2
Roasiret osap sosop wäpik pak roasiret osap orip pak jekur kamwarau.
O isan jaiat, ak Jisas Krais, iken Näwäu enip jou orip nukan mesin woiok epar miäi roasiret, ak roat osap sosop orip imwareäi senek saruku roasiret nais keseriar imwarowe. Ak kiro totok ämän ronkatewe. Kar ses opok, kar ro ko omjo awau orkemoi, mer eposek momara, akan tururiäi owa tonai. Kiro ses opokar, kar saruku ro, ko mer eposek makau wa ran kiro owa tonai. Kiro ro mer eposek orip aparmana, auraiei, ‘Na okoro omoi eposek opok koi tane’, kiro saruku ro auraiei, ‘Na tai rau’, ara ‘Na isan isiap koi tane’. Ak kiro onok keserna rai, kiro akan ronkatis karauk roat akan onok wasarewarorai. Ak akan ronkat aru pakas wasarewareäi roat senek sareanik, ak akan onok wa jekur wasarewareäi.
O isan jaiat, ak rowe, Anut nukas okoro omnokou pakan saruku roasiret akan woiaka epar sakau maun sare mareanik, kon kameäu mena tonaun paip marowon. Anut nukas roasiret erekapu ak konun woiakas meiein pak erek kiro paip marowon. Utianik, ak kiro saruku roasiret mekesiraka ariai. Ak rowe, saruku roat akas onok aru ak opok wa mareäi. Kiro roat ak osap sosop orip akas epar ak aru mareanik, wasarewaraun roat siakup imware poteäi. Epar kiro roat akas akan Näwäu nukan enip eposek opok jeje ämän muriäi.
Anut nukan buk opok, iken Näwäu nukan sintore ämän keser aikou, ‘Na naka mesin wonas meieäum senek karauk roasiret akanun nais keseriar wonas meiäm.’ Wok Pris 19:18
Ak kiro sintore ämän eposek senes jekur tainori rai, ak onok eposek keseriäi. Utianik, ak kar ro eposek isanarianik, kar ro mekesiraka nuraiei, kiro ak onok aru moi. Kiro sintore ämänis ak sintore ämän wa tainoriäi roat ätär marou. 10 Okoro ämän epar, owon, kar ro ko sintore ämän erekapu tainorianik, kar eteinak wa tainornuk rai, Anut nukan amukup kiro ro ko sintore ämän erekapu espäiewon. 11 Owon, ik äpu, Anut nukas keser aikowon, ‘Ak jaunakat akan asir pak wa ariäu.’ ‘Ak kar ro wena, wa meiäu.’ Kisim Bek 20:13-14
Utianik, na jaunan asik pak wa ariäu, na kar ro weta, meiewon, kiro na Anut nukan sintore ämän erekapu espäiäum. 12 Anut nukan sintore ämänis ik kar ro nukan sarau roasiret wa rawam äieu. Kiro sintore ämän eposek kisar Anut nukas iken onok aru wasare mukai. Keseria, ak orip orip kiro sintore ämän nukan inkaruru raianik, ämän moinai, akan sarau mowe. 13 Inok ro ko kon jaukut mesin wa wouti miäu, tawa Anut nukas ik wasareikaun ses opok ko wa wouti murai. Utianik, inok ro karauk roat mesin wouti mareäu, ko Anut nukas wasarewaraun ses opok isanarai.
Jisas mesin wou epar mowon ron sarau.
14 O isan jaiat, kar ro kon wou Jisas mesin epar mowon ros äiäu, “Isan woi Krais mesin epar mom.” Keser äianik, ko karauk roat wa sarwareäu, kiro kon wou epar mowonus, Anut rawa wa imäi tonai. 15-16 Utianik, kar roasir ko omjo aru orip ra o wäpik raunuk, ak kamuk opok kar ros ko aurai, “Nan won päurar rawai, na potoinam, nan omjo moinam, o pote je,” kiro ämänis ko owose isanarai? Akasar ko omjo nurumoi, änäp täiraun o nuruwe. 17 Woiaka epar maun onok kesenek. Akan woiaka epar moin karauk roasiret sarwaraun sarau wa miäi, ak erar rauna rai, kiro woiaka epar moin kiro meiewon senek.
18 Kar ros äiäi, “Kar ro ko kon wou epar miäu, kar ro ko onok eposek miäu.” Utianik, kar ro kon wou epar momara, karauk saruku roasiret sarwarau wa, is kon wou Jisas mesin epar mowon owose äpu mam? Isan onok eposekus isan woi epar momin ätär maronuk, aparaiei. 19 Na Anut karar rau äpu ra? Na keseriäum, kiro eposek. Utianik, ak rowe, osou aru ran Anut karar rau äpu momana, näwäu iminemoi, karkairiäi.
20 Ak otop roat, ak Jisas mesin akan woiaka epar mianik, karauk roat wa sarwareäi, kis akan woiaka eposek sare mai ra? Is akan ronkat aru ak ätär maram. 21 Meter iken askanai Apraham nukas kon mokoi Aisak opur makeäin patan opok nini mianik, Anut nuraun keserwon. Kiro ses opok, Anut nukas Apraham kon amuk opok eposek rau rai äiewon. 22 Ak äpu ra? Apraham ko Anut mesin erar wou epar mau wa. Ko Anut mesin wou epar momara, sarau mowon, okon, Anut nukas ko ro eposek äiewon. 23 Kesernuk, Anut nukan ämän meter äiewon epar pewon. Kiro ämän keser äiewon, “Apraham ko Anut mesin kon wou epar mowon, okon, Anut nukas ko ro eposek auruwon.” Stat 15:6
Kiro onokun, ko Anut nukan paipiauk äiein. 24 Kesek okon, ak äpu mowe, ik karar woiok epar momoi, sarau mau wa, kiro mesin Anut nukas ik ro eposek wa aikai. Inok ro ko Jisas mesin wou epar mianik sarau mai, kiro ro Anut nukas eposek aurai.
25 Rehab ko apu pakan asir ko nais keseriar keserwon. Josua nukas Israel ro oirori Jeriko näu mena päu aparaun äsimwatonuk, peisa, kos ämäi mateanik, kar apu pakas ätäi äsimwatonuk manoirin, okon, Anut nukas ko kon amukup asir eposek auruwon. Josua 2:1-21
26 Kar ron enipsau kon osou manowon kiro ik äpu kiro enipsau meiewon rau. Keseriar, inok ro ko Jisas mesin kon wou epar mowon sarau mau wa, kiro ron wou epar mowon meiewon senek.