^
3 YOOHANEE
Yoohaneefa Kaiusana oosanara amooqu ufafa.
Yoohaneefa Diootareefeesana mandoosanara qimaqoo ufafa.
Akara atinni mafi taikarufa.