3
Abo kamene ire
Abo töke kölöme re Krais, kaim bara oleleng ke mum tabo tene ausu, möxösa, mum mo ösöxö bere God irabo kure xöbanin ire ewe nang abo tene ausu xö nangadi xabise. Ire xirip tobo susubu xöbo mangana tatalien oleleng, ma niang bara önga tödi i kara ösöxö ra sinubu xö önga tinenge re ine, ina tödi a lak töxödös me ine i eöt ta werwere muu a to xirip pe ine.
Nang bara ire te bulus ölaxa a xönö aen kölöme xöbo ngalana os bara rue idi ra ölangen ire, io, ire te eöt tua wuxwuxus kirip a aine. Ma i xarnang bölök abo mön taxin. Idi te taxin köba ma xiki raxin ibo waxwaxat nanin idi, ma lamun a ösö lik nangen nang i eöt bara öng irabo ulusen a mön min kö boxönö xirip niang i mamaa ra nuan uxe. Ma i xarnang bölök kö kamene ire. A lak lik mon kö aine ire, lamun i eöt ta ölolot öngabo lalaa raxin nang bara önga tödi i pet. Na örö dödöm deek bara a kamene ia lik i eöt tua söngsöngöt kirip a pirixö raxin. Ma kamene ire i eöt ma ia sösöt bölök. I xarnang abo sasaban kö öxöno lagunon kirip i rörön arixe mabo kamene ire. A kamene ire, ine a xönö möxö aine ire, niang ibo silien abo sasaban köbo aine ire. Ma ibo söngsöngöt ögarin önga tödi xarnang a ia. Ma i xarnang bara ina ia i wanot meruso iat kö el.
A kamene ire ibo ögarin ire xarna na, möxösa, kaim pe öng i eöt tua balaure a kamene. A nangadi te eöt ta balaure xalik abo gineme axe mabo mangana pun kirip. Ma te eöt ta balaure abo inan kirip mabo lalaa xirip niang tobo xaxabo. Ma lamun kaim pe öng i eöt tua balaure ödeek a kamene. A kamene ibo tagur sik ka wewet abo sasaban. Ma i xarnang a laa mele möxö minet i wöwö sik kö ngalana ire.
Ire tobo ölelet a Orong, a Tamana ire, ma kamene ire, ma tobo rengrengen ögarin bölök a nangadi arixe min, ewe idi niang e God ixo pet idi xarnang ine iat. 10 Meringan kö önga ngalana tödi xalik, a tinenge ibo önan su rua wadöane önga tödi ma ra tengen ögarin a öng bölök. Abo töke kölöme re Krais, niang i kobo deek. 11 I eöt bara a ari deek ma ari melexen idu tabo sen su xalik a önga marna ari? 12 Abo töke kölöme re Krais, i eöt bara pasuno olip irabo o xö uno löwö? Kaim. Ma a pasuno löwö i kobo eöt ta ino xö uno wain. I xarnang mon a mexe, i kobo eöt ta isik a ari deek.
Ewe a tene nanase turunon?
13 Dauleng kaluluon te mum abo tene nanase? Idi tabo mana osen abo nanase re idi bira: abo to re idi irabo deek, me idi tabo pet abo mangana tatalien i eöt ma önga tödi nang i ii ölik ine ma nanase. 14 Inexalik nang bara mum mo dödöm saban me mum mo pere neek a laa xö öng kabise me mum mo wawara siwin tebo ngas se mum iat tua xikip a kinis ne sisila, ganim e mum kö ölolot e mum könan. Niang bara mum mo pet bira, mum mo röxröxö mon, ma abo tinenge re mum i kobo eöt ta aut lo abo lalaa nang i turunon. 15 Ma ina mangana nanase na i kara wanot meriso xö watmaep. Kaim. Ine mera xö pu xö öxöno lagunon. Ma i kara ot meriso xö Töxödös ne Tanono. Kaim, ibo önan ot möxöbo tano saban. 16 Nang bara a nangadi tobo dödödöm saban möxö werwere neek abo lalaa xö nangadi xabise, ma tobo wawara siwin tebo ngas se idi iat tua xikip a kinis ne sisila, tabo pere bara kaim a tinuu arixe kaluluonin idi ma tabo pere bölök abo mangana magingin saban kirip.
17 Inexalik, a nanase meriso lömö, a sila ne laa möxönan bara a lak madakdak. Ma a tödi nang ine ma ina nanase ibo mumuu a tatalien ne malum ma ibo xisixis ödödö. Ibo tagur tua mumuu a dödöxömen kö öng kabise. Ma i wöwö ma abalamu ma ibo oo abo tinörön deek. I kobo muu a tatalien möxö tinuu arixe ma dauleng ma rua ögarin a dauleng kabise, ma i kobo eönunu. 18 Ewe idi nang tobo wewet a malum kaluluonin a nangadi, i xarnang idi te sulo a malum me idi tabo pere lo a inone tatalien töxödös.