2
Jonale tumuk
Jona pisde bänipkätan yiwixäwik, tumuk wamu Anätunä Yawele using yakut.
“Yawe, nä anaxälake yanggäwämba,
nätä natäke yakumu gätä pahakuläk.
Ämusing hikngä axumgin ämindä yiwixayingkätandä,
tumuk wamu anggatängamiläkge yäwa,
näle tumuxu anatäpguläk.
Gätä mumbi,
nä yanggä ämalan hikngä,
yanggä bänipkätan epgum.
Tiwän yanggätä täpän kopa,
gäle yanggätä täku temäke pänguhikut.
Tiwän using natäpgum.
‘Gätä gika nomdanetä anawaläk.
Tiwändeyä gika takwän yotda hipdu axawit.’
Yanggätä täpän kopgum,
tiwän pälä päkakopa hakin.
Yanggä gäpmayi hikngä gwendä
tängäna täpä undä hikngä täpän kopa,
songäsongä yanggäne nanätä
kuhitna gwenu wamgin.
Nä täwan kemat hikngä aepgum.
Kepdä yämä iwikiwik yiwitde alepän kuhingamikut.
Tiwändeyä, Yawe Anätunatä
gapmayinetä käluk täkako tewi yiwikum.
Nina natäpa, käluk yiwitnangäsä täknga wenä tinangge tiwän,
Yawe, nä gäle natäke,
tumuxu yäwa,
yot takwändanetä anatäpguläk.
Hängä kitokngänä wenä ämindäkän kwätäluke
tumuxu ile tahakaying äminu uläkwäxu,
gwälam hikngä gätä pahangyäminggaläxu
maha yämikaying.
Tiwändeyä nä kawu gäle tayixäwik,
gäle uman täknga yatängenaxäwik,
hikawu gäle tänguke häwa ihikuwik.
Wamu kitokngä u yakumu
undä pahawit.
Axumnangäsä tiwändeyä,
Yawetäkän käluxu nipmambän yiwixamängunin,”
yang yakut.
10 Tiwänä Yawetä pis gwenu iniwän, täku yanggä kwayimune watutekut, Jonan.