2
Kembunöŋ kamamgö aiga Iwilele Toŋan asuhuma.
* 1 Tes 4.15-17Urumeleŋ alaurupnini, Kembunini Jisös Kraistnöŋ liliŋgöba kaba neŋguaŋgiriga yaŋgöreŋ eu tokobini, iŋini keu mi mötzemö, neŋön kewö qesiba qambaŋ eŋgizin:
Kembugö kaka nalöŋan lök kam kuŋguzawaŋgö tandök tötbörömŋinan mönö miaŋgöreŋök kaiga siksauk möta tatpepuk. Keu mi denöwö asuhuyök? Uŋa kunöŋ azi kun alburup qeiga imutimut eka kezapqetok keu jim siŋgiyök me kunöŋ “Uruŋini kuŋgumam,” jiba keu jim siŋgiiga asuhuyök? Tosatŋan kewö jibepuk, “Pol alaurup yeŋön keu mi kimbinöŋ ohoba alget kayök.” Keu omaŋi miaŋgöra mönö öne töhön töwöratiba jönömŋini undui malbepuk.
Kunŋan kun mewö me mewö tilipköm eŋgibapuköra mönö galömŋini mem aŋguba malme. Mi kewögöra: Mutuk aiwesök yahöt kewö asuhuyohotka Kembunöŋ miaŋgö andöŋe kama: Ambazip keleŋmaleleŋ yeŋön Kembu iwilele aka andö qeme aka Iwilele Toŋan nanŋak mewöyök aukŋe asuhuma. Anutunöŋ i jim teköiga könöp sianöŋ gema. Aiwesök yahöt mi mutuk asuhuyohotka miaŋgö andöŋe nalö ketaŋan kama. * Dan 11.36; Eze 28.2, 8; Ais 11.4, 9; Mat 24.24Tuarenjoŋ Toŋi yaŋön jakbak-öraŋböraŋ aka nanŋi sileŋi mem öŋgöm teköma. Ambazipnöŋ yuaigö waikŋi memba möpöseimakzei me qetŋi bem qetzei, yaŋön mönö mi pakpak eŋgoŋgita sileŋi memba öŋgöba malma. Mewö mala Anutugö jöwöwöl jikenöŋ öŋgöba jakömbuak dumŋi ala “Anutu akzal,” jiba kantri pakpak galöm köl neŋgiba malma.
Nöŋön Tesalonaika embuk malali, nalö miaŋgöreŋ keu mi lök jibi mötket. Iŋini mi ölum eŋgubapuk. Iwilele Toŋan zilaŋzilaŋ asuhumapkö osima. Wani yuainöŋ könaŋi aŋgön kölakzawi, eŋön mi nalö kewöŋe mötze. Nalöŋi törörök kam kuŋgumawi, miaŋgöreŋök mönö asuhuma.
Nalö kewöŋe Iwilele Toŋaŋgö ösumŋi tölapŋan lök asuhuba ambazip sölölöhöm eŋgimakza. Aukŋe asuhubapukö könaŋi aŋgön köljawaŋön mi mosöri köna ahumapköra mamböta malja. 8-9 Mamböri könaŋi asuhuiga miaŋgöreŋök mönö amqeba asuhuma. Satanöŋ Iwilele Toŋi sölölöhöba nam köl waŋgii aŋgöletot muneŋi aka aiwesök kimbi könaŋi könaŋi meiga eka malme. Mi eka malmemö, Kembu Jisösnöŋ asakmararaŋambuk asuhuba auyohotka i numbu ösumŋan qeba yaijapaleleŋ mem waŋgima.
10 Ambazip Anutunöŋ amöt qem eŋgimapköra tököba keu ölŋi buŋa qem aŋgubingö qahö ak eŋgiiga laŋ mala könöp sianöŋ gemei, yeŋön Iwilele Toŋaŋgö aŋgöletotŋi eketka kölgorom könaŋi könaŋi eŋgiiga jaŋjuŋ ahakŋe. 11 Miaŋgöra Anutunöŋ mötmöt jaŋjuŋ kawikŋambuk ali asuhuiga ambazipnöŋ mi kukösumŋinambuk jim sehigetka sesegilgil yeŋön keu kelökŋi gwahöta muneŋi möt narime. 12 Könaŋamŋinan aukŋe asuhumapköra Anutunöŋ jaŋjuŋ al eŋgii qaköme. Ambazip keu ölŋi qahö möt nariba urusihimŋini ahakmeme goŋgoŋe ala qakögeri, Anutunöŋ mönö körek yeŋgö keuŋini jim teköiga könöp sianöŋ geme. Mewö.
Keu ölŋi tem köla kapaŋ köla köhöiba kinme.
13 Yeŋgöreŋ mewö asuhumapmö, Kembugö wölböt alaurup, eŋgöra mönö nalö dop “Anutu saiwap!” jiba möpöseininga dop kölja. Mi nupnina. Anutunöŋ iŋini könakönahiŋeyök Suepkö buŋaya aka letotmegöra möwölöhöm eŋgiyök. Miaŋgö dop keu ölŋi möt narigetka Uŋa Töröŋan mem sarahim eŋgiiga malje. 14 Mewö malmegöra Ölöwak Buŋa al neŋgii jim asariinga miaŋön iŋini eŋgoholök. Mewö toroqeba mala Kembunini Jisös Kraistkö asakmararaŋnöŋ öŋgöba aködamunŋinambuk akŋe.
15 Miaŋgöra urumeleŋ alaurup, koŋgwarak mönö kude aka malme. Neŋön keu kusum eŋgiba jitninan jiin me kimbinöŋ ohoinga mötkeri, keu kötŋi mi mönö qekötahöba wuataŋgöba malme. Mewö.
16 Kembunini Jisös Kraist nanŋak aka Anutu Iwinini yetkön jöpaköm neŋgiba kalem möriam qakŋe oyaeŋkoyaeŋ akingö jörömqörömŋi neŋgiyohotka miaŋgöra mamböta urukölalep teteköŋi qahö möta maljin. 17 Yetkön mönö uruŋini naŋgöba nup ölöpŋi pakpak memba keu ölöpŋi pakpak jiba malmei, miaŋgöreŋ mönö mem köhöim eŋgiiga malme. Mewö.

*2:1: 1 Tes 4.15-17

*2:4: Dan 11.36; Eze 28.2, 8; Ais 11.4, 9; Mat 24.24