha Watɨpɨtaatɨ Isɨwatɨhaawɨ Isɨhiya Nehɨ Kiyai Wa Wipetɨha Ausaahohiyɨhiyaapɨ Jatɨndɨhaawo
Nɨnɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaatɨ bimohɨhonɨnɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ kɨnyɨ apopaanyapɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ kɨnyɨ apopaanye, gisunɨ kinyɨ metɨhonyaisunɨ sausasaatɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨhusasaatimatɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho aimɨ nasamɨhanatɨ ahɨsisususasaatapɨ utɨpɨhandɨ kɨmandɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ nɨnɨ sausasaatangi akɨtɨnɨhɨ baindɨ maarɨho nasanyataayo. Iyataatɨ amɨ nɨnɨhɨ maarɨho nasanyataamaayo. Owetise. Isɨhiya pɨwɨha akaahaamɨ Tanyaaho Kɨraisihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitohiyɨhiyai maawɨ sausasaatangi maarɨho nasanyawaayopo. Iyataatɨ sangisɨ maarɨho nasanyohɨtɨmandɨ sandɨ apaapɨmaahe, pɨwɨha akaahaamɨ Tanyaaho sandɨ nyangisatɨtihe. Iyataatɨ pɨwɨha akaahaamɨ Tanyaaho So wanunɨ ipotunɨ nyangisatɨ maasɨtɨtaise. Iyataatɨ pɨwɨha akaahaamɨ Tanyaaho nyangisatɨ maasɨ bimonɨhɨ nyahɨ isɨhiya usaisaatɨ maarɨho naminjaihɨ nyamɨ Apɨhounɨ komɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisihounɨ nyangi andɨtɨnyaipɨ nyapɨ maarɨho asɨpɨnyimɨ nyamɨ maarɨho nepɨ napaisaatɨnyamaitaise.
Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Biyaatɨ Maarɨho Namɨndɨhaahɨretɨ Japepihɨrɨtɨhaahandapɨhaare
Iyataatɨ kinyɨ metɨhonya wonya Apɨho saiwɨ saiwɨ kaiwɨse tatɨ katirɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨ tɨtɨhɨ gaahandɨ kiyopo tauhɨ atisaataatɨ nɨnɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ asakaindɨ maaritataayo. Isɨ apopaanye, isɨhiya usaisaatɨ maarɨho biyaatɨ namɨndɨhaawo hɨtɨtɨ waatɨ kahɨtaataato. Iyataatɨ isɨhiyaisawɨ maarɨho namɨndaatɨwɨhandapɨha pɨwɨha wanɨha asaaha wɨnɨhapɨpa kahɨtɨtɨ jɨpatɨpiyataamaayo. Owetise. Wuwanɨnɨhɨ Jisaasihopɨ nyahɨ gɨwunyaahaawɨ suraanɨhɨ aimɨ atisohɨhaare. Isɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisaatɨ japepihɨrɨhaawaahɨ sandɨ maarɨho nunyɨhaayo. Iyataatɨ wuwanɨhura sahɨ Jisaasihopɨ nepemaitɨwɨ gwɨnyaapɨ gɨwunyaahohura pɨwɨha saiwɨha aimɨ atiwɨhiyaate: Maarɨho baiwɨ isɨhiya usaisɨ akɨtɨnɨhɨ nunyawɨ namɨnɨndaatɨwɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ daiwɨse tauhɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate.
Kɨraisihomɨ Pɨwɨha Biyaatɨ Anɨtisa Isɨwatɨtɨhaahandapɨhaare
Isɨhiya nyangi pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha kanyatɨtaatɨwɨhiya tɨtaahiyɨhiya taawɨ daayawaayopo. Isɨ kiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha satɨtaapo, Jisasɨ Kɨraisiho so nehɨ utaahoematatɨ nasataamaise. Owetise tɨwɨ katɨtaapo. Iyataatɨ siya Jisaasihoai ipɨhatiwɨmaito tɨwɨhiyaare. Isɨ isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha kasatisaihɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwɨhaapɨ akaahaare, tɨwɨ wiwa atiwɨ gwɨnyaapɨ japepihɨrɨtaawɨ jaawo. Iyataatɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwɨha japepihɨrawaawaahɨ samɨ otɨpɨpatɨ Autaahaatɨhomɨhatɨ kiyohɨpatɨ nepɨ nopɨsasɨtaapo. Iyataatɨ amɨ samɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ gaahandɨ Autaahaatɨho wiwa sangi namaasamɨtaisɨ jaawo. Isɨ samɨ otɨpɨpatɨ Autaahaatɨhomɨhatɨ kiyohɨpatapɨ wihoaaŋɨhandɨ tɨtɨhɨ baiwɨ nga naitaatɨwɨhandapaahɨhɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨse. Isɨ utaaho wo Kɨraisihomɨ pɨwɨha biyatɨ anɨtisa miwatatɨ pɨwɨha wa nehɨha atisa maaritatɨ kiyonaahɨ Autaahaatɨho koaisatɨ wɨndɨ bɨmimɨtaise. Owetɨtaise. O amɨ utaaho wo Kɨraisihomɨ pɨwɨha anɨtisa isɨwasonaahɨ Sapɨhounɨ Mwaahounɨ maindarɨ koaisamɨtɨtaise. 10 Iyataatɨ utaaho wo Kɨraisihomɨ pɨwɨha wɨndɨ amusaatɨ nehɨ pɨwɨha jaiwɨtɨhaahɨhɨ ausaaho samɨ aŋɨpɨpɨhɨ nasonɨhɨ sahɨ koaisɨ ipɨhɨrete, undɨwɨ pɨwaundɨwɨ samɨ aŋɨpɨpɨhapɨ numwaasi namuwɨse. Owetane. 11 O amɨ utaaho wo koai pɨwaundatɨ kiyataataahɨ utaaho komɨ maipɨhandɨ kaindɨhandɨ pɨwaundisɨhoai maawɨ mɨkandɨ maipɨhandɨ kiyataise.
Pɨwɨha Ipotɨhaare
12 Nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha pɨhɨndɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpaitɨhatɨ katɨ utɨpɨhandɨ kɨmandaatɨhɨ wɨndɨ waatɨ jɨpatɨpɨmaayo. Pɨwɨha pɨhɨndɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpɨmaayohɨtɨndɨ apaapɨmaahe. Amɨ nɨnɨ sangisɨ napɨtɨ jasonɨtɨ pɨwɨha kasatɨtɨ kaitandɨhandapɨ gwɨnyapenataatɨ pɨwɨha pɨhɨndɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpɨmaayo. Iyataatɨ nɨnɨ napɨtɨ jasosanɨhɨ suraanɨhɨ aungwohandɨ nahatiyaanɨnɨ maaritɨto. 13 Kinyɨ kɨnaanɨhaati Autaahaatɨho nisɨhaaŋe, undatɨ ahɨwisaamaatamɨ metɨhonya gisɨ ipɨhɨrete hɨtawaatopo.
Kɨma pɨwɨha nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataayo.