^
2 YOOHANEE
Anoonufara faqa naríara naríara nimuqusirana qimaqoo ufafa.
Akara taikarufa qimaqoofa.