Pirimonɨhopɨ Utɨpɨho
Kɨmandɨ Pirimonɨhomɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Pirimonɨho so aunahɨpatɨ Korosihandaahapɨhore. Iyataatɨ ko kahapaamapɨpa apɨpaahɨ asaketahore. Siyahondaahandɨ kandɨ ko Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahore. Iyataatɨ ko Pirimonɨho so Porɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ womɨ ambɨpatɨ Onesimaasihomɨ naisoho akohore. Aihɨ ko Onesimaasiho Pirimonɨhoai maarɨho biyatɨ namunyatɨ koai usesi yanɨhɨmataise. Siyatɨ yanɨhɨmasɨhɨ amɨ isɨhiya usa koai usonawaawɨ nepɨ koai napwɨtopɨpɨhɨ napuhauhɨ napundataise. Konɨhɨ napundihɨ Porɨho koai usonataise. Usonataatɨ koai Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha kaundatɨ nunjataise. Aihɨ ko Onesimaasiho pɨwɨha atisatɨ netɨ gɨwunyaataatɨ noaipatɨ Awaisɨhomɨhoematataise. Porɨho gwɨnyaataatɨ Onesimaasiho japɨhɨ notɨ Pirimonɨhoai iwinjahonɨhɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ maasɨ napaisaatɨ bimɨtaatɨmɨhandapɨ Porɨho utɨpɨhandɨ kɨmandɨ kaundatɨ jɨpatɨpiyahande. Porɨho Romɨhanda napwɨtatɨ bindataatɨ kɨnaungwɨha 60 A.D. hura kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyahande. Kɨma pɨwɨmaamɨ napɨmasaatɨ yatɨhepɨ wɨndɨ ahɨmaayo, owetise. Sandɨ apaapɨmaahe, kɨmandɨ utɨpɨmandamɨ pɨwɨha wɨndɨ utaarɨhaametatɨ nuhɨhaatihe. Isɨ pɨwɨha nuhɨhaasɨ kaamɨ mɨtɨho yiyandɨhɨ ahiyotɨha awɨtapaapɨ ketɨ gɨhunyaatatɨ nangesɨpatɨtaise.
1
Kɨmo Utɨpɨho Porɨho Pirimonɨhopɨ Jɨpatɨpiyatɨ Nusoaasisɨhore
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatapɨ naaŋɨhaiwa netɨ napwɨtɨtɨ bimohɨhonɨnɨtihɨ amɨ nyamɨ naisoho nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawisɨho Timotehotihɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpiyaha nusoaasɨhaayo kɨnyɨ Pirimonɨhoŋɨ nyamɨ naisohoŋɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ nyangisapɨ maasɨ kaingɨhonyapo. Iyaha amɨ yahuraanyamɨ naisaamaatɨ Apiyaahaatapunɨ amɨ Arɨkipusiho Autaahaatɨhomɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ netɨ isɨwatata kapaaraahɨ nyamɨhihoaaŋapɨ otɨpɨpatɨ nyangisatɨ maasɨ kaisɨhopunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kinyɨ aŋɨpɨpɨhɨ napɨwɨ gisonɨwɨ maasɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨ bimohiyɨhiyaapunɨ jɨpatɨpiyahaayo.
Isɨ nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ amɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ sangisɨ gaahatɨ kasimɨ jatatamasaihɨ samɨ maarɨho napaisaatɨtanɨhɨ bimaawɨse.
Pirimonɨho Gaahatɨ Kaihɨ Porɨho Maaritindɨhandapɨhaare
4-5 Nahatewetɨ nɨnɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataahura kinyapimaawɨ gɨhunyaatɨ amɨ otɨpɨpatɨ gaahatɨ kɨnyɨ kaingɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undataato. Nɨnɨ saindɨ kiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe. Kɨnyɨ Kɨraisihoai maarɨho baimbɨ nunyapɨ amɨ kopɨ gɨwunyaapɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨhiya nahatiyaisɨ maarɨho napaitɨpɨ numwingɨtɨhandapɨ isɨhiya nahatewetɨ siyahoe siyahoe ndauhɨ atisataate. Kɨnyɨ nyamataimbɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandaahɨ tɨmaamaitaatɨ naisɨhiyaanimatɨhaayo. Aihɨ nɨnɨ sandapɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataayo Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaatɨ koaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitonɨhɨ ko gwɨnyaitɨhaahaiwa gaahaiwa nyangi nanyamiwaiwa Autaahaatɨho netɨ waatɨ gɨnyunyaahonɨhɨ waatɨ nyangisɨ gɨnyunyaatɨtando. Nisɨ naisohoŋɨ nisataimbɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨhonye, kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyaisɨ maarɨho napaitɨpɨ numwingɨtɨhandapɨ nɨnɨ waatɨ maaritɨtɨ amɨ nisɨ maarɨho biyatɨ nga wɨnitɨhatɨ kiyapaise. Saimbɨ kiyaisɨ maarɨho numwingɨtɨmandɨ kiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya maaritɨtaatɨwɨhatɨ gaahatɨ kɨnyɨ kiyapaise.
Pirimonɨho Onesimaasihoai Nisɨ Naisohoŋe Undatɨ Japɨhɨ Numwaitandɨhandapɨhaare
Kɨnyɨ kɨmandɨ kaitaapɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨ Kɨraisihomɨ ambɨpataahɨ kahɨtɨtandiyonɨ kaitaape. O amɨ kɨnyɨ gaahaiwa kaingɨwaiwaapaahɨ aimɨ mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. Isɨ nɨnɨ saimbɨ kaime ndɨ watɨpɨndɨ kahɨtataamaato. Owe. Nehɨ saimbɨ kaime ndɨ nangɨsenɨtɨ napaisaatɨ kahɨtataato. Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha nesi kandunjohɨhonɨne. Aihɨ nɨnɨ saindɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha awusoaahohɨtɨhandapɨ wanɨ kɨmura nɨnɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa netɨ napwɨtɨtɨ bindataayo. 10 Aihɨ nɨnɨ gisɨ nangɨsenɨtɨ kahɨtataato kɨnyɨ nisɨ maasɨhɨho Onesimaasihoai ahosumwapɨ pohipɨmaawimbɨ gaahatɨ kawimbɨ numwaitaapo. Onesimaasiho so nɨnɨ napwɨtɨtɨ bimonɨhɨ ko nasatɨ nɨngisɨ nisonataise. Aihɨ nɨnɨ koaisɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha kandunjonɨhɨ ko atisatɨ akɨtɨnɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨtɨhandaahɨ nisɨ maasɨhɨho akohore hɨtɨtɨ kahɨtataato. 11 Jɨhɨ ko Kɨraisihopɨ sangɨ gɨwunyaasura kinyɨ otɨpɨpatɨ biyatɨ nga wɨndɨ kamaahise. O amɨ wanɨ kɨmura gɨwunyaasurɨmura gisunɨ amɨ nɨngisunɨ andɨtɨnyiwatɨ nyatatamanatɨ otɨpɨpatɨ nga kaitaise.
12 Aihɨ nisɨ maarɨho komɨhetɨ ahotihɨ kinyapɨ koenda japɨhɨ numwe undɨtɨ nandusaasonɨhɨ wanɨ nasataise. 13 Nɨnɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha gaaha wanɨhaapɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa netɨ napwɨtɨtɨ bimohurɨmura koaisɨ saundɨtɨ, kɨnyɨ Pirimonɨhomɨ aunahɨpatɨ nepɨ nɨngisɨ nɨtatamanɨpɨ andɨtɨnipɨ otɨpɨpatɨ kɨmbɨhɨ nɨngisapɨ bindapaapɨ kaime undɨtɨ nimbɨpuwɨtɨhatɨ katɨ owe. 14 Kɨnyɨ nɨngisɨ nɨtatamanɨpɨ andɨtɨniwɨtaapɨ watɨpɨndɨ kandaamaato. Owe. O amɨ kɨnyɨ nɨngisɨ nɨtatamanɨtaapaahɨ amɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ gwɨnyaahingɨrɨhɨretɨ kaimbɨ nɨtatamanɨtaape. O amɨ kinyunɨ amɨ nɨnunɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ gaasɨ siyaha kaitɨhaawo nnɨhaawaahɨ amɨ kɨra kaitɨhaawe.
15 Sandɨ siyatɨ noaipataise. Onesimaasiho masɨhonjɨ gisɨ nangɨmataise. Isɨ kɨnyɨ koaisɨ japɨhɨ numwaape ko gisatɨ maasɨ apɨpaahɨ konɨhɨ bimɨtando. 16 Wanɨ kɨmura kopɨ nisɨ nehɨ otɨpɨpatɨho nawɨho nametɨ otɨpɨpatɨ kanisɨhoe tɨpɨ wɨndɨ kɨnyɨ usonɨpɨ gɨmunyaape. Owetane. Iyataatɨ amɨ ko kinyɨ nehɨ otɨpɨpatɨhondaahandɨ kandɨ koaisɨ kɨnyɨ baimbɨ akɨtɨnɨhɨ maarɨho nunye. O nɨnɨhɨ ko Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨtɨhandaahɨ nisɨ naisoho akohore ndɨ gwɨnyaatɨ usonataayo. Isɨ amɨ gisangi ko nisɨ nehɨ otɨpɨpatɨho nawɨho namehatɨ kanisahoe tɨpɨ usondaise. Iyataahandɨ kandɨ Kɨraisihopɨ ko gɨwunyaasɨtɨhandaahɨ nisɨ naisoho akohore tɨpɨ usonɨpɨ maarɨho napaitɨpɨ numwɨtaape.
17 Isɨ kɨnyɨ nisapɨ koaisɨha Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ maasɨ tɨmaamaitɨha kiyohɨhoe tɨpɨ nisonɨpɨ gwɨnyaapaapaahɨ Onesimaasihoai japɨhɨ maaritɨpɨ numwaape, amɨ nɨngisangi naasɨkatɨ kaimbɨ maaritɨpɨ nanɨmaitataimbo. 18 Iyataatɨ amɨ ko kinyɨ wapa netɨ nangosasatɨ amɨ wapa nangehonaahɨ ko nangetɨ amɨ nangosasimbɨpaapɨ wɨndɨ namaahɨmɨtaisɨ gaasɨ nɨnɨ kapaapɨ nahɨmɨtaanɨ nisɨ ambɨpatɨ ahiyapɨnose. 19 Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ tɨtɨhɨ nisɨ ikwɨraahɨ jɨpatɨpaindɨ gisɨ sandɨ kahɨtataato: Ko kinyɨ wapa nangetɨ amɨ nangosasonaahɨ amɨ kapaapɨ nɨnɨ nanɨpimatɨhapa nahɨmɨtaano hɨtataato. Iyataatɨ nɨnɨ nga gisɨ sahɨtɨtɨ kahɨtataataahɨ tɨtɨhe nisɨ otɨpɨpataahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kahɨtonɨhɨ kɨnyɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ asɨtimatɨtaapɨhandɨ nepɨhoŋiso. 20 Isɨ nisɨ naisohoŋe atɨnime. Awaisɨhomɨ ambɨpataahɨ nɨnɨ kahɨtohɨma atimbɨ kaime. Sandɨ yahuraaŋɨ Kɨraisihomɨhuraaŋisɨ kɨnyɨ katohɨrɨhɨretɨ atimbɨ kiyapaapaahɨ nisɨ maarɨho biyatɨ wɨnitɨtaise.
21 Nɨnɨ pɨwɨha kɨma kahɨtɨtɨ jɨpatɨpiyohɨma ko nisɨ kaundorɨhɨretɨ japepihɨratɨ kaitaiso ndɨ baindɨ gwɨnyaataatɨ kahɨtɨtɨ jɨpatɨpiyataayo. Onesimaasihoai gaahatɨ kawimbɨ gerundɨpɨ japɨhɨ numwaapaapaahɨ nɨnɨ gisɨ saimbɨ saimbɨ kaimehɨtɨtɨ nangɨsenɨtɨ kahɨtohɨwɨmaiwa nusatipɨhaapɨ waatɨ kaitaise. 22 Amɨ kɨnyɨ saimbɨ kiyapaapɨ amɨ aŋaaŋɨ waaŋɨ nisapɨ nepɨ nɨmane. Sandɨ katotɨmandɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ gaapundotɨhandɨ atɨwisatɨ nɨngisɨ netɨ natanoaasonɨhɨ gisenda napɨto ndɨ waatɨ gwɨnyaataatɨ kasatataato.
Isɨhiya Porɨhoaisawɨ Maasɨ Otɨpɨpatɨ Kiyohiyɨhiya Pirimonɨhoai Ipɨhɨrete Undawaatopo
23 Epapɨraasiho gisɨ ipɨhɨrete hɨtataase. Amɨ ko nɨngisatɨ maasɨ napwɨtɨha bindɨhaayo. Iyaha maisɨhoaanyangi amɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha ausaahohɨtɨhandapinyatɨwɨ nepɨ nanyapuhauhɨ napwɨtɨha bindɨhaayo. 24 Amɨ nɨngisawɨ maasɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya Maakɨho amɨ Arisɨtakusiho amɨ Demaasiho amɨ Rukɨho siyaarɨ gisɨ ipɨhɨrete hɨtawaatopo.
25 Jisasɨ Kɨraisiho gisɨ komɨ gaahandɨ kahisatɨ nahinyane.