HEBREWS
1
God-hu uavamu hesi Harihehu jö majahuijade jöhoje.
Urimoho God-ro mue gö gö majae göro göro vaebe rueromo ëhuro hesi jöho röjëhiꞌego jö hesirire baeromo majëhinövare ariböviohuro baeromo nosi hijo mionoꞌoho majëhinövareje. Ëhiꞌobe rovadoho avevejöꞌe ijo tugohoꞌi jioröhe majaho dunovamu God-ro uavamu hesi Harihohuro jöho majahuijëꞌeje. ËHarihoho God-ro uavëꞌëro saꞌae bövie biseꞌe bamadoho ëho ijonö hesi bae barëꞌiröhohoje. Iae hu God-are aji maho baeromo ëhuro no ajivavuajeje. God jiajëhi hu ëhije. Hesi darugoꞌe jöho jövoromo ëhuro saꞌaho bövioho biseꞌoho ahoꞌo maꞌeno titimajeje. Huro nosi sisëho uꞌovahuonugoromo dö mare ajiomoromo God börömo jiaje a hesi övo manö hijadeje. Ëhuꞌëro jiëꞌëro anerae ahoꞌobëhe iosirëmiromo huro dö mare hijajeje. Göho hu God-are Harihëro jiëꞌëro hu iho bövi maho baejamu hesi ihohuro anera jabesiroho iosirëmijëꞌeje.
God-are Harihehu anera ömoꞌömo iosirëmijaje jöhoje.
God-are Harihehu anera jabesi iho iosirëmiromo iho börömo baejade jöho God-are surire jajivadoho gavarueje. God-ro anerae bogo gemu vaduꞌoho ave jöho uaꞌi ma-hesi Harihoho gemu uavadeje:
Ja nasi Harihoho javajëjo.
Jaruvoho naro ja baejavëꞌe jevajëjo.
O God anerae bogo gemu vaduꞌo hesi jöho jövoromo ae uëꞌi ma-hesi Harihu hesi jöhemu uëvadeje:
Na hesi Vavuoho jevoꞌi
hu nasi Harihoho jioꞌaꞌajëjo.
Jö göho God-hu hesi Harihu Muri saꞌare nugöꞌöjadevare evare uvadeje:
Na negajëjo God nasi aneraho ahoꞌobëhe jaburo ë aho gemu rajahiruomoröhego.
O anera bogo iho masijo jioꞌamaje jöho huro uvëꞌeje:
God naro nasi aneraho avohëvego bururaeꞌamaje höjo.
Nasi mu ajemijarue aruꞌahoho avohëvego vëni höduraeꞌamaje höjo.
Anera jabesi jöho ëhi uvoꞌi Harihu hesi jöho ëhi uvëꞌeje:
God ja böröme namijanuoho ëhi namiemu namibe vaꞌaꞌanuëjo.
Böröme namiromo jero jasi öri ariꞌoho avoho muebejanue höjo.
Ja mu maho nimoꞌi mu sisëho bijönimanue höjo.
Ëhuni God jasi A Börömoho naro ja baejavoromo huë mabëhe bojamijamu
jero jasi aribövioho iosirëmijëꞌëro ja börömoho javajëjo.
10 Röhu God-are Harihu hesi örire jö göho ëhi uvëꞌeje:
Bada niꞌiꞌivadiroho jero saꞌaho bamane höjo.
Öꞌidöhuꞌo jasi övëro avohane höjo.
11 Saꞌahuꞌo öꞌidöhuꞌo barëꞌi aꞌi jero biririvoromo hiemu hiꞌaꞌanuëjo.
Saꞌahuꞌo öꞌidöhuꞌo niögëro buraerovanovoꞌajëjo.
12 Aehu niögu suhiꞌo muotoho bahijaruëhi ëhi öꞌidöho saꞌaho roriꞌo bahiꞌanuëjo.
Aehu niögu jijö boremiꞌöꞌi iꞌo ioꞌamaruëhi öꞌidö mamioho saꞌa mamioho ëhi muꞌuꞌi iꞌe avohoꞌanuëjo.
Aꞌi ja vadune manaere ahoꞌo ëhi ma-jiemu jiobe vaꞌaꞌanuëjo.
13 God-ro anerae bogo gemu vaduꞌoho uaꞌi ma-hesi Harihohemu uavadeje:
Nasi övo manö ro hijego
jaꞌo muorovarue aribövioho naro ruahöꞌöjëvego
hörëro vijuvo taemoꞌamoꞌirane höjo.
14 Harihoho ëhi böröme jioꞌi aꞌi anerae ahoꞌo jabumë ma-God-are mu vaejaharue aruꞌahe jioꞌame. Ëhi jioꞌamëꞌëro God-ro rëmöꞌöjego jaburo rueromo God-hu ijonö mare ramuoꞌiröhe aribövioho no ajamuijarueje. Ëhuꞌëro jiëꞌëro God-are Harihohuro aneraho iosirëmiromo hu börömo mahoje.