1 Zon
Agau e nugau zebigeg
Yesus go koli Mesgai wag simai darena, wai 55 sul mazicina, Zon go Uwait nugau duailel Esia agaig ebu sikut wai mareun. Zon go ureg meun. Go ag Uwait mui gonugau nag, Yesus en mui oiagab tutak mai dabun aimai sikut wai mareun. Polu ze ipal macanemen dudu agen guzenai awaranem, ‘Yesus Kristus go igua du sul zoun, gonun, go Uwait nugau nag tam. Gonun, go koli i alamau. Agal dabeleu ece asiu abe mabun go banou, bo, agal oiagab dudu ipal en noumanemen go em ebuan igul, go, banou tam.
Zon nug Kristen duailel ag ze go i duabun aimai awareun. Gonug guzenai awareun, ‘Ig Uwait en oigeb noumaimai, duailel ipal en han oigeb noumab.’
Agau e sesamorabun ze
1:1-4 Zon nug awau dabun ze sikut weun.
1:5–2:17 Am hilanau nugau igul mui, umaum nugau igul mui, go gotulabun iboin tam.
2:18-29 Zon nug Kristus nugau iwai zaugul en duailel awareun.
3:1–4:6 Ig duailel agal igul uligaimai, ag Uwait nugau gelegul ta, Satan nugau gelegul ta, ig abe mabun iboin.
4:7–5:5 Uwait nug duailel en ougab nug noumaneu igul go bigeg, gonun, ig han duailel ipal en igual oigeb nug noumaimai, duailel ipal agen ig gonugau duailel pet aimai abe migamam.
5:6-21 Zon nug duailel ein ece en agal oiagab petak anemen aimai awareun. Gonug ag einen agal oiagab petak anemen aimai awareun. Ag ein igul sesamoramamen aimai awareun. Guzenai awaraimai, gonugau ze poeun.
1
Awau muzmuz dabun ze.
O zaiar, Yesus go awau muzmuz dabun ze. Go getal em e i usalau ebu dareun. Gonug alaimai, ze mareun ig domun. Petak pet, go igual ameig nug peimai, igual ebeig nug han patemun en ag ulis sikut wai marem. Go awau muzmuz dabun ze araog usalina, ig pemun. Guzenaimai, ig petak ze maimai, go awau muzmuz dabun gusig en ag sikut wai marem. Getal go memeg dual dareun, ulis araog zuna, pemun. Ig go peimai, gonugau ze domun, iguan ze go han ag maranemun. Guzenemun, agen han agal oiagab ig ibaig tutak mebi, ig ereg gotulaimai, igual oigeb tutak memenig gonugau nag Yesus Kristus dual dabun iboin. Ig igual oigeb banou siksikabun ze go sikut wai marem.
Ig al hilanau ebu aidanemun.
Ig ze go, Uwait nugau nag nugau ogusau ebuan domun awaramoroi. Gonugau ze enai: Uwait nug, go al pet, umaum tub go ebu i dareu. Bo, ig Uwait dual oigeb tutak dareu ze maimai, igul eg en dabeleimai, ig umaum aidanem, go ig polu ze maimai, petak ze i sesamoranem. Bo, nug al ebu dareu sul ig han al ebu aidamun go igual zaiger abai oiageb tutak mai dacab. Uwait nugau nag Yesus nugau eseu sil igual igul eg macanemun unum zilagai migena, ig Uwait nugau ameg ebu naliu usalai darem. Bo, ig igul eg i macanem ze memun petak ze go igual oigeb oug i dareu, go igual oigeb polumuranem. Bo, igual igul eg macanemun en Uwait auremun go nug gonugau tuguiai igul eiman ig baib migeun sesamoraimai, igual igul eg macanemun zilagai migeimai, gonugau ameg ebu naliu usalai migamau. 10 Getal Uwait nug aneun, “Duailel ag unum igul eg mui.” Gonun, ig igul eg i macanem aimai anemun, ig Uwait go polumaraneu du auranem. Gonugau ze igual oigeb oug i dareu.