6
Lömbötŋini mönö bisiba bauköm aŋgumakŋe.
O urumeleŋ alaurupni, kunŋan köna oŋgita siŋgisöndok aiga miwikŋaize ewö, urumeleŋ alaurup eŋön mönö mökököli qakŋe ala ewö mindiŋgöm waŋgigetka kunbuk köna miwikŋaima. Mewö aka nangak mewöyök esapesapnöŋ et guhubapuköra mönö galöm mem aŋguba malman. Lömbötŋini mönö bauköm aŋguba bisimakŋe. Mewö miaŋön Kraistkö Köna keuŋi wuataŋgögetka ölŋambuk ahakŋa. Kunŋan eretŋi mala töndup nanŋaŋgö möri öŋgöŋgöŋi akzawi, yaŋön mönö nanŋi tilipköm aŋgumakza.
Mewö kude akŋemö, mohot mohot eŋön mönö nanŋini ahakmemeŋini kewöta esapkögetka dop kölma. Mewö aka alaŋini oŋgita qetbuŋaŋinambuk akzeaŋgöra kude aiwelikömemö, mönö nanŋini könaŋinaŋgörök sileŋini möpöseigetka dop kölma. Anutunöŋ lömbötnini murutŋi murutŋi mendeŋ neŋgiiga nanŋök nanŋök bisimakzin. Miaŋgöra nanini tosatŋi yembuk likeplikep ala kewöt aŋgubingö osimakzin.
Böhi qaqazunöŋ kungöra Buŋa keu kusum waŋgimakzawi, yaŋön mönö miaŋgö töwaŋi meleŋda yuaiŋi ölöpŋi pakpak mendeŋda bahöŋi waŋgimakŋa.
Nanŋini mönö kude tilipköm aŋgumakŋe. Kunöŋ nene warökŋi kömöriga ölŋi miaŋgö dop ahui miwikŋaima. Keu miaŋgö dop Anutunöŋ bölöŋamnini eka likepŋi miaŋgö dop neŋgima. Miaŋgöra Anutu mi azi omaŋi ewö mepaqepaik ak waŋgibingö osimakzin. Urusilegö sihim kömbönaŋi bölöŋan kun nam köl waŋgiiga miaŋgö warökŋi laŋ kömörakzawi, yaŋön mönö miaŋgö köndeŋmöndeŋi miwikŋaiba bölimakŋa. Yaŋön bölimakŋapmö, Uŋa Töröŋan kun sölölöhöm waŋgiiga miaŋgö warökŋi kömörakzawi, yaŋön mönö ölŋi miaŋgö dop miwikŋaiba malmal köhöikŋaŋgö buŋaya aka malma.
Nini jegep kinda nup ölöpŋi ölöpŋi memba mala miaŋgöreŋ mönö löwöriba zölokzölok kude akŋe. Taŋqaŋ aka nup qahö mosötpin ewö, ölŋi meme nalöŋan kam kuŋguiga nupninaŋgö töwaŋi mönö miwikŋaibin. 10 Miaŋgöra gölmenöŋ malbinaŋgö dop neŋön mönö ambazip ölöpŋi ak eŋgibingö jegep kinda malbin. Urumeleŋ könagesö uruŋe maljei, i mutuk alabauk ak eŋgimakin aka yeŋgö andöŋine ambazip tosatŋi pakpak köna asuhuiga mem ölöwak eŋgimakin.
Galöm meme aka yaizökzök keu teteköŋi
11 Pol nöŋön kirifi memba nani börönan kulem je ketaŋi ki eŋgöra ohozali, mi ekŋe. 12 Ambazip Anutugö aiwesökŋi sileŋine yandimegöra kuŋgum eŋgimakzei, yeŋön mönö körek sile megetka gölme ambazipnöŋ yeŋgöra mötket öŋgömapköra kapaŋ kölakze. Kraistnöŋ maripomnöŋ kömuyöhi, keu miaŋgöra sesewerowero ak eŋgibepuköra mönö mewö kuŋgum eŋgimakze. Miaŋgö könaŋi murutŋi kun qahö. 13 Anutugö aiwesökŋinambuk mieŋön mönö nanŋinak mewöyök Köna keu qahö wuataŋgöm teköba malje. Mewö qahöpmö, eŋgö sileŋini yandimegö mötzeaŋön mönö eŋgö sile kitipŋinaŋgöra aka nanŋini sileŋini mem öŋgöba qetbuŋaŋinambuk akingö mörakze.
14 Mewö mörakzemö, nöŋön Kembunini Jisös Kraist maripomnöŋ kömuyöhi, mönö Buŋa miaŋgöra aka sileni möpöseimakzal. Qetbuŋa murutŋi kun qahö jarumakzal. Mi yapmakek! Kraistnöŋ maripomnöŋ kömuiga yambuk toroqebiga mötmöt areŋnan uteköiga silik bölöŋaŋgö sisitŋi memakzal. Gölme ambazipnöŋ silegö ahakmeme bölöŋi membingö mötmöriba keu jimakzei, nöŋön mönö miaŋgöreŋ göröken köhömuŋi tandök akzal. Möpöseim niŋgimei me silene keu almei, miaŋgö likepŋi mi qahö meleŋmam. Gölmenöŋ keu kewöta tosatŋi mötket öŋgöi tosatŋi mötket eretŋi akzawi, mi mönö nöŋgö mötmöt areŋbuk dop mohot qahö akzahot.
15 Silenine aiwesök yandiget me qahöwi, miaŋön mönö dop mohot akza. Miaŋön gorosonŋi akzapmö, ahuahu dölökŋaŋgö dömŋi akzini, miaŋön mönö öl töhönŋi akza. 16 Ambazip ahuahu dölökŋaŋgö jimkutukutu keu wuataŋgöba maljei, Anutunöŋ Juda körek mi aka Anutugö urumeleŋ könagesö pakpak iŋini mönö ak kömum eŋgiiga luainöŋ malme.
17 Keu teteköŋi kewö jizal: Nöŋön Jisös qegeraŋgö löpötŋi mi nani silene ahöiga bisimakzalaŋgöra kunöŋ mönö urulömböt kude toroqem niŋgima.
18 O urumeleŋ alaurupni, Kembunini Jisös Kraistkö kalem möriamŋan mönö embuk ahöba uŋaŋini kötuetkömakŋa. Keu mi ölŋa.