6
Urumeleŋ alaŋini mi yaigep yeŋgö keu jakeŋe kude alme.
Urumeleŋ ambazip sutŋine kunŋan alaŋi keu jakeŋe almamgö mötza ewö, yaŋön Anutugö ambazip sarakŋi eŋgoŋgita ambazip goŋgoŋi yeŋgö jeŋine aniga qahö dop kölja. Qahö! Urumeleŋgö kopa ambazip bauköm waŋgimegöra qesim eŋgiiga gamuŋambuk akza. Anutugö ambazip sarakŋi neŋön kantriŋi kantriŋi yeŋgö keuŋini kewöta jim teköbini, mi lök mötze. Iŋini gölme pakpak yeŋgö keuŋini jim teköbingö dop akze ewö, mönö denöwö aka keu morömorö kewöta jim tekömeaŋgö dop qahö akze? Iŋini mönö ölŋa miaŋgö dop akze. Urumeleŋ ambazip neŋön Suep garataurup yeŋgö keuŋini kewöta jim teköbini, mi lök mötze. Miaŋgö dop akzin ewö, gölmenöŋ malmalgö keuŋi mi mönö amqeba kewöta ölöp jim tekömakin.
Miaŋgöra gölmenöŋ malmalgö keuŋi sutŋine asuhumakzawi, keuŋini mi mönö wuanöŋgöra sileŋe yeŋgö keu jakeŋe öŋgöba jim tekömegö qesim eŋgimakze? Urumeleŋgö kopa ambazip sutŋine jijiwilit ak eŋgimakzei, yeŋgöra töndup keu nalöŋe mötketka öŋgömakza. Mi qahö dop kölja.
Keu mi gamu qem eŋgimamgöra jizal. Mötnarip ambazip eŋgö sutŋine keu ahözawi, eŋgöreŋök kungö mötkutukutuŋi dop köliga keu mi ölöp jim tekömawaŋgö dop akza me qahö? Mönö ölöp sutŋineyök azi mewöŋi miwikŋaime. Qahö tandök aiga urumeleŋ ala kunöŋ alaŋi sileŋe yeŋgö keu jakeŋe alakza. Mewö ala ambazip Anutu qahö möt narizei, mönö yeŋgö jeŋine anda keu nupköra qesim eŋgimakza. Mi qahö dop kölja.
Sutŋine keu jakeŋe al aŋgumakzei, mewö miaŋön mönö nanŋini eta eŋguiga Kraistkö qetbuŋaŋan lök eretŋi aiga malje. Ambazipnöŋ ak bölim eŋgigetka uruŋini miaŋgöra wahöri keunöŋ al eŋgigetka Anutugö jeŋe qahö dop kölja. Tilipqilip aka yuaiŋini öröba megetka iŋini likepŋi qahö meleŋ eŋgigetka mewö miaŋön Kraistkö könaŋan mönö aködamunŋambuk akŋa.
Iŋini Kraistkö qetŋi kewö mem bölimakze: Mönö nanŋinak tilipqilip aka ambazip ak bölim eŋgiba yuaiŋini öröba memakze. Urumeleŋ alaurupŋini yeŋgöra mewöyök mewö ak eŋgimakze.
Irimqirim ambazip yeŋön mönö Anutu bemtohoŋaŋgö uruŋe öŋgöba dum qahö meme. Mi mötze. Ahakmemeŋinan mönö tilipköm aŋguba jaŋjuŋ akepuk. Tosatŋan serowilin aka tandö lopioŋ waikŋini memba möpöseimakze. Tosatŋan awanöm malmal oŋgita qesabulum ahakze. Tosatŋan moneŋgöra laŋ amimba malje aka azi nanŋirök ambi nanŋirök amimba malje. Mewöŋi mieŋön mönö Anutu bemtohoŋaŋgö buŋaŋi qahö akŋe.
10 Tosatŋan yoŋgorö memba yuaigö nepaqepalok membagun membingö köpösöŋgömakze. Tosatŋan o köhöikŋi nemba eŋololoŋ aka laŋ mepaqepaik ahakze. Tosatŋan yuai kalöpköba yoŋgorö memakze. Ambazip mewöŋan mönö Anutugö bemtohoŋi buŋa qahö qem aŋgume. 11 Eŋgöreŋök tosatŋan mutuk mewö aka malgetmö, könaŋgep Kembunini Jisös Kraist buŋa qem aŋgugetka sepŋan saŋgoŋda tök kutum eŋgiba yaŋgö qetŋe sarakŋi aket. Mem solanim eŋgiiga Anutuninaŋgö Uŋaŋan mönö inahöm eŋgiiga diŋgiba malje. Mewö.
Sileŋinan Anutugö jike kömbukŋi akza.
12  * 1 Kor 10.23Nöŋön yuai pakpak ölöp memamaŋgö dop akzalmö, yuai pakpaknöŋ mönö qahö mem ölöwak niŋgiza. Yuai pakpak ölöp memamaŋgö dop akzalmö, yuai kunöŋ kembu ak niŋgibapuköra mönö galöm mem aŋgumakzal. 13 “Nene mi neneyök. Mi kömoŋgokninaŋgöra aka ahöza. Kömoŋgoknini mi nene nein gemapköra aka ahöza.” Kunöŋ mewö jibawakmö, Anutunöŋ mönö nene aka kömoŋgok mi mohotŋe jim teköi qahöwakŋahot. Silenini mi serowilin akingöra qahöpmö, Kembugö nupŋi membingöra aka ahöza. Mewö ahöiga nanŋak silenini ölöwakŋapköra nene yuai neŋgimakza. 14 Anutunöŋ nanŋi kukösumŋan Kembu mem gulii kömupnöhök wahöröhi, yaŋön mönö nini mewöyök mem gulim neŋgii wahötpin.
15 Eŋgö sileŋinan Kraistpuk toroqeba sileŋaŋgö kitipŋi akzei, mi mötze me qahö? Miaŋgöra nöŋön Kraist sileŋaŋgö kitipŋi kun memba köna ketaŋi ambibuk qekötahömam me qahö? Mi qahöpmahöp! Mönö yapmakek! 16  * Jen 2.24Anutunöŋ keuŋi kewö jii ahöza, “Yetkön mönö sile mohot akŋahot.” Miaŋgöra kunŋan köna ketaŋi ambibuk qekötahözawi, yaŋön mönö yambuk sile mohot akŋahot. Mi mötze me qahö? 17 Mohot akŋahotmö, kunŋan Kembubuk qekötahözawi, yaŋgö uŋaŋan mönö Kembugö Uŋaŋambuk mindiriiga mohok aka malmahot.
18 Serowilin mi mönö misiŋgöba mosötme. Siŋgisöndok tosatŋi mi me mi ahakzini, mi pakpak mönö sileninaŋgö yaigepŋe asuhumakza. Kunŋan serowilin ahakzawi, yaŋön mönö nanŋi sileŋi mem böliba siŋgisöndok ahakza. 19  * 1 Kor 3.16; 2 Kor 6.16Sileŋinan mönö Uŋa Töröŋaŋgö Buŋa jikeŋi (tempöl) akza. Anutunöŋ Uŋaŋi eŋgiiga buŋa qem aŋgugetka uruŋine malja. Miaŋgöra nanŋini buŋaya qahö akzei, mi mötze me qahö?
20 Nanŋini buŋaya qahöpmö, Kraistnöŋ söŋgöröŋini ketaŋan bohonŋini meiga yaŋgö buŋaya akze. Miaŋgöra sileŋinan mönö ahakmeme sarakŋi aketka Anutugö qetbuŋaŋan sehimakŋa. Mewö.

*6:12: 1 Kor 10.23

*6:16: Jen 2.24

*6:19: 1 Kor 3.16; 2 Kor 6.16