2 THESSALONIANS
1
Paulꞌo hesi ariböviohuꞌo jabuhu Thessalonica amore raromarue ekaresia jabesi örire jejëmijare jöhoje.
O asëꞌe Thessalonica ekaresiaho Paul naro Silas-ro Timothy-ro ëhi noro jemesi örire jejëmijö jemë God nosi Vavu hesi o Bada Iesu Keriso-are ekaresiae jëvëꞌego.
No nague God Vavuohuꞌo Bada Iesu Kerisoꞌo huë baeromo ajëmijego maro raromoꞌirarijego.
Bada Iesu saꞌare rovego evare nosi mu mae o sisë jiego God-hu mevo garöhe jöhoje.
Nasi ö muenoꞌe noro jemesi jöëni God mae uanövoꞌejo. Ëhi jiëꞌoho iae maeje. Rabëni. Jemë God mae uehorovobe vaꞌojuvo vaꞌo ijonö börömo mae uehorovobe vaꞌarujeje. O jemë ae gemu gemu ahoꞌobëhe rajahirovobe vaꞌojuvo vaꞌo ijonö börömo mae rajahirovobe vaꞌarujeje. Ëhuni jemëhu mu ma vaejaruje jöho noro baeromo God-are ekaresiae gö gö nimorohëꞌi majëhibe jijiharueje. Majëhiromo uëvarueje: Aëro Thessalonica ekaresiaho sisë vaejëvego huë vavaene börömo mae baeruomaje höjo. Ëhiꞌoromo bogo uꞌuhoꞌi biririvoromo Keriso mae uehorovoruomaje höjo. No jemesi jöho ëhi atobe jijiharueje.
Jemë huë vavaene baeromo röhu biririvoromo Keriso mae uehorovego noro ëho garomo uvarueje: God-ro nosi muoho avoho mevo göromo diehi jiëꞌe mu vaejarëhi manaho ëhi gemuoho bojamuiꞌajëjo. Iae huro jemë uëꞌaꞌajëjo: Jemë mae jëvaje naehu börömo namiromo muebejaje öri ariꞌoro rojo raromohëjo. Ëhesi bëhoho avevejöꞌe God-are öri ariꞌo hesi mu riꞌöröhego jemëhu nimoromo vavaeni baejarujohuni na ëhuni uëve. God-ro mu maemu vaeromo jemesi örire huë vavaeni bojëmarue aribövioho mana huë vavaene bojëmiꞌi huë vavaeni baejaruje aribövi jemesi örire mana huë sanue bojëmiromo noꞌo ëhi bojamuiꞌëꞌe. Bada Iesuhu nosi nunire rueröhe majaho rueꞌiramu evare God-ro ëhi jiëꞌe muoho vaeꞌëꞌe. Bada Iesuro hesi darugoꞌe anera ömoꞌömohuꞌo gemu mae öꞌidöre jioromo vëni höduꞌo rueromo God bogo uehorovoromo nosi Bada Iesuare jö ma bogo ejaharue aribövioho iꞌue mana bojëmiꞌëꞌe. Iꞌue mana bojëmiꞌiramu jabumë Badahu jiajiroho bogo raromoꞌi hesi ajiꞌeroho darugoꞌeroho bogo raromoꞌi roriꞌo vaꞌoromo ioroꞌioremu sisërë vaꞌëꞌö. 10 Badahu rueröhe majare evare ëhioho jioꞌëꞌe. Iae hu rueꞌëꞌe hesi aribövie ahoꞌobëhe noro hesi ihoho döro bamoröhego hu mae uehorovarue aribövioho noro hu rajahiruomoröhego. Jemëꞌo ëhi ëꞌaꞌaruje ë hesi bëhoho noehu majëhijare jöho jemëro mae uehorovëꞌëro jëvëꞌëro.
11 Badare ihoho ëhi döro jioröhego ëhuni noro vae majae jemesi jöëni nosi Böröme God ëninamiromo uavarueje: God jero Thessalonica aribövioho uëvane höjo jabumë jasi aribövie jioromo mae jëvojöro. Ëhuni ajëmego jaehu uëvane ëhi jiëꞌe aribövie jioruomoꞌirajo. Jasi darugohuro ajëmego jabuhu mu ma vaeꞌi nimaruoho ahoꞌobëhe vaeromo Keriso mae uehorovoromo vaejarue muoho ahoꞌo vae barëꞌirarëjo. Noro ëhi God ua gavarueje. 12 Jemëhu ëhi jiëꞌe mu vaejëꞌoho ëhuro nosi Böröme Godꞌo Bada Iesu Kerisoꞌo huë baejëvoromo jemë ëhi ajëmiꞌiramu ëhuro nosi Bada Iesuare ihoho böröme jioꞌi jemëro hesiro ajoho baeꞌaꞌaruje.