Timotehopɨ Utɨpɨho Kapɨho
Kɨmandɨ 2 Timotehopɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Porɨhomɨ utɨpɨhaiwa 13 kiyatetɨ 14 kiyatetɨ jɨpatɨpaiwaiwa nyahɨ isɨwasohɨwɨmaiwaamɨ apɨpaahɨ ipotɨho jɨpatɨpaisɨho kɨmore. Ko japɨhɨ napwɨtatɨ amɨ komɨ napwɨtandɨhandɨ aimɨ detɨtihɨ maipɨhonjɨ bindataatɨ kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpiyahore. Aihɨ isɨhiya Romɨhiyaamɨ awaisɨho kiyai iwinjatisɨho tipɨse undihɨ ko awaisɨhomɨ isɨhiya Porɨhoai numwaapɨ tiwawaapo. Tiwauhɨ ko napotaise. Timoteho biyatɨ andɨtitatɨ bitondaatɨ amɨ wapa koai urɨpatitotatɨ napimbɨpai ko ipɨhatisamatɨ bitoaitandɨhandapunɨ amɨ isɨhiya pɨwɨha asɨwa nehɨhaiwa katɨwunjohɨwaiwaapɨ wɨnɨhapɨpa nunyatɨ andɨtɨwiwatɨ Timotehoai kaundataase.
2 Timotehopɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho Timotehoai ipɨhɨrete undisɨha (1:1-2)
Porɨho kaundisɨma naaŋiwaiwaunɨ amɨ yaasɨhaiwaunɨ amɨ pɨwɨha asɨwa nehɨhaiwaunɨ katɨwunjisaihɨ noaipaitaise. Siyatɨ saiwa noaipahonɨhatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha akɨtɨha Timoteho komɨ mɨtɨho naingaatɨ ausaatɨ kataunjɨtandɨ kaundisɨha (3:1-17)
1
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatapɨ natanoaasisɨhonɨne. Sandɨ Autaahaatɨho sawaho maaritatɨ amɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ nɨngisɨ nanɨmahanatɨ natanoaasataise isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ koaisawɨ maasɨ aimɨ tɨmaamaitohiyɨhiyai asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ komɨhetapɨ numwɨtandɨ Autaahaatɨho watɨpɨtatɨ katisɨhaapɨha pɨwɨha isɨhiya nahatiyaisɨ ausaatɨ kaundɨtando.
Kɨnyɨ Timotehoŋɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ nɨnɨ kahɨtonɨhɨ kopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandaahɨ kɨnyɨ noaipapɨ nisɨ maasɨhɨhoŋɨ akohonyamataimbɨhoŋɨtihɨ amɨ nɨnɨ gi nisɨ maarɨho awaindɨhandɨ nahinyohɨhonyapɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyataayo. Isɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Kɨraisɨ Jisaasihounɨ gisɨ maarɨho asɨpɨhimɨ amɨ kɨnyɨ gaahapa wapa kamaimbɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kahimɨ gɨtatamasaihɨ nga bimɨtaapɨ nɨnɨ pɨwaundɨtɨ gaapundataayo.
Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Ausaitaapɨhandapɨ Gisɨ Mamaasane
Jɨhura nisɨ asoya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahiya popɨtɨhiya bindawaawɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisohɨpatamataindɨ amɨ nisangi naasɨkatɨ kaindɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahonɨnɨ popɨtɨhonɨnɨ bindataatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kiyataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ kinyapɨ gɨhunyaatɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undɨtɨ kaundataayo kɨnyɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandapo. Aindɨ amɨ apatɨhunɨ amɨ otapɨhaatunɨ nasisoaarɨ nɨnɨ kinyapɨ gaapundataayo. Kɨnyɨ kinyɨ kwɨtipatɨ nuhoaapɨ gwingɨtɨhandapɨ gwɨnyaataatɨ amɨ nɨnɨ gi gisondandɨ pɨhɨndɨ waatɨ kinyapɨ gwɨnyaataayo amɨ nɨnɨ napɨtɨ gi gisonataatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritɨtando. Kɨnyɨ nga andɨtitɨpɨ waatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandapɨ isɨhiya kandauhɨ atisataatɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undataato. Saimbɨ kɨnyɨ waatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandamataimɨ kinyɨ gaasɨhaatɨ Roisihaatunɨ amɨ kinyɨ kɨnaatɨ Yunisihaatunɨ andɨtitɨmɨ waatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨhindare. Aihɨ amɨ kinyɨhetisangi katɨ kiyatɨ noaipasɨhɨ ko kindaramatiyatɨ waatɨ andɨtitatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaataise ndɨ gwɨnyaataayo. Kɨnyɨ saimbɨ Kɨraisihopɨ waatɨ gɨwunyaahinɨhɨ amɨ kɨmɨkandapɨ nɨnɨ aimɨ gwɨnyaataatɨ gi sandɨ kahɨtataato: Kɨnyɨ gaahapa wapa kamaimbɨ nehɨhandɨ nɨnɨ kinyɨ mɨtɨhoaasɨnɨ ikwɨrɨ ahɨngisohura komɨ gaahandɨ Autaahaatɨho gi nahɨmihɨ kandɨ kinyɨhetɨ ahotindɨhandɨ siyatɨ sisɨha taatɨ tɨhihɨ isɨhiya nausaapɨ ipohauhɨ tɨhwɨtɨhɨrɨ waatɨ anyaatɨ tɨhwɨtipatamatiyatɨ waatɨ anyaatɨ kandɨ noaipaita kɨnyɨ nepɨ nausaapɨ ipope. Iyataatɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ mmonɨpɨhoŋe. Autaahaatɨho Itɨpɨho nyangi nanyamisɨho so nyahɨ isɨhiyaapɨ mwɨtunaatɨ yaitɨhaahomaahe. Owetise. So Itɨpɨho nyangi netɨ andɨtɨnyaiwatɨ watɨpɨnyamatɨ amɨ ko nyangi andɨtinyaihonɨhɨ nyahɨ isɨhiya usaisɨ akɨtɨnɨhɨ maarɨho nunyaatɨ amɨ ko nyangi netɨ andɨtinyaihonɨhɨ nyahɨ yawanaanamɨ bimohɨtɨhandɨ dahopa biyaatɨ jataatɨ isɨwatɨtɨhaahore.
Isɨ amɨ kɨnyɨ nyamɨ Awaisɨhopɨ pɨwɨha ausaitaapɨhandapɨ wɨndɨ mamaasane. Aimbɨ amɨ nɨnɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨhaapɨ napwɨtɨtɨ yaasɨhandɨ netɨ bimohɨhonisapisangi gi wɨndɨ mamaasane. Owetane. Mmasɨtandɨhandɨ owetanɨhɨ amɨ kɨnyɨ nɨngisapɨ maasɨ naaŋa yaasɨhaiwa gi nangoaipahonɨhɨ nepe. Nepɨ kaiwai ipɨhatimbɨmape Autaahaatɨho netɨ gi waatɨ watɨpɨmahonɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitaapo. Nyahɨ tɨtɨhɨ gaahiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨnimataatɨ komɨhaiwaahɨhɨ kaitɨhaawɨ japɨhɨ maipɨhandaatɨhapɨ nanyamaasɨtɨmandɨ nyahɨ wiwa gaahaiwa kiyaatɨ bimonɨhɨ kandapɨ nyasonataatɨ japɨhɨ nanyamaataamaise. Owetise. Autaahaatɨho nehɨ sawaho gwɨnyaatɨ maaritindɨhandaahɨ gaahandɨ kanyisatɨ japɨhɨ nanyamaataise. Sandɨ Autaahaatɨho nyangi gaahatɨ kanyindɨmandɨ jɨhɨ aimɨhura kahapaamapɨpa sangɨ kaisura Kɨraisihomɨ kaindɨhandaahɨ kiyaisɨ sapa kawindɨ japɨhɨ numwaito tatɨ katindɨhandisɨ amɨ katisɨha ketɨ kiyataise. 