5
Mötnarip ambazip neŋön luhut alakin.
Denike yeŋön Jisös möt nariba “Amötqeqe Tonina akza,” jimakzei, körek yeŋön mönö Anutugöreŋök ahuahu dölökŋi ahuba malje. Denike yeŋön Iwi jöpakömakzei, körek yeŋön mönö yaŋgö Nahönŋi mewöyök jöpaköm waŋgimakze. “Anutugö nahönbörat-urupŋi jöpaköm eŋgizin,” jiinga keu miaŋgö ölŋi mi nanini kewögöra kewöt aŋguba mötzin: Anutu jöpaköm waŋgiba jöjöpaŋ keuŋi tem köla wuataŋgömakzin ewö, mönö Anutugö nahönbörat-urupŋi mewöyök jöpaköm eŋgimakin. Miaŋgö aiwesökŋi mewö. * Jon 14.15Anutu jöpaköm waŋgibingö ölŋi mi temkölköl. Anutugö jöjöpaŋ keuŋi wuataŋgöinga dop kölja. Jöjöpaŋ keuŋi tem kölinga lömbötŋambuk qahö akŋa.
Anutugöreŋök ahuahu dölökŋi ahuini, körek neŋön ölöp yaŋgö jitŋi tem köla gölmegö ahakmeme bölöŋi luhut alakin. Anutunöŋ mötnarip neŋgiiga miaŋgö qakŋe köuluköinga lök gölmegö ahakmeme bölöŋi memba et alök. Luhut albingö köna murutŋi kun qahö ahöza. Neŋön luhut qahö albinak ewö, denike yeŋön mönö mi akeak? Jisösnöŋ Anutugö Nahönŋa akzawi, mi möt narizawaŋön mönö gölmegö ahakmeme bölöŋi luhut alakza. Mewö.
Anutunöŋ Nahönŋaŋgö keu kewö naŋgöba jiyök:
Jisös Kraistnöŋ Anutugö Nahönŋa akzawi, mi denöwö mötzin? Jisösnöŋ oe geiga Jonöŋ o melun mem waŋgiiga Anutunöŋ nalö miaŋgöreŋ keu mi jiiga mötket aka könaŋgep sepŋi mokomamgö aiga miaŋgöreŋ qet kun Suepnöhök asuhuiga mötket. Keu onöŋ indim mohok asuhuyöhi, miyök qahö. Suep Toŋan keu naŋgöba jiyöhi, miaŋgö aiwesökŋi mi o aka sep, yahöt mi. Toroqeba Uŋa Töröŋan keu mi jimakza. Yaŋön keu ölŋaŋgö Toŋi akzawaŋgöra aka muneŋ jimamgö osimakza.
Naŋgönaŋgö keu karöbut mi mewö mörin ahöza. Keu karöbut mieŋgö aiwesökŋini mi Uŋa, o aka sep. Keuŋini mi öröröŋ aukŋe möringa dop köl teköza. Keu jakeŋe kaŋgota naŋgönaŋgö ahakzei, mi ölöp möt aŋgön kölakzinmö, Anutugö naŋgönaŋgö keuŋan mönö ambazip keunini oŋgita pöwöwöm köhöikŋi akza. Anutunöŋ Nahönŋaŋgöra “Nani Nahöna!” qeta könaŋi mewö aukŋe naŋgöba jiyök. Miaŋgöra keu mi andö qebinbuk.
10 Kunŋan Anutugö Nahönŋi möt narimakzawi, naŋgönaŋgö keu Toŋan mönö nanŋak yaŋgö uruŋe maliga yaŋgö könaŋi ölöp möt yaköza. Kunŋan Anutu qahö möt narimakzawi, yaŋön mönö naŋgönaŋgö keu Toŋi nanŋi memba et aliga muneŋ jiji azia ahakza. Anutunöŋ keu kötŋi Nahönŋaŋgöra naŋgöba jiyöhi, yaŋön keu mi qahö möt narizawaŋgöra mönö Anutu nanŋi andö qeba qetalakza. 11  * Jon 3.36Anutunöŋ keuŋi kewö naŋgöba jiyök, “Nöŋön malmal köhöikŋi eŋgimamgö jiali, nani Nahönan mönö malmal kömbönaŋi miaŋgö kondotkondot Toŋi akza.” 12 Yaŋgö Nahönŋambuk maljawaŋön mönö malmal köhöikŋi buŋa qem aŋguba malja. Anutugö Nahönŋambuk qahö maljawaŋön mönö malmal köhöikŋi mi qahö buŋa qem aŋguba malja. Mewö.
Malmal köhöikŋaŋgö könaŋi
13 Uruŋini meleŋda Anutu Nahönŋaŋgö qetŋi memba möt narimakzei, nöŋön kimbi ki eŋgöra ohozal. Malmal köhöikŋaŋgö buŋaya akzei, iŋini miaŋgö könaŋi törörök möt kutumegöra ki ohozal. 14 Nini ölöp awösamkakak aka Anutugö kösutŋe anda köuluköba kinda kewö möt yaközin: Wani yuaigöra yaŋgö jit sihitŋaŋgö dop köuluköm waŋgibini, yaŋön mönö köuluknini mi mötma. 15 Mi me mi miaŋgöra köuluköinga köuluknini mötmapkö mötzin ewö, mönö keu ki mewöyök möt kutuzin: Wani yuaigöra köuluköm waŋgizini, mi pakpak mönö neŋgö buŋanina akŋa.
16 Kunŋan alaŋi ehi siŋgisöndok ahiga miaŋön kömup köhöikŋaŋgö buŋaya qahö akŋawi, yaŋön mönö alaŋi miaŋgöra Anutu köuluköiga amöt qem waŋgiiga malmal köhöikŋe aŋgotma. Siŋgisöndok Anutunöŋ mosötmawaŋgö dop akeri, keu ki mönö yeŋgöra jizal. Tosatŋan siŋgisöndok aketka miaŋön kömup köhöikŋaŋgö buŋaya akŋei, yeŋgöra köulukömegöra mi qahö jizal. Qahö. 17 Ahakmeme bölöŋi pakpak mi siŋgisöndok akza. Köpösihit tosatŋi ahinga miaŋön kömup köhöikŋaŋgö buŋaya qahö akin. Mewö.
Mötnarip ambazip neŋön Anutubuk qekötahöba kinjin.
18 Denike yeŋön Anutugöreŋök ahuahu dölökŋi ahugeri, yeŋgöreŋök kunŋan siŋgisöndok qahö toroqeba ahakzawi, mi mötzin. Anutugöreŋök ahuahu dölökŋi ahuba maljawaŋön mönö nanŋi galöm mem aŋguiga Bölöŋaŋgö Toŋan i qahö qeraköba mema.
19 Nini keu ki mötzin: Nini Anutugö buŋaya akzinmö, gölme dop yeŋön uruŋini qahö meleŋda Bölöŋi Toŋaŋgö kukösum bapŋe malgetka galöm köl eŋgimakza.
20 Keu ki mewöyök mötzin: Kunöŋ öl töhönŋi akzawi, nini i möt waŋgibingöra Anutunöŋ Nahönŋi melaiiga eta möt-asa-asari neŋgiyök. Kunöŋ öl töhönŋi akzawi, nini yambuk qekötahöba mohok aka maljin. Öl töhönŋi yaŋön mönö Anutugö Nahönŋi Jisös Kraist. Yaŋön Anutu ölbölŋi aka malmal köhöikŋaŋgö kondotkondot Toŋi akza.
21 O (koko) gömokurupni, tandö lopioŋ aka bem muneŋi tosatŋan köpeiba qeraköm eŋgibepuköra mönö nanŋini galöm mem aŋguba malme. Mewö.

*5:3: Jon 14.15

*5:11: Jon 3.36