A Mugana Raukea e Paulus i Here Lakea ne Huriki a
Tesalonika
A Nita Vakalohoka
E Paulus, a apostolo, i herea a raukea iea.
A tanga e Tesalonika mona ni gale e Salonika, a tanga na tabeke mule sike ne Gris. Na parava ni here a raukea iea, ra tabeke iea ne Gris ni gale e Masedonia.
A tanga e Tesalonika i pesi na dala ne huriki a Rom ni gale Via Egnatia, ni rata na tabekena dari mule sike i lakea na tabekena dari mule puru ne Masedonia.
A tanga e Tesalonika ni hae na pida 315 BC. I bele manga a tanga dagi a murina maka sip ri dili vona ne Masedonia.
E huriki a Rom ri bolea a tanga e Gris na pida 167 BC Ri verua e Masedonia na tabeke i va, ri ratea e Tesalonika a tanga dagi na tabekena tara.
Na pida 146 BC ri rata a maka tabeke ranga i manga a tabeke i taku ni gale e Masedonia. Muri e Tesalonika i bele manga a tanga dagi na tabeke iea. Na pida 42 BC a tanga iea i matukapaga ne Rom. Ri matakari mule ria.
E Paulus i herea a raukea iea, ge vakatora a niluhoi ne huriki a tara ne Kristo o Tesalonika, a vuhuna e huriki ranga ri loho lege vona garika e Kristo ge hamule valai.
1
* Apo 17:1-9Iau e Paulus, turane Sailas, e Timoti mete herea a raukea iea i lakene ne mua o Tesalonika, ra mua e huriki a tara na Vure, e Tamane hita, e Isu Kristo a Bakovi Dagi.
A Vure ge rata kamumu mua, ge habi a nivalemu ne mua.
A Niluhoi ne Huriki a Tesalonika
Na parava lobo mete luhoi mua, mete kavurikea a Vure, mete luhoi mua na tahuna mete vasileki. * 1Ko 13:13; Kol 1:4-6Na tahuna mete vasileki na Vure, e Tamane hita, mete luhoi mulea a leho kamumu mu ratea a vuhuna mu luhoi torea a Vure, a leho kamumu mu ratea a vuhuna mu