10 Iyataatɨ wanɨ kɨmura Jisasɨ Kɨraisiho nyangi japɨhɨ nanyamaasɨho auta ausaimanɨnatɨ noaipataise. Noaipasɨhɨ amɨ komɨ otɨpɨpata Autaahaatɨho nyangi nyahɨ wapa gaahapa kamaayaatɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kanyindɨhandisangi auta ausaimanɨnatɨ noaipataise. Aihɨ Kɨraisɨ Jisaasiho isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandamɨ watɨpɨhandi netɨ owemataise. Owematosatɨ komɨ pɨwɨha wanɨha gaahetapɨ isɨhiyai kiya napwɨtaatɨwɨhandɨ owetatɨ nehɨ kiya kiyaanɨhɨ asɨtimatɨwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ netɨ ausaimanatɨ nunjataise. 11 Aihɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha (wanɨha gaaha) kɨma kaapɨ nɨngisɨ nanɨmɨhanataise ka nɨnɨ isɨhiyaapɨhɨ nesi nutandɨ. Iyatɨ pɨwɨha (wanɨha gaaha) kɨma kaisatɨ nɨngi natanoaasataise nɨnɨ ka ausaatɨ isɨhiyai kaundɨtɨ amɨ kandunjɨtando. 12 Amɨ tanyaaha sɨkandapɨ (komɨ pɨwɨha wanɨha gaahaapɨ) nɨnɨ kɨmbɨhɨ napwɨtɨtɨ bimohɨpɨmbɨhɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ taatɨ netaayo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha wanɨha gaahaapɨndɨwɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ naninyauhɨ taatɨ nehohɨtɨmandapɨ nɨnɨ wɨndɨ mamaanyise. Owetise. Amɨ nɨnɨ utaaho gɨwunyaahohɨhopɨ mmonɨtɨ gwɨnyaataayo. Isɨ ko komɨ otɨpɨpatɨ nisɨ ikwɨraatɨhɨ ahaipatɨ nga biyatɨ jatonɨhɨ katɨ nga ahotɨmɨ notɨ komɨ Asisɨha Awaisɨhetɨ Kɨraisiho japɨhɨ nasonɨhuraatɨtaise ndɨ gwɨnyaataayo.
13 Nisɨ pɨwɨha gaaha aimɨ kahɨtohɨha namaamapɨ anɨtimbɨ isɨwate. Isɨwatapa Kɨraisɨ Jisaasihopɨ baimbɨ andɨtitɨpɨ gɨwunyaapɨ amɨ kinyɨ maarɨho Autaahaatɨhoaisunɨ isɨhiyaisunɨ napaitɨpɨ nunyapɨ pɨwɨha kahɨtotɨha naasɨka isɨhiyai katɨpunje. 14 Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha gaaha isɨhiya nawɨho nawɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahiyauhɨ ahotipatamatiyatɨ kinyɨ maarɨhoaatɨhɨ ahiyatosisɨha kɨnyɨ nga baimbɨ jatɨme. Kɨnyɨ sandɨ saimbɨ kaime Itɨpɨho Gaaho nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ bimisɨho netɨ gi andɨtɨhihonɨho.
15 Iyataatɨ isɨhiya nahatiya yapɨpatɨ Esiyaahandaahiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nɨngisɨ aimɨ nanɨmasisɨ niyotɨhandapaahɨ kɨnyɨ aimɨ gwɨnyaapɨhoŋe. Iyataatɨ amɨ utaahurɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasururɨ Piseraasiyɨ Emosenisiyaisangi aimɨ nanɨmasi naise.
16 Onesiporaasihoaisunɨ amɨ komɨhusasisunɨ Awaisɨho maarɨho asɨpɨwisatɨ iwinjatɨtandɨ nɨnɨ nunjenɨtɨ gaapundataayo. O amɨ sandɨ apaapɨmaahe ko Onesiporaasiho nisɨ napwɨtotɨhandapɨ mmawɨtandɨhandɨ owetihɨ nisɨ maarɨho netɨ wɨniwatɨ gaahatɨ nɨngisɨ ko kanindɨhandapo. 17 Iyataatɨ amɨ ko nasatɨ Romɨhanda noaipatɨ nisapɨ pɨhɨtatɨ dainjatɨ ipotɨhura nɨngisɨ nisonataise. 18 Ko saindɨhandapɨ amɨ Awaisɨhoai nunjenɨtɨ gaapundataayo asisɨha ipotɨhetɨ Awaisɨho kopɨ maarɨho asɨpɨwitando. Iyataatɨ nɨngisɨ ko gaahandɨ pɨhɨtatɨ Epesaasihanda kanindɨhandapaahɨ kɨnyɨhɨ aimɨ mmonɨpɨ gɨhunyaatahoŋe.