23
Aihɨ Porɨho kiya awaisawɨhiya ahoyanɨwɨ bimohiyɨhiyai biyatɨ winjatataatɨ kiyai sata kaundataase, “Naisɨhiyaate, nisɨ daindɨ bimohɨtɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ kiyataayo. Kiyataatɨ sandapɨ nisɨ maarɨho gandaise. Aindɨ nɨnɨ itatamanɨndɨ bimaamɨ napɨtɨ wanɨ asisɨma kɨmetɨndaise,” undatɨ kiyai kaundataase. Undatɨ Porɨho kiyai kaundihɨhura Ananaiyaasiho pɨrisiho mɨtɨho isɨhiya usa Porɨhomɨhinɨ detɨ bitohohiyɨhiyai saundataase “Samɨ woŋɨ Porɨhomɨ mipatɨ jɨhaapɨse,” undataase. Undihɨ Porɨhomɨha Ananaiyaasihoai sata kaundataase. “Matoaatɨpatɨ tiwatɨhetɨ ngandaatɨ otɨhatɨhɨ kahɨho nanatɨ maipɨtindɨhandamatetisɨhoŋe, kɨnyɨ kɨmbɨhɨ bindapaapɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨpɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kandɨtaape. Aihɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ wɨnɨhapɨpa nopɨsasɨpɨ isɨhiya nɨngi nɨwɨtaatɨwɨ kaundapaase. Isɨ Autaahaatɨho akɨtɨnɨhɨ gisɨ tɨhɨwɨtaise,” undatɨ Porɨho Ananaiyaasihoai kaundataase. Sata kaundihɨ isɨhiya Porɨhomɨhinɨ detɨ bitohohiyɨhiya Porɨhoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ pɨrisiho otɨpɨpatɨhoai satɨpɨ maipɨhandɨ napaapɨ kaundise?” undɨwɨ Porɨhoai itɨhundawaatopo. Aihɨ Porɨhomɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Naisɨhiyaate, nɨnɨ sopɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨrisiho mɨtɨho awaisɨhoe ndɨ wɨndɨ baindɨ gɨmunyaaho. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ satatɨ ahotisɨhaapaahɨ nɨnɨ aimɨ gwɨnyaatɨhonɨne. ‘Kɨnyɨ kinyɨ mɨtɨho isɨhiyai iwinjatisɨhopɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kamaatɨme,’ tatɨ ahotisɨhaapaahɨ nɨnɨ gwɨnyaatɨhonɨne,” undatɨ Porɨho kiyai kaundataase. Aihɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya ahoyanohiyɨhiyaamɨ usa Satiyusihiyaatihɨ amɨ usa Parisihiyaatihɨ bimauhɨ usonataatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ awaisawɨhiyai pɨwɨha waapɨhɨtatɨ sata kaundataase. “Nisɨ naisɨhiyaate, nɨnɨ isɨhiya Parisihiyaamɨhonɨne. Aihɨ nisɨ niyɨ apiyaisangɨ Parisihiyaamɨhasanyure. Aihɨ nɨnɨ isɨhiya napowawɨ akɨtɨnɨhɨ japɨhɨ nepaitaapo ndɨ gwɨnyaataatɨ sandapɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundonɨhɨ kandapɨ pɨwɨha netaayo,” undatɨ kiyai kaundataase. Undatɨ kiyai pɨwɨha sataha kaundihɨ kaapɨ isɨhiya Parisihiya wihoaaŋɨtihɨ Satiyusihiya wihoaaŋɨtihɨ itɨhɨnnawaatopo. Kiya itɨhɨnɨhohɨtɨmandɨ tanyaaha siyɨhaape. Satiyusihiya satɨwɨhiyaare, ‘Isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ wɨndɨ namepaitaapo. Iyataatɨ kiyaamɨ maarɨho wapɨhapɨ wɨndɨ noaipasi namaayatɨ nehɨ owetɨtaise. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ wɨndɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ apɨpaahɨ owetise tɨwɨhiyaare. Aihɨ amɨ isɨhiya Parisihiya satɨwɨhiyaare, isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaapo tɨwɨ amɨ maarɨhopɨ yaiho bindataise tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiya yaihiya bindawaayopo,’ tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Isɨ sandapɨ Porɨho kiyai kaundihɨ Parisihiyaunɨ Satiyusihiyaunɨ atisawaawɨ kandapɨ itɨhɨnnawaatopo. Saiwɨ waapɨhɨnɨwɨ itɨhɨnnawaawɨ Parisihiya kiyaamɨ usa Mosesihomɨ pɨwɨha baiwɨ gwɨnyaapɨ katɨwunjohiyɨhiya dopawɨ satawaatopo. “Nyahɨ mmonɨhonɨhɨ kɨmo utaamo ainahɨhosɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho koai kaundiho,” tawaatopo. 