2
Ísu non-úramba wáíni-nombo waéꞌmakain-aai.
Aúnkáraamba Káríri-aempaꞌa Kéna-naopaꞌa túwaandu urésa aaré wétoꞌwaai-esa Ísun-anówa komérowasa Ísune wení kísau-waasiye táántowasa komérowasa ándá-aran-domba nowaná taiꞌówana Ísun-anówa Ísuntafena séna ándá-aran-domba taíꞌáiye súwana Ísu séna kesí kísausafe ímba simásimiyo. Seyaafáꞌnánkáꞌó kesí áwáumo suwánáíyan-kanaa ímba tiyáiye súwana Ísun-anówa kísau-waasisafena séna simátimindantemban-oro siyáiye. Yúndaa-waasi tiyáámbo non-kwíyúmba mindásafena afaꞌmóráe óraa-sawema wérowana Ísu kísau-waasisafena séna misáwéfímbá nombá fatímai ówitaaro súwasa fatímai ówitamarowana Ísu séna tuwímbai-nomba umaéꞌa tónkáꞌó káráwiyaiwaimba mááméro súwasa miyá uwaná mindómbá ándá-aran-domba urówana tónkáꞌó káráwiyowi néna séna nááfaken-donaꞌiyomo súmba kísau-waasi Ísun-aai isésa awánaraawe. Nááfaken-donaꞌiyo séna aaremó maún-kwaasigomba áántowana túwana séna 10 seyaafáꞌ-wáásí aifaꞌá kaweꞌ-ándá-árán-dómbá tíméwasa násúwááwasa úwoi-anda-aran-domba wétimewe. Emá ímba miyá óndarakemba ánaaemba kaweꞌ-ándá-árán-dómbá wésimene siyáiye. 11 Káríri-aempaꞌa Kéna-naopaꞌa Ísu minkísáú-wááméꞌá úmba wení fasiꞌaémbá aráátimuwasa wení kísau-waasi awánésa timankúnkúmba ésa sésa Maníkómpákémbá kunkáiye siyáawe. 12 Minkákémbá Ísuwe anówawe mináfáráwáínóndaawe wení kísau-waasiye miyáumai-waasi Kápaneamu-naopaꞌa kárikaꞌa kumbéraawe.
Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌo iyáin-aai.
Mátíyu 21:12-13, Mááka 11:15-19, Rúku 19:45-46
13 Naaófáꞌó Maníkó Yúndaa-waasi tíyótaimo í-tánón-kánáá tóso ún-kanaama ampáámbá wéunkaꞌa Ísu Yérúsaremu-naopaꞌa wéna 14 óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iyúmba mifáꞌá waásisomba mésa Maníkómbó amíyantafesa purumakawé sipisípiye mááufuꞌ-numawe wémeyambaresa ámáán-dankoni óntamba wémeyanesa mérowana Ísu tuwánéna 15 ándásamba ufántuwena mindásamba purumakawé sipisípiye tusú uwásuwena ámáán-dankoni óntambo méyámbárón-kwaasiti taaremá tawísísuwena 16 mááufuꞌ-numamo méyámbárón-kwaasisafena séna maimaéꞌa kóro. Kesifoní naaúmpaꞌa ímba maaketí márémba maimaéꞌa kóro Ísu súwasa 17 wení kísau-waasi awánésa sésa naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkóo ení naambá sáwíꞌa ofó séꞌa óraaꞌ-imayaa wéune agaimaréna siyónkaꞌa pósa minááí wení
kísau-waasi táákaꞌa makáawe.
 
18 Yúndaa-kawaa-waasi Ísuntafesa sésa nóin-kwaamera inatááwá awánéta séta Maníkó fasiꞌaémbá ámakaintafema óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa miyá ónesa sénaumne suwaná 19 Ísu séna maanámáán-dámbá tawísísuwewaꞌa kaumbo-kánááráꞌá úmaranaumne súwasa 20 sésa maanámáán-dámbá ayáátáákaꞌa 46 aatai maisuwésa úmakaan-damba isamá emá sé kaumbo-kánáá úmaranaumne wésene sumbánifo 21 mindá ámáán-dantafenamo siyáimba wení áúsafena siyáiye. 22 Ánaaemba pukáimpinkemba Maníkó Ísumba íyáfasinankonkaꞌa wení kísau-waasi minááí táákaꞌa marésa sésa Ísu siyáin-aai éraiꞌ-aai siyáimbaniye sésa Maníkón-aai aúfáífinken-aai éraiꞌ-aain-iye siyáawe.
 
23 Naaófáꞌó Maníkómó Yúndaa-waasi tíyótaimo
í-tánón-kánááráꞌá Yérúsaremufaꞌa Ísu fíꞌo-fiꞌon-kisau kawe-kísáú maúwasa waásisomba awánésa Ísuntafesa sésa éraiꞌa Maníkómpákémbá kunkáiye sumbánifo 24 Ísu waási tirumpimbá awánéna séna minááí kentáfésa ímba tirumpinkémbá wésefo tuwesaraí kembá uwásinkanaawe séna 25 waási ímba simámun-aaifinkenban-ifo wemá waási tirumpimbá awánarontafena Ísu minááí siyáiye.