5
Fasiꞌaénkó kumíndasafetaamo toꞌmayaa onda-ááí.
Kentáásí waásisono. Fasiꞌaénkó Ísumo kumínda-kanaa ímba ísareꞌa maankwándááífímbá ímba agaiyáumne. Kemá ísaraawe. Nóꞌwaamba umén-kwáásímó kafífímbó tentenkáán-úmai Fasiꞌaénkó Ísumo éna miyáumai kumíníye. Waásimo maarámó sentembá káféꞌa kawe-kánááfímbá aáno úmai méraumne síyambanifo minúwóíyáámbó éna sáwí-kanaago téna tasáwíꞌa uwátinkainiye. Aaregóní kanaamó tisanamó imbá iyámpói wémaꞌankaiye. Miyámó ontembá misáwí-kánáágómó éna ímbo asétinkainda seyaafáꞌnánká taꞌótorainiye. Kentáásí waásisono. Umén-kwáásígómó kentí moparáwímbó tamaimaiyáinaꞌo awánéꞌo éꞌa táátafeꞌa íyambanifo ímba kumeupáꞌá méraamba póna Fasiꞌaénkó Ísumo kumínda ímba táátafeꞌa ónááwe. Kembiwí sámo kaiwáín-áráátomba owatá kesááwáráꞌá ímba kumeukóndésá úmpo sámo kaiwáíndésá úne. Ímba sáátafeta ónaumne. Tuwímbaimo ombá Ísumo kumínda-imayaa ímbo ombá káátumo wáéntenkaamba wéofo kesáá ínta miyásá éta káráwimaisa kaweꞌ-ímáyáásá úmaisa ménaumne. Waási nóꞌwaamba tún-kwáéwasa uwóíꞌo on-dómbó naan-kwáásí nóꞌwaamba nésa uwóíꞌa ónááfo kesáá sámo kaiwáín-áráátomba póta ímba miyáráántá ondasá kaweꞌ-ímáyáá úmaisa ménaumne. Miyáumai méta wenókáámbó faférimaisaamo méraundantemba Maníkómpáꞌá simankúnkúmba éta waásisomba siruntá wétimeta méraumne. Wenótámbó súsaamo fáítuwaundantemba Ísu Káráísiti kusiyáíndasafeta amuꞌmaréta méranaumne. Maníkó wení waási-ita uwásínkaraimba kentáásí sáwí-kisaurakemba Maníkó ímba áyánta uwásinkainifo Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kentáásí
sáwí-kisaugomo taꞌótokaimpinkemba faúsinkenasa kawepátá mósinkaindasafena Maníkó wení waási-ita uwásínkaraiye. 10 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna pukáimba póta kumínataamo éta úwoisaamo méraunda-waasiwara pukáan-kwaasiwaraꞌo éta weséta ménaumne. 11 Mindásafeꞌa moórá-mora túwaꞌnai eꞌa kaweꞌ-ááí símasimaꞌo íyamba póꞌa fasiꞌámai ménaawe. Éꞌa wéomba póꞌa miyá úmae iyónááwe.
 
12 Kentáásí waásisono. Moórá-aaimo óraakaꞌo simátíménda ísáaro. Kempímbá kísau maésa kaweꞌ-ááí simátimesa fasiꞌámai arupíse uwátinkaiyantafena Fasiꞌaénkó miwí íyáfasintinkarain-kwaasi-taai taawiyáfóro. 13 Kembiwífímbá miwí kísau wémaentafeꞌa póꞌa miwí táái mósá maréꞌa kentirumbá wétimeꞌa méraaro. Kembiwíséꞌa faru úmai méraaro.
 
14 Kentáásí waásisono. Óraakaꞌo súndasa kafóná-waasisafeꞌa óraaka séꞌa arupíse uwátínkáaro. Táátafesamo íyan-kwaasi tirumbá fasiꞌátínkáaro. Aamoisaén-kwáásíwáráꞌá túwaꞌnai oro. Seyaafáꞌ-wáásí wempaꞌá aáno úmai méraaro. 15 Kembó sáwíꞌo uwátínkéwaꞌa anondáá miwí sáwíꞌa uwátínkáafo séꞌa aambá fáítinkaaro. Aasiyaasí miyáumai kembiwísé úmai fíꞌon-kwaasiwaraꞌa kaweꞌá uwátínkáaro.
 
16 Aasiyaasí tirunkó aamoí ínaꞌa méꞌa 17 Maníkómpáꞌá inaí símae wéiyeꞌa ímba saagaaró. 18 Kentópaꞌa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa kawe-tántááꞌé umbai-tántááꞌwáráꞌó tínda Maníkómpáꞌá súwi seró. Miyámó íyamba Maníkó miyámó íyantafena wéankaiye. Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méꞌa Maníkómpáꞌá seyaafá-tántáátáféꞌa súwimo wésemba Maníkó miyámó íyantafena wéankaiye.
 
19 Maníkóní ámútankomba ímba aambá fáíꞌankeꞌa 20 Maníkóní ámútankomo simátímakain-aai wésimatimiyaꞌa minááí ímba tínaaemba uwáméro. 21 Seyaafá-tántááꞌá tuwíntuweꞌa kawe-tántáákáꞌá fasiꞌámai métaꞌotoraaro. 22 Seyaafáꞌá fíꞌo-fiꞌo-
sawi-tantaatafeꞌa aséráaro.
 
23 Maníkó faru wéuwatinkaiwaini áwáun-iye. Wemá kembiwí wefáríꞌo índasafeta inaí súne. Maníkó kentí imáyáaraꞌe túwawaakaꞌe timankaꞌé káráwiyinaꞌa kaweꞌ-úmai méraiyamba Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa ímba sáwí-aai kempímbá wéraindasafeta inaisá súne. 24 Maníkó éraikoni áwáuma póna wení waási-iꞌa uwátinkaindasafena táántaraiwai wemó siyáintemba miyá uwátinkainiye.
 
25 Kentáásí waásisono. Maníkómpáꞌá kentáásáféꞌa súwaꞌnai eꞌa inaí seró. 26 Maníkóní akúmbá tiyáámba tíméro súne. 27 Fasiꞌaénkó simásímakaintafeꞌa óraakaꞌa simátimeꞌa súne. Maankwándááífínkén-ááí toráumai Maníkóní akúmbá seyaafáꞌnánká simátíméro.
 
28 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti aasiyaasí úwoi wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.
Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.