10 Aihɨ kiya waatɨ awaindɨhandɨ itɨhɨnnawaatopo. Itɨhɨnnɨhauhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho siyatɨ gwɨnyapenataise, Porɨhoai wihɨwihoaaŋapɨ ahɨwawaawɨ komɨ ambɨpatɨ nepɨ nurɨsɨpasaihɨ napwɨtaiso tatɨ gwɨnyaataatɨ yayataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai saundataase. “Sahɨ nuwɨ Porɨhoai numwaasi tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaatamɨ aŋɨhandaatɨhɨ maasɨ nandaapɨse,” undataase. 11 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Porɨhoai numwaasi naiwɨ aŋaaŋɨmɨhauhɨ bindataise. Bimihɨ apatɨhɨ Awaisɨho Jisaasiho Porɨhomɨhinɨ detɨ akohɨ bitondaatɨ Porɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ wɨndɨ yamaimbɨ andɨtitɨpɨ bime. Aimbɨ nɨnɨ kiyohɨwaiwaapɨha pɨwɨha kɨmbɨhɨ Jerusaremɨhandaahɨ aimɨ andɨtitɨpɨ ausaapɨ kaundapaise. Aimbɨ Romɨhanda nopaapɨsangisɨ naasɨkatɨ kaimbɨ nɨnɨ kiyohɨwaiwaapɨha pɨwɨha baimbɨ andɨtitɨpɨ anusaape,” undatɨ Awaisɨho Jisaasiho kaundataase.
Porɨho Sohoai Tɨwɨtaatɨwɨ Judaahiya Pɨwɨha Kanɨwɨ Wɨsasawaayopo
12 Aihɨ bowihɨhura isɨhiya Judaahiya ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ bindawaawɨ satɨwɨ katawaatopo, “Akɨtɨnɨhɨ Porɨho sohoai tiwɨtɨhaawɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ katɨtɨhaawo tɨwɨ satawaatopo. ‘Nyahɨ nandapa waapoho namaanaatɨ japarɨ bimainjaatɨ Porɨho sohoai tiwɨhaawaahɨ sura nandapa waapoho nandɨhaawe. O amɨ Porɨhoai tɨmaawɨhaawaahɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ aimɨ kataahandɨsɨ naaŋɨhandɨ ko nanyamɨtaise,’ ” tɨwɨ pɨwɨha wɨsasawaayopo. 13 Siya Porɨhoai tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha wɨsasohiyɨhiya 40 kaiwɨhandɨ waatɨ nusatipɨhaapɨhiyaare. 14 Isɨ kiya nuwɨ pɨrisihiyaamɨ mɨtɨhiya pɨrisihiyaisunɨ isɨhiya usa awaisawɨhiya gwɨnyaahiyaisunɨ satɨwɨ kaundawaatopo. “Nyahɨ Porɨho sohoai tiwɨtɨhaawɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ pɨwɨha sataatɨ katahaayo. ‘Nyahɨ nandapa waapoho namaanaatɨ bimainjaatɨ Porɨho sohoai tiwɨhaahura sura nandɨhaawo,’ taatɨ kataatɨ wɨsasa ahiyɨhaayo. 15 Isɨ sahunɨ isɨhiya usa awaisawɨhiyaunɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhopɨ pɨwɨha satɨwɨ nusoaasɨtaatɨwe. ‘Porɨhomɨ pɨwɨha japɨhɨ biyaatɨ atitaanɨ kɨnyɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usaisapɨ Porɨho nyangisenda ahoyana bimɨtaanɨ kapɨhɨ napɨta natɨpusoaase,’ undɨwɨ jaiwɨtɨwɨ pɨwɨha nusoaasɨtaatɨwe. Aisaihɨ nyahɨ Porɨhoai tiwɨtɨhaahiyaanɨnɨ daihɨra otɨhapɨhɨ tɨmanɨnaatɨ jaawa timɨtɨhaawe. Timainjaatɨ sangisenda sangɨ nasonɨhɨ otɨhapɨhɨ ketɨ sohoai tiwɨtaano,” undawaatopo. 16 Saiwɨ kiya Porɨhoai otɨhapɨhɨ bimambɨwɨ tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨhauhɨ utaaho waimwaaho wo Porɨhomɨ sanaamaatamɨ mwaaho atɨwisataise. Atɨwisamapɨ ko waimwaaho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ niyatɨ nandaatɨ Porɨhoai tiwɨtaatɨwɨ katohɨha ka Porɨho saanɨhoai tɨtɨhɨ kaundataase. 17 Kaundihɨ Porɨho aimɨ atisatosatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhomɨ yatɨhɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ woai gaata numwaataise. Numwaatɨ koai saundataase. “Kɨmo waimwaamo tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhoai pɨwɨha wa kaundɨta numwaasi naime,” undataase. 