^
2 Timoti
Pol nukas ätäi Timoti jer we muruwon.
Pol nukas Timoti kon wou epar mowon sakau ate rawaun auruwon.
Timoti ko marai ro eposek rawai.
Sarau ro ko Anut nukan amukup eposek rau kon onok.
Jisas nuka kowaun siakup roasiret onok aru atap atap maiei.
Pol nukas Timoti sakau ämän auruwon.
Pol nukas Timoti kurte ko rawa kowaun ämän sur muruwon.
Pol nukas kon ämän patarwon.