2
Sahena tomota ꞌadi ꞌita weyahina tagwaegwae hesinuwa
Cae tasigwao, ꞌomi ꞌida Bada Yesu Keliso ꞌana tohemisao, tauna tobwebweꞌana ꞌiya, ꞌoinega sahena ꞌimi hesinuwa tohewasawasao ꞌoidiya walagulagu. Ceguma tomota ꞌeluwa siluhuwa ꞌimi hada tapwalolo ꞌalona, ma ꞌaigeda tohewasawasa maꞌana ꞌaleꞌo bwebweꞌana ta wete ꞌana pasapasa bwebweꞌana, ta heluwena towewelohe ꞌana ꞌaleꞌo biꞌibiꞌina, ꞌoinega ꞌeguma siteluwaedi waꞌitadi nata towasawasaina waꞌamayabe ma ꞌoina wagwae, “Cebemiya bwebweꞌana bewa ꞌoina ꞌumiyatoi,” ta toheweweloheina nata ꞌoina wagwae “Beno nobwa ꞌutoholo,” nuwana “Cumiyatoi sehala,” ta ꞌeguma ꞌimi hesinuwa bewa gidemusa, ꞌana ꞌita geya bwebweꞌana, weyahina nuwatuhuina geya dumwaluna.
Tasigwao, ꞌigu gwae bewa wahesagohe, ꞌabehega Yehoba towewelohe baleꞌuwa ꞌihesinuwediya ma hemisa ꞌoinega sihewasawasa. Weyahina Yehoba ꞌina ꞌebeloina ꞌigwae hemisaeya ma ꞌoina silatu, ꞌeguma tauna sihelauweya. Ta hesi towewelohe geya wada heꞌasisiyanediya, ma hesi taudi tohewasawasao loina paꞌalina siꞌebwa ꞌebwaegomi, ta wete siloloheso hesoiyegomi ꞌebe yatala ꞌoidiya.
Wanuwatuhuyahi wete ꞌabehega ꞌida Bada sanina ꞌiꞌebwaegita, ma tohewasawasaedi hesiyage saninaina siꞌahwaꞌahwa galagalae. Ta ꞌida Bada ꞌina loina madouna Buki Heꞌasisi ꞌoina ꞌigwaeya, “Ciyamwao ꞌuhelauwedi gidemusa ꞌowa ꞌuhehelauwego.” Loina bewa ꞌeguma ꞌumuliya bwaibwaini, beno mumuga bwebweꞌana. Ma ꞌeguma tupwadi tomota waheꞌaheꞌasisiyanedi ma tupwadi tomota geya, beno loinaina wadiꞌwadiꞌwai, ma waboimimo ꞌimi mumuga waꞌabiꞌabi hegaladi.
10 Ta ꞌeguma taiya loina ꞌaigedamo ꞌidiꞌwai, beno ꞌabehega loina mabwaiyadi wete ꞌidiꞌwa pwaidiya. 11 Weyahina loina mabwaiyadi ꞌadi Toꞌebwaya ꞌaigeda tuwa, tauna ꞌigwaeya ꞌabehega “Sahena logwali,” ma wete ꞌigwaeya “Sahena loheꞌamasa.” Ta ꞌeguma geya walogwali ma hesi waloheꞌamasa, beno ꞌina loina wadiꞌwa pwaiya.
12 Coinega ꞌimi gwae ma ꞌimi paihowa waꞌitayahidi, weyahina Yehoba ꞌabwa ꞌihesinuwegita ꞌina loinega, ta ꞌina loinaina beno tomota ꞌada lihasa weyahina. 13 Weyahina ꞌeguma taiya geya ꞌiyanao ꞌiꞌatemuyamuyaedi, Yehoba gidemusa gesowana loheyaina ꞌiꞌatemuyamuyae. Ta ꞌeguma taiya toꞌatemuyamuya geyaꞌabwa Yehoba ꞌina bwaꞌomatana ꞌimatamataute.
Ceguma hemisa geya paihowa mahetena hemisaina ginaula besobeso
14 Tasigwao, toꞌaha ꞌana bwebweꞌana ꞌeguma ꞌaigeda taiya ꞌigwae, “Taugu maꞌigu hemisa,” ta ꞌina paihowa geya dumwaluna. Sawasawahina ꞌabihetena ꞌiloba ꞌina hemisega? Geya, ꞌawa? 15 Ma ꞌeguma tanuwanuwa tasidao ma nuhudao weyahidi, taudi geya ꞌadi ꞌaleꞌomo ta wete geya ꞌadi ꞌeꞌahaimo, 16 ta ꞌoidiya tagwaehelau, tagwae, “Yauwedo, wamiya bwebweꞌana ma waꞌai bwaibwaina,” ma geya lema taꞌebwaedi, toꞌaha ꞌida gwae ꞌana bwebweꞌana?
17 Bewa gidemusa ꞌeguma hemisamo, ta geya paihowa baꞌidana hemisaina gide ꞌamaꞌamasina. 18 Ma ꞌeguma tupwadi tomota sigwae, “Cowa maꞌino hemisa ta taugu maꞌigu paihowa,” ta hesiyage taugu ꞌigu gwaehila ꞌabehega, “Ceguma ꞌino hemisaina geya paihowa baꞌidana, togidega ꞌana bwebweꞌana? Ta taugu bewa ꞌigu hemisa yaheꞌitego ꞌigu paihowega.”
19 Cowa ꞌuhemisa ꞌabehega Yehoba ꞌiboi ꞌaigeda. Beno bwebweꞌana. Ta ꞌunuwatuhuyahi ꞌabehega Tomudulele ma ꞌiyanao taudi ꞌidi hemisa gidemusa, ta wete maꞌidi matauta. 20 Cowa yauyauleiu. Bewa ꞌebeꞌita yaꞌebwaego ꞌabehega ꞌeguma hemisamo, ta geya paihowa, beno ginaula bwagabwaga.
21 Cebeꞌita bewa ꞌaigeda: tubudai Ebalahamo ꞌina paihowega Yehoba ꞌiꞌahwa bwebweꞌaneya. Cina paihowaina beno natuna Aisake ꞌitagwaleya ta ꞌabehega ꞌipwaoliye Yehoba ꞌoina. 22 Bewa ꞌoinega nata ꞌusanapu ꞌabehega Ebalahamo ꞌina hemisa ma ꞌina paihowa sipaihowa mahemahetena, ta ꞌina paihowega ꞌina hemisa moisa ꞌiꞌabilatuheya.
23 Coinega Buki Heꞌasisi ꞌina hepwailaina ꞌilatu moisa ꞌigwaeya, “Ebalahamo Yehoba ꞌihemiseya, ta ꞌina hemisaina weyahina Yehoba Ebalahamo ꞌiꞌahwa bwebweꞌaneya,” ma wete ꞌiꞌahwa ꞌiyaguweya. 24 Coinega ꞌusanapu ꞌabehega Yehoba ꞌiꞌahwa bwebweꞌanegita ꞌida paihowega ma geya ꞌida hemisamo ꞌoinega.
25 Cebeꞌita heluwena bewa: tauna toganawala Leyabi ꞌina paihowa bwebweꞌana ꞌoinega Yehoba ꞌiꞌahwa bwebweꞌaneya, weyahina Yosuwa ꞌina tohepili wasawasao ꞌeluwa ꞌilemediya, ta hali ꞌeda ꞌiheꞌitediya, ta ꞌoinega ꞌiꞌabihetediya.
26 Gidemusa tuwa ꞌeguma wahida geya yaluyaluwanamo, beno ꞌiꞌamasa pwaiya, ta ꞌeguma hemisa geya paihowa mahetena, hemisaina ꞌamaꞌamasina.