3
Timoti elo Dabalasiliw em Sang te.
Kaneko kasike, aso nu* 3:1 Kunum aso bi Fol so Sailas so ite kale. 1 Tesalonaika 1:1 yom ibolow fukunsomi, neknek kelinba keko, aso num Atens abiw mutuk fian ka kel bisuluw ding dim bakate, weng kitokoko, Timoti elo yom fukun elo dabalasuluw te.* Kalan Kunum 17:15 Kunum be fein ibolow keko, nuso fangfangdako, Kulais em Weng Kal Ken Ati beem bakayemin kunum ete te. Nu elo dabalaluwi, e yom fein ibolow elo kitil keyemomin beem dulum elote yom fukun elo talse te.* Kalan Kunum 16:1-3 Nimtew angom? Nu yom kal anggil ilum kulukabiliw beem sang kiliko, yom fein ibolow beelo yemkitilmoyemomin beem dulum elote ibolow fukunkabuluw kasike! Fein! Yukati kal keliwete: Sunbin-Got akalem ete nulo “Kaneko kal anggil ilum be yom dim elo kaneloke te!”, yangse kasike, yu kitil kuw keko, mololiwka!* 2 Timoti 3:12 Yu akokow kebiliw sako? Sua kel aso nukalem yuso bisuluw ding dim bakate, aso nu yulo bokoyemomeluw: “Sakik kal anggil ilum mak yom ding fein fitewoke te!”, yangakakawkabuluw te. Kate kame, num yulo yangakakawkabuluw weng be fein dem gilase te. Dem gilase kasike, “Im fein ibolow e beit kebe sako?”, angeko, ibolow tiaktiak kesi te. Beem mongom ete ne ding banban feninba kesi kate, Timoti elo yom fukun dabalasi te. Nimtew angom? Ne ibolow fukunomeli: “Mesik esik Seten-Ataanim e ilo kak keyemeko, ilo de mit da koyemoke sako!”, angin ibolow kesi kasike. Yulo mit da koyeme tewe, aso num bukesuluw beem gomet bakati sak banim tew keloke kasike.
Timoti em Sang Ken De Talse em Sang te.
Keko beli, kame akati, Timoti e yom dim bokou angesomi, yukalem sang ken kuw de telese te. De teleko, aso nulo bokoyemomele: “Tesalonaika abiw mutuk fian kunum waneng i ibolow fein kukuw so, ibolow mutuk fian dulew dulew kukuw so, kaneko kukuw bete kuw kitil kuw gelewkabiliw te. I diwkuw diwkuw kuso yulakem kanekabiliw emdiw keko, kuso yom dulum elote kalfongeko, ibolow fukuneko, ‘Aso ilo iti yetemuma!’, angakabiliw kai!”, yangse te.* Kalan Kunum 18:5 Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Aso num kal anggil ilum kuluko, sakik so buluw ding dim bakate, em yom fein ibolow beem dulum elote yangese weng be aso nulo kalfong so keyemei, aso nu menew ibolow kuw kuluko, kakabuluw te.* 2 Tesalonaika 1:4 Feinka! Kame, aso nu kilele kal keluwete: Yu Kamok Fian eso fewtokoko, em dim biliw kasike, aso nu iti ken abin kuluko, kawin dak teinbuluw kasike.
Sunbin-Got eso Weng Bokose em Sang te.
Beli, aso num Sunbin-Got eso weng bakabuluw ding dim bakate, aso nu yom dulum elote ibolow fukuneko, kalfong fian mak kuluko, elo “Weso! Seyo!”, dangakabuluw te. 10 Keko beli, taw banim kutiliw banim, aso nu diwkuw diwkuw Sunbin-Got elo bokolewomeluw: “Ku aso nulo yemdalewi, aso nu alik alik ilo iti yetebam unokoluw kasike, aso nu im fein ibolow sukum kebiliw anung mak atemeko, kilele dawtoloko, kukuyemokoluw te!”, dangakabuluw bakate.
11 Kaneko kasike, num Aatim Sunbin-Got so, num Kamok Fian Yesus eso, yelim bi num yulo yetemomin deiw be busuyem kemoliwka!* 2 Tesalonaika 2:16 12 Kamok Fian akalem ete yom mali kunum waneng ilo ibolow mutuk fian dulew dulew kukuw be iti beki beki fian dao keyemboka! Keyembelei, yukalem kanekabiliw kukuw be aso nukalem yulo keyemkabuluw ibolow mutuk fian beemdiw kemoka! 13 Feinka! E yom ibolow tem be yemkitilmoke kasike, Yesus so, akalem wiin so amkose kunum waneng iso, alik alik biim tolokoliw ding dim kabalak e, yu Aatim Sunbin-Got em kiin dim e sen so banim keko, akalem fein galmose kunum waneng kelokoliw te.

*3:1: 3:1 Kunum aso bi Fol so Sailas so ite kale. 1 Tesalonaika 1:1

*3:1: Kalan Kunum 17:15

*3:2: Kalan Kunum 16:1-3

*3:3: 2 Timoti 3:12

*3:6: Kalan Kunum 18:5

*3:7: 2 Tesalonaika 1:4

*3:11: 2 Tesalonaika 2:16