5
Ak Anut nukan mokoit ko akanun wous meieäu, okon, ak kon onok eposek erekapu tainorwe. Krais nukas ik mesin wous meiemara, ik sareikaun am äpäs opok meiewon. Ko kon enipsau Anut nuruwon. Kiro Anut nukan amukup sou eposek senes. Kos keserwon, okon, ik ika ika mesin woiokos meieäu.
Utianik, ak Anut nukan mokoit senes, okon, ak kamuk opok kar ros sapum onok aru wa mau. Ak karauk onok aru akan enmaksau nepipiraun wa mau. Ak karauk roasiret akan osap mesin woiakas wa wäu. Ak ämän aru wa mau, ak ir mianik, ämän aru wa mau. Ak akan ronkat pakas karauk sät ämän wa mau. Kristen roasiret ak kiro onok wa tainoriäi. Wäpik, ak Anut nukan onok eposek ak opok mowon ronkateanik, ko ‘pere’ auriäi. Ak jekur äpu mowe, roasiret ak sapum onok miäi, ak onok aru akan enmaksaun nepipiraun miäi, ak karauk roasiret akan osap mesin woiakas weäi, kiro roasiret ak sät eitek jou miäi roasiret senek. Kiro roasiret ak Anut Krais ories kameäir mena wa tonaiei.
Karauk roat akas ak atonwaraun erar ämän mona, ak epar rai wa tainorau. Kiro roat ak onok aru keseraun rai reware manaun keseriäi. Anut ko kiro roat kon ämän wa tainoriäi mesin kasak peäu. Keseria, ak kiro onok aru miäi roat pak wa paswarau.
Meter ak pututu rain, utianik, rusapai ak Näwäus arou opok marowon. Keseria, ak arou merek opok raiäi roat senek ariewe. Kiro arou merek ak opok rau kos ak onok eposek tainoraun pak epar ämän maun erekapu ätär mareäu. 10 Keseria, ak owo onok eposekus Anut nukan wou ereriäu äpu maun ronkatewe.
11 Ak onok aru miäi roat pak wa tämuräiäu. Akan onok aru kiro pututuan onok. Utianik, ak kiro roat akan onok aru rai ätär marowe. 12 (Owon, roasiret akan onok aru ämäi ämäi keseriäi mesin aräun kiro ak oioraka nai.) 13 Utianik, owo osap pututu ämäi raiäu, arous amop mareäu. 14 Keseria, kiro arous owo osap ämäi rau erekapu amop monuk, kiro osap nais arou senek saräi. Kiro onokun meter Anut nukan ämänis äiewon, “Na roasir rusapai nini raum, na siräu. Na up uruas siräuta, Krais nukas kon arou na opok jeräun musai.”
15 Ak jekur ariewe, ronkat wäpik ariai roat senek wa ariau. Ak ronkat eposek orip ariai roat senek ariewe. 16 Rusapai, ak karauk roasiret onok aru sosop miäi apwareäi, utianik, onok eposek maun apu raunuk rai, ak kiro apu tainorwe. 17 Keseria, ak jekur ronkateinai, Anut nukan ronkat äpu maun itanewe.
18 Ak wain an sosop wa jau, owon, onok aru an sakau jeäi apu opok rau. Utianik, ak Anut nukan Osou Näu aurna, kos ak kamwarai. 19 Ak jaunakat pak areai ses opok, orip orip akan oiaksaus pak woiaka uruas pak Anut jou murumana, Buk Song nukan ämän pak Anut jou muraun sir pak wemoi, Näwäu nukan enip jou maun keserwe. 20 Ak orip orip Jisas Krais nukan enip atoinai, momonek Anut osap erekapu ikiäu mesin ‘pere’ aurwe.
Pol nukas ouratein roasiret mesin awarowon
21 Ak Krais nukan enip oik jou miäi, okon, jaunakat akan ämän jekur tainorwe.
22 Ak asiret ro orip, ak Näwäu nukan ämän jekur tainoriäi senek akan komurakat akan ämän ran jekur tainorwe. 23 Owon, Krais ko Kristen roasiret kamwareäu senek, ros asir kameäu. Kiro roasiret ak Krais nukan enipsau senek, Krais nukas ak akan onok aru pakan imwarowon. 24 Kristen roasiret ak Krais nukan inkaruru rai senek, ak asiret ran orip orip akan komurakat akan inkaruru rawe.
25 Ak roat, ak akan asiret akanun woiakas meiewe. Krais nukas kon roasiret mesin wous meiemara, sarwaraun meiewon senek akas ran akan wariakat akanun woiakas meiewe. 26 Anas pak Anut nukan ämänis pak Krais nukas kon roasiret an jomarowon. Kiro onok pakas roasiret nukan senes sare marowon. 27 Kon roasiret nukan amukup eposek saräun rai keserwon. Kesernuk, okoro roasiret ak ukun, ui, karauk osap aru enmaksau opok wa rawaiei. Ak erekapu onok eposek mianik, kar ämän akan enmaka opok wa raunuk, ak nuka senek eposek rawaiei. 28 Keseriar, ak roat, ak akan enmaksau mesin woiakas meieäi senek, ak akan asiret mesin woiakas meiewe. Inok ro ko kon wau mesin wous meieäu, ko nukanun wous meieäu. 29 Ik äpu, kar ros nukan enipsau iwäi wa muriäu, wa senes wa, ko jekur kameäu, Krais nukas kon roasiret kamwareäu senek keseriäu. 30 Krais ik jekur kamoikeäu, owon, ik erekapu kon enipsau senek. 31 Anut nukan ämänis äieu, “Kiro onokun, ro ko kon momok anak ori utwatomara, wau pak pasar rawai, au karar senek saräieir.” Stat 2:24
32 Kiro ämäiewan ämän onoktapau näwäu rau. Isan ronkat kiro Krais kon roasiret ak enipsau karar senek mesin areäu. 33 Utianik, okoro ämän ran ak karar karar roat ak akan wariakat mesin woiakas meiäun rai areäu. Ak akan enmaksau mesin meieäi senek akan wariakat mesin keseriar keserwe. Asiret ran akan roat akan inkaruru raumana, onok eposek ko opok keseraiei.