2
Is meter ak rawa poteanik, usu aromin. Keseria, rusapai is sakau ronkatemin, is ätäi koi akan onok aru aparita, akan woiaka usu saräi, okon, is ätäi ak wa koi apwaram. Utianik, isas ak woiaka usu saräun ämän maroita rai, inokos is woi erer murai? Akas karar isan woi erer muraiei, okon, isas akan woiaka usu saräun wa aram. Kiro onokun, is ak meter sakau ämän jer we mareanik, surmaromin. Akasar is woi erer orip rawaun keseiriäi, keseria, is ak rawa pote woi usu owaun utomin. Keseria, ak kiro ämän meter jer we maromin ninareanik, akan woiaka piririanik, ätäi onok eposek tainoraiei. Is äpu is kar osapun woi erermoi, nepipirita rai, ak nais erekapu nepipiraiei. Is onoktori jer we maromin ses opok, isan woi usuäu sarenuk, woiti näwäu orip jer we maromin. Is ak woiaka usu saräun rai jer we marau wa, is isan woias ak mesin näwäu meieäim ätär maraun jer we maromin.
Kar ros onok aru ak opok monuk, akas kon onok aru jäkäi muruwe.
Utianik, kiro onok aru mowon ro, is meter ko mesin jer we maromin, ko is usu irau wa, ko ak erekapu usu arowon. Utianik, is kiro usu mesin sakau ämän sosop wa awaram. Akan karauk jaunakat akas pak ko usu nurin, kiro usu ko äiäk owon.
Utianik, rusapai, akas kiro ron onok aru mowon ätäi wa ronkatäu, kon onok aru jäkäi murianik, kon wou eposek saräun isanaraiei. Warnuk, usu näwäu sareanik, kiro usus ko itimorai. Keseria, is akan woiakas kiro ro mesin meiäun ätär muraun sakau awarom. Kiro ämän meter jer we maromin, kiro ak ate apwaraun rai kesermin. Isan ämän awaromin kiro erekapu tainori ra, wa rai äpu maun jer we maromin. 10 Utianik, akas kar ron onok aru jäkäi muruna rai, isas nais jäkäi muram. Kiro ro ik opok onok aru monuk rai, isas Krais nukan amukup kon onok aru jäkäi muram. Kiro ak sarwaraun keseriäim. 11 Is kiro onok wa keserita rai, Satan nukas säpkäri itimoikai. Epar, ik kon ronkat pak kon onok pak äpu momun.
Pol ko Troas mena Taitas itanewon, ko aparau wa.
12 Is Troas näu mena Krais nukan Ämän Eposek awarau potomin ses opok, Näwäu nukas kiro mena kon ämän roasiret awaraun apu im tue murowon, kiro is äpu momin. 13 Utianik, is kiro opok rawaun woi ererau wa, owon, isan sarau jai Taitas ko ak mesin ämän airaun aparau wa. Keseria, kiro menan roasiret ‘pere’ aware kurea, Masedonia provins potomin.
Krais nukan sakaus ik marai itimoriäum.
14 Utianik, rusapai is akan ämän roimin, okon, is Anut jou murim. Ik Krais pak pasar raumoi, orip orip marai itimoriäum. Keseria, Anut nukas karauk roasiret marai itimoriäum ätär maraun akan amiakap imäiki ariäu. Anut nukas Krais nukan ämän kiro am sou eposek sou peäu senek omsau erekapu oi ariaun ik sare mukonuk, roasiret kiro ämän roianik, Krais äpu miäi. 15 Epar senes, ik Krais nukan Ämän Eposek awareäum, okon, ik osap sou eposek orip Anut nuriäi senek. Roasiret Anut nukas imwarowon pak karauk roasiret wasaräun apu opok rai pak ak erekapu kiro ämän roiäi, kiro ak sou eposek roiäi senek. 16 Kiro roasiret ak wasaräun apu opok rai, ak meiäun sou roi rai, utianik, kiro roasiret ak Anut nukas imwarowon, ak awau rawaun sou roi rai. Inok kiro sarau näwäu maun itok? 17 Ik karauk roat akas Anut nukan ämän aiauk owaun sarau miäi senek wa sarau miäum. Ik kiro roat senek wa. Anut nukas ik kon sarau maun äsimoikowon, okon, ik Anut nukan amukup Krais nukan ämän roasiret jekur awareanik, wa sätwareäum.