6
Welenqeqe yeŋgöreŋ qambaŋ areŋ
Welenqeqeurupŋini pakpak toŋinaŋgö mötöp bisiba nup töwaŋini qahö memakzei, eŋön mönö tourupŋini iwilele laŋ kude ak eŋgimemö, gödaqeqe pakpak kondel eŋgibingö dop eŋgeka malme. Eŋön mönö tosatŋan Anutugö qetŋi mepaiköba jibepuköra kapaŋ köla kinme. Anutugö Buŋa keuŋi ambazip kusum eŋgiinga mi eŋgö ahakmemeŋinaŋgöra aka andö qegetka bölibapuk. Tourupŋini tosatŋan urumeleŋ alaurupŋini akzei, miaŋgöra mönö gödaqeqeŋini mötket eretŋi akapuk. Mewö qahöpmö, tourupŋini welen qem eŋgigetka nupŋini ölöwahakzawi, yeŋön Kraist möt narigetka wölböt ala ak eŋgigetka miaŋgöra mönö kapaŋ köla tourupŋinaŋgö keu bapŋe anda uruŋini nupnöŋ ala ölöpŋanök memba malme. Mönö mewö jim kutuba kusum eŋgiba malman. Mewö.
Buŋa keu jim sohogetka urukönöp akepuk.
Kembunini Jisös Kraistnöŋ urugö kölguliguli akingöra Buŋa keuŋi neŋgiyöhi, neŋön mönö miaŋgö dop ambazip ölöwakŋegöra kusum eŋgimakzin. Kunŋan Buŋa keu ölŋi qiwitipköba keu kembaŋi murutŋi ambazip kusum eŋgimakzawi, yaŋön mönö kopa akza.
Yaŋön sileŋi mem öŋgömakzapmö, keugö könaŋi qahö möt kutuza. Qahö möt kutuba mötnaripkö keu kembaŋi kembaŋi jim meleŋqeleŋda jitnakölik ahumapkö köpösöŋgömakza. Mewö möta tosatŋi yembuk möndömkösök aketka ölŋi kewö asuhuma: Likeplikep urunöŋ mututqutut aŋgururuk ak aŋguba uruqeqe keu töhöreŋ jiba mem bölim aŋgubepukö sömbu mötmöt akze. Mewö aka mötmötŋini sohoi kahapmahap aka malmal ölŋaŋgö könaŋi siŋgiba kewö mötmörimakze, ‘Urunöŋ kölguliguli ahinga miaŋön döpnini aiga miaŋgöreŋ tiba moneŋ inap miwikŋaibin.’ Mewö mötmöriba tokoba sundan dop jitnakölik eraumakze.
Mewö ahakzemö, neŋön Anutu Buŋaŋaŋgö kölguliguli aka moneŋ inap ahöm neŋgizawi, miaŋön uru luai qem aŋgumakzin. Uŋa Töröŋan döpnini aka mem bönjöŋ ak neŋgimakzawaŋgöra mönö ölŋa oyaeŋkoyaeŋ ketaŋi miwikŋaiba simbawoŋ maljin. Miaŋgö könaŋi kewö: Nini mutuk böröninan yuai kun qahö memba öne töhön gölmenöŋ asuhuin. Könaŋgep mewöyök börötak kömumba gölme ki mosöta anbin. Mewö anbinmö, nalö kewöŋe nene aka opo maluku ahöm neŋgiiga miambuk mönö mem bönjöŋ aka luai qem aŋgumakin.
Mewö akinmö, ambazip moneŋ inap ketaŋi miwikŋaibingö mötzei, yeŋön mönö esapesapnöŋ simba ewö tötekögetka eta eŋgumakza. Eta eŋguiga sihim kömbönaŋini bölöŋi bölöŋi mi gwötpuk ahuba uru eŋololoŋ mem eŋgigetka kezapjupjup ahakŋe. Sihim kömbönaŋini goŋgoŋi mieŋön mönö öröm jöhöm eŋgigetka ulupköba köndeŋmöndeŋ miwikŋaiba ayuhume. 10 Moneŋ inapkö sihim kömbönaŋi miaŋön mönö yuai bölöŋi pakpakö jalöŋi akza. Gwötpuk yeŋön moneŋ inapkö urukönöp möta lilikqilik aka jaŋjuŋ aketka mötnaripŋinan pömsöm qeiga laŋ malje. Urukönöp möt bibihigetka miaŋön mönö wösöŋini qösöŋniga sihimbölö gwötpuk möta malje. Mewö.
Polnöŋ Timoti nupköra jim kutum waŋgiyök.
11 Gwötpukŋan mewö maljemö, Anutugöreŋ azi gi mönö yuai mewöŋi mi qizingöba andö qeba malmal kewöŋi malmangöra kapaŋ köla malman: Ahakmeme diŋdiŋi wuataŋgöba Anutugö malmal köhöikŋi köl guliba malman. Mötnaripkö kölguliguli pöndaŋ memba ambazip ölŋa jöpaköm eŋgiba malman. Mönö kapaŋ köla köhöiba kinda ambazip guŋbönjönjöŋ qakŋe ek eŋgiba malman.