18 Undihɨ ko awaisɨho waimwaaho koai numwaasi niyataise. Niyatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhoai saundataase. “Napwɨtatɨ bimisɨho Porɨho gaatihɨ nundɨ iwinjahonɨhɨ kɨmo waimwaamo pɨwɨha wa isɨsihosɨ mɨtɨhoai kaundɨta numwaasi naime ndihɨ numwaasi nasataayo,” undataase. 19 Undihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho waimwaaho pɨwɨha kaundonɨhɨ isɨhiya atɨwitauhɨ namatɨ waimaaho koai ikwɨra iwisi notɨ yandɨhɨ maasɨ bitotamaamɨ saundatɨ, “Nɨngi pɨwɨha napitɨtɨpɨha kandɨtaape?” undatɨ nunjenataise. 20 Undatɨ nunjesɨhɨ waimwaahomɨha saundataase, “Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Porɨhoai numwaasi bousonɨhɨ ahoyanɨwɨ pɨwɨha pɨwaatohɨpɨpɨhɨ namme hɨtɨtaatɨwɨ pɨwɨha aimɨ katɨwɨ wɨsasawaayopo. Sandɨ Porɨhoai tiwɨtaatɨwɨ jaiwaiwɨ Porɨhomɨ pɨwɨha japɨhɨ biyaatɨ tanyaahaapɨ atitaanɨ numwaasi namme hɨtɨtaapo. 21 Iyataatɨ isɨhiya taahiyɨhiya kiyaamɨ usa 40 kaiwɨhiyai nusatipɨhaapɨ taahiyɨhiya satawaatopo. ‘Nyahɨ nandapa waapoho namaanaatɨ bimainjaatɨ Porɨho sohoai tiwɨhaahura nandɨhaawe,’ tɨwɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ katɨwɨ ahiyawaayopo. Aiwɨ kɨnyɨ Porɨhoai natɨpusoaasisamɨhɨ niyonɨhɨ otɨhapɨhɨ timambɨwɨ sohoai tiwɨtaatɨwɨ tɨmanɨnɨwɨ jatawaayopo. Isɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya pɨwɨha sa kahɨtisaihɨ kiyaamɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaawime,” undatɨ waimwaaho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhoai kaundataase. 22 Kaundihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho atisatosatɨ waimwaaho koai saundataase. “Kɨma pɨwɨma kɨnyɨ nɨngi kandingɨmaapɨ saindɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhoai nɨnɨ kaundo undɨpɨ isɨhiya usaisɨ wɨndɨ kamundɨme,” undatɨ waimwaahoai waatɨ kaundatɨ natausaasataise.
Porɨhoai Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiyaamɨ Mɨtɨho Awaisɨho Gamanɨho Pirikɨsihoaapɨhapɨ Natausaasataise
23 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho komɨ yatɨhɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ utaahurɨ yahuri gaata numwaataise. Numwaatɨ kuri saundataase, “Sahuraahɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya naihɨrɨ isɨpɨ matoaatɨpatɨ niwowɨ yapɨpataapɨhɨ daayohiyɨhiyaamɨ taahiyɨhiya pɨhɨtɨmɨ 200 kaiwɨhiyai numwaapɨse. Aimɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya yaipatɨ utaarɨhataahɨ yapɨpataapɨhɨ dɨndaahaiwɨ ikwɨraahɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ taahiyɨhiya pɨhɨtɨmɨ 200 kaiwɨhiyai numwaapɨse. Aimɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya osihandɨ awaindɨhandaasɨnɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ isɨpɨ daayohiyɨhiyaamɨ taahiyɨhiya 70 kaimɨhiyai numwaapɨse. Saimɨ numwaapɨ ahoaimɨ apatɨhɨ Porɨhoai numwaasi aunahɨpatɨ Sisariyaahandaahapɨ maasɨ nutaatɨwo. 24 Aimɨ amɨ Porɨhopɨ osihaurɨ yatɨmwɨ numwaapɨ turɨmanɨmɨse. Aisaihɨ Porɨho osihaurɨ kauramɨ wuwoaasɨnɨ niyonɨhɨ sahɨ baiwɨ numwaasi nuwɨ awaisɨho gamanɨho Pirikɨsihoaapɨhɨ noaipaitaatɨwe,” undatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisururɨ kuri kaundataase. 25 Kaundatosatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho pɨwɨha wa satɨha jɨpatɨpiyataise.
26 “Nɨnɨ Kɨrotiyaasɨ Risiyaasihonɨnɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ kɨnyɨ awaisɨhoŋɨ gamanɨhoŋɨ Perikɨsɨhonyapɨ jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo. 27 Isɨhiya Judaahiya utaamo kɨmoai isɨpɨ numwaapɨ sohoai tiwɨtotɨwɨyauhɨ nɨnɨ atisataatɨ kopɨ Romɨhiyaamɨhoe tauhɨ nɨnunɨ nisɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaunɨ nowa kiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ numwaasi nasahaayo. 28 Aihɨ saiwɨ Judaahiya koai tiwɨtaahiyohɨtɨhandamɨ tanyaahaapɨ nɨnɨ baindɨ atindɨ mmondondɨ koai numwaasi isɨhiya Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya ahoyanohɨpɨpɨhɨ notaayo. 29 Numwaasi nundɨ kiyaamɨ pɨwɨha atisata sawana Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpaapɨ ko netɨ nanyopɨsasataise tɨwɨ nehɨhandɨ kaundawaatopo. Iyataatɨ kiyaarɨ siyahandɨ kaihe tisaihɨ nyahɨ ko sohoai tiwaatɨsangɨ amɨ napuwawaatisangi kaito taatɨ mmonaatɨ atisonɨhɨ pɨwɨha akaaha wa wɨndɨ atɨhomiso. 30 Aihɨ Judaahiyaamɨ usa kɨmo utaamo sohoai tiwɨto tɨwɨ nisapɨ noaasawɨ pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawaayopo. Aihɨ pɨwɨha ka nɨnɨ ketɨ atisataatɨ namatɨ koai kinyapɨ nandusoaasataayo. Aindɨ nɨnɨ isɨhiya kɨmoai pɨwɨha kaundɨwɨ tiwɨtaahiyohiyɨhiyai kinyapɨ komɨ ndɨhetɨ siyahandɨ kaihe undɨwɨ ausaapɨ pɨwɨha kaundɨtaatɨwo undɨtɨ aimɨ kaundo. Isɨ kiya sawana kahɨtisaihɨ kɨnyɨ baimbɨ atimbɨ gwɨnyaitaape,” tatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho jɨpatɨpiyatɨ awaisururɨ isɨsi nutaatɨmɨ nunyataise. 31 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya kiyaamɨ mɨtɨhomɨ pɨwɨha kaundisɨha atɨwiwɨ Porɨhoai numwaasi aunahɨpatɨ Sisariyaahandaahapɨ apatɨhɨ nowaayopo. Nuwɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ otɨhapɨhɨ ahetihɨhata noaipawaayopo. Katamɨ ambɨpatɨ Andipatɨrisihande. 32 Aiwɨ aunahɨpatɨ Andipatɨrisihanda noaipahauhɨ bourɨwataise. Bourɨwihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya nehɨ yapɨpataapɨhɨ kiyaamɨ auhɨra niyohiyɨhiya nahatiya kapɨhapɨ jɨhara kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nasawaayopo. Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usa osihaiwaasɨnɨ niyohiyɨhiyaahɨhɨ Porɨhoai numwaasi Sisariyaahandaahapɨ nowaayopo. 33 Nuwɨ Sisariyaahanda noaipawaayopo. Noaipapɨ utɨpɨhandɨ isɨsi niyohɨtɨhandɨ awaisɨho Perikɨsɨhoai nunyawaayopo. Aiwɨ Porɨhoai awaisɨho Perikɨsɨhomɨ ikwɨraatɨhɨmawaayopo. 34 Aiwɨmapɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya japɨhɨ niyauhɨ gamanɨho Perikɨsɨho utɨpɨhandɨ kandɨ awɨndaise. Awɨndaatɨ Porɨhopɨ Romɨhiyaamɨhore tatɨ gwɨnyaataise. Gwɨnyaataatɨ Porɨhoai satatɨ nunjenataise. “Romɨhiyaanɨnɨ yapɨpatɨ taahɨwaiwa jaawa bindɨhaayonɨ kɨnyɨ kaiwaamɨ yapɨpatɨ maahɨwɨtaahapɨhoŋe?” undatɨ nunjenataise. Nunjesɨhɨ Porɨhomɨha pɨwɨha wihoaaŋɨha saundataase. “Nɨnɨ yapɨpatɨ Sirisiyaahandaahapɨhonɨne,” undataase. 35 Undihɨ awaisɨho Perikɨsɨhomɨha Porɨhoai saundataase. “Gaasɨ gi pɨwɨha kahɨtɨwɨ tɨhɨwɨtaahiyohiyɨhiya napisaihɨ nɨnɨ kɨnyɨhaunɨ kiyaamɨhaunɨ baindɨ atindɨ tipɨtapaitaano,” undatɨ Porɨhoai kaundataase. Kaundatosatɨ komɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai saundataase, “Sahɨ Porɨhoai numwaasi nuwɨ awaisɨho Erotɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhɨ napupwɨse,” undataase.