2
Kena ꞌoina hehai ꞌaigeda sipaihoweya
Sabwelo ꞌeluwa sigumwala ma hehai sipaihowa ꞌasa sanina Kena ꞌoina, beno Galili ꞌina tupwa ꞌoina. Hehaiina solana Yesu sinana ꞌimiyamiya. Ta Yesu wete maꞌana tomuliyao hehaiina ꞌoina sibwauwediya ma siluhuwa ꞌeꞌahaiina siꞌaiya.
Cidi ꞌaiina solana ꞌadi waini mabwaiyana ꞌigumwala, ꞌoinega Yesu sinana ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Natugu, waini mabwaiyana ꞌigumwala pwaiya.” Coinega Yesu sinana ꞌenana ꞌihemaiseya, ꞌigwae, “Cowa sahena ꞌuloiloinegau, weyahina geya ꞌigu paihowa yahegaine.” Ma ꞌiyamo Yesuina sinana topaihowao ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Yesu ꞌenana wahesagohe, ꞌeguma toꞌaha nuwanuwana tuwa wada paihowa.”
Tupwaina ꞌoina weꞌaha ꞌadi weꞌaha patu ꞌadi baibaiwa sikisi sitotoholo, daꞌule ꞌoidiyega sipaihowediya. Taudi sowasowahidi ma weꞌaha madouna ꞌoidiyega silohemahadi, meYudiya mumugadiyega ꞌidi ꞌebe deudeula weyahidi. Coinega Yesu topaihowaedi ꞌihegwaediya ma weꞌaha patuwedi gaugaulidimo weꞌahega silohemahediya ta mabwaiyadi simaha. Ma wete ꞌihegwaediya ma weꞌaha patuwedi ꞌoidiyega weꞌaha tupwadi sigoidiya ma sitauyediya haiina toni wagana ꞌoina.
Coinega hehaiina toni wagana weꞌahedi ꞌinuma tohodiya, ta ꞌadi ꞌamna bwebweꞌana. Weyahina weꞌahedi ꞌihemala waini pwaiya, tuwa waini moisa. Beno ꞌoina hehaiina toni waganaina geya ꞌisanapu taꞌehega waini bewa siꞌeweya, benomo topaihowaedi sisanapuya. Eema hehaiina toni wagana tohai loheyana ꞌihegwae gahuweya 10 ꞌigwae, “Togidega ta waini bewa bwebweꞌana neꞌabwega tuwa ꞌabwa ꞌulagu latuheyama? Ma hesi ꞌuda sanapu ꞌabehega tauda mumugada beno waini bwebweꞌana taꞌebwae nugetedi tomota ꞌoidiya ꞌabwa muliyetega waini galana.”
11 Beno Yesu ꞌina ꞌilaꞌilala waiwaina ꞌihegaine nugeteya ꞌasa Kena ꞌoina, beno Galili tupwaina, ma ꞌiheꞌitaeya tomota ꞌoidiya, ma wetenuge ꞌina waiwai siꞌiteya, ꞌoinega ꞌana tomuliyao sihemisaeya.
12 Hehaiina ꞌigumwala, ma Yesu sinana ma tasinao ma wete ꞌana tomuliyao mahetenao sisuluwa Kapaneumi ꞌoina. Beno ꞌoina simiyamiya tupwana sabwelo ꞌoidiya.
Yehoba ꞌina hada ꞌoinega Yesu tohegimwane ꞌipaꞌidiya
13 MeYudiya ꞌidi Hataona Guyaina ꞌana tuta ꞌiꞌehohoya, ma Yesu ꞌihaneya Yelusalema, 14 Yehoba ꞌina Hada Heꞌasisi* ꞌoina ꞌiluhuwa ma tohegimwane ꞌiꞌitediya sihehegimwane. Tohegimwaneyedi beno bulumakau ma sipi ma wete gabubu sihehegimwaneyedi hadainaina ꞌoina. Mane ꞌadi toheꞌebwaya hila wete ꞌiꞌitediya ꞌidi ꞌebelagu hatahatala deina simiyamiya. 15 Coinega Yesu balae ꞌiꞌeweya ma ꞌoinega tohegimwaneyedi ma ꞌidi hebahebaiyao Yehoba ꞌina hada ꞌoinega ꞌipaꞌidiya. Mane ꞌadi toheꞌebwaya hilao ꞌidi ꞌebe lagu hatahatala wete ꞌiꞌahu peinediya ma ꞌidi mane ꞌihabiya biyaunediya. 16 Ma wete gabubu ꞌadi tohegimwane ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Cimi bwasumowao waꞌahalidi ma hada bewa ꞌoinega walatu, sahena Tamagu ꞌina hada wahehemohomoho ma ꞌabehega ꞌimi ꞌebe gimwane.” 17 Cana tomuliyao siꞌeꞌebubu ma Yehoba ꞌina buki ꞌina hepwaila sinuwatuhu yahiya beno ꞌigwaeya, “Yehoba yo, ꞌino hada tobwebweꞌana ꞌiya, ma nuwagu ꞌiꞌeweya.”
18 Muliyetega meYudiya ꞌidi tohanugetao sitauya Yesu sihesilaleya sigwae, “To ꞌilaꞌilala nata ꞌoinega ꞌuheꞌitemai ma ꞌoinega ꞌasanapu to loina ꞌoinega ginaula bewa ꞌupaipaihowadi?” 19 Coinega Yesu ꞌenadi ꞌihemaiseya ꞌigwae, “Hada bewa ꞌeguma waligehi, nata sawasawahigu sabwelo ꞌetoi ꞌoidiya yahetoholo hila.” 20 Ma ꞌiyamo taudi sigwaeya, sigwae, “Hada bewa sabwelo ꞌetoi ꞌoidiya ꞌuhetoholo hila? Ma hesi ꞌuda sanapu ꞌabehega hada bewa bolime poti sikisi ꞌoidiya siꞌabiꞌabi.” 21 Ma hesi Yesu geya hada moisana weyahina ꞌihehegwaegwae, ma ꞌiboi tuwa wahina weyahina ꞌihegwaegwaeya.
22 Muliyetega Yesu ꞌamasa ꞌoinega ꞌitoholo hila ee ꞌabwa ꞌana tomuliyaedi ꞌina gwaeina ꞌoidiya sinuwatuhuya, ꞌoinega Yehoba ꞌina hepwailina bukiina ꞌoina ma wete Yesuina ꞌina gwaeyedi ꞌabwa hesi sihemisa bwaibwainidiya.
Yesu boda mabwaiyadi ꞌidi nuwatuhu ꞌisanasanapudi
23 Tutaina ꞌoina Yesu Hataona Guyaina ꞌoina ꞌimiyamiya. Ma boda mabwaiyadi ꞌina paihowa waiwaina siꞌiteya, ꞌoinega sihemisaeya ꞌabehega tauna tuwa Toꞌabihetenaina. 24 Ma hesiyage bodaedi Yesu geya ꞌihemisaedi. Weyahina ꞌidi nuwatuhu mabwaiyana ꞌisanapu nugetediya. 25 Coinega geya ꞌeta taiya sawasawahina ma boda weyahidi ꞌihegwaegwae Yesu ꞌoina, weyahina Yesu boda mabwaiyadi ꞌidi nuwatuhu ꞌatediya simiyamiya ꞌisanasanapudi.