12 Mönahot aŋgolat azinöŋ aoŋgit miaŋgöreŋ luhut almapköra ösumŋi pakpak qezaköba anjawi, gi mönö miaŋgö dop mötnarip köl guliba aoŋgit aködamunŋambuk miaŋgöreŋ köhöiba pöndaŋ bim qeba malman. Anutunöŋ malmal köhöikŋe aŋgotmangöra goholöhi, gi mönö malmal mi buŋa qem aŋguba qekötahöba malman. Malmal köhöikŋaŋgö buŋaya akzani, göŋön keu mi ölöpŋanök jim miwikŋainöŋga gwötpukŋan mi möta ölöp naŋgöba jimakze. 13  * Jon 18.37Anutu yuai pakpak mem gulimakzawi, gi mönö yaŋgö jeŋe könaŋamgi jim miwikŋainöŋ aka Kraist Jisösgö jeŋe mi mewöyök jim miwikŋainöŋga mörök. Jisösnöŋ premiö Pontius Pailötkö jemesoholŋe könaŋamŋi jiba keu ölöpŋi jim miwikŋaiyöhi, mönö Kraist yaŋgö jeŋe kewö jim kutum gihizal:
14 Gi mönö Buŋa keu köl guliba pöndaŋ tem köla wuataŋgöba malman. Mewö malnöŋga kunŋan siŋgiba bölimanaŋgöra aka keu jim gihimamgö osima. Kembunini Jisös Kraistnöŋ kunbuk asuhumawi, nalö sutŋi kiaŋgöreŋ mönö urugö nup mewö memba malman.
15 Anutunöŋ oyaeŋkoyaeŋ Toŋi aka nalöŋi ali kam kuŋguiga miaŋgöreŋ Jisös Kraist melaiiga aukŋe asuhuiga ekin. Anutunöŋ nanŋök Öŋgöŋgöŋamnini aiga körekŋan yaŋgö nembö bapŋe kinjin. Yaŋön kiŋ kembu yeŋgö Kembuŋini aka pom jembon yeŋgö bohonŋini akza. 16 Anutu, oyaeŋkoyaeŋ Toŋi yaŋön mohot nalö kunöŋ qahö kömuma. Yaŋön asakmararaŋ mire euyaŋgöreŋ maliga körek neŋön naninak miaŋgöreŋ öŋgöbingö qaközin. Gölmegö kunŋan i jeŋan qahö uba ehök aka ekŋamgö osiza. Yaŋgö qetbuŋaŋi möpöseininga kukösum Toŋi aködamunŋambuk aka nalö teteköŋi qahö yuai pakpak galöm köla malma. Keu mi ölŋa.
17 Ambazip pomŋi nalö kewöŋe gölmenöŋ öŋgöŋgöŋi maljei, göŋön mönö i kewö jim kutum eŋgiba malman: Sukinapnöŋ nalö kungen qahöwak teköma. Miaŋgöra yeŋön mönö uruŋini miaŋgöreŋ kude ala malme. Sukinap qakŋe kinda aiweliköba söŋgöröqök akze ewö, jörömqörömŋinan mönö pömsöm qema. Uruŋini gölmegö ainemalukunöŋ kude almemö, Anutunöŋ yuai pakpak miaŋgöreŋ köyan köl eŋgimapköra al mambötketka dop kölma. Anutubuk qekötahöba kingetka ölöp yuai könaŋi könaŋi malmal söŋgaibingöra keleŋmaleleŋ neŋgimakza.
18 Kewö jim kutum eŋgiba malman: Yeŋön mönö nup ölöpŋi ölöpŋi jegep kinda memba mewö miaŋön aködamunŋinambuk akŋe. Anutugö jeŋe aködamunŋinambuk aka amqeba jöjöröba tosatŋi bauköm eŋgiba kalem sehiba mendeŋda malme. 19 Mewö Anutugö jeŋe qetbuŋaŋinambuk aka malmalgö guli dötnam ölŋi miwikŋaiba mem sehimakŋe. Guli dötnam mewöŋi mi malmalgö tandö wötŋi köhöikŋi akza. Mi mem sehiba galöm köla ölöp könaŋgep tandö wötŋi miaŋgöreŋ naŋgöba kinda malmal ölbölŋi buŋa qem aŋguba malme.
20 O Timoti, Anutunöŋ möt narim gihiba nup memegö mötmöt kalem uruge alöhi, mi mönö nupnöŋ ala sohobapuköra galöm memba malman. Gölmegö keu oyoŋdewedewet omaŋi aka aŋgururuk supapköba jigetka sohomakzawi, mi mönö mosöta andö qeba malman. Tosatŋan “Mötkutukutu eraum mötpin,” jiba keu sinŋi sinŋi jim sehigetka anakza. Mötkutukutu ölŋi mi mewö jim sohomakze. 21 Tosatŋan mötmöt sohosohoŋi buŋa qem aŋguba jim miwikŋaiba jaŋjuŋ aketka mötnaripŋinan sörörauba löwöriba sohoyök.
Anutugö kalem möriamŋan mönö embuk ahöma.

*6:13: Jon 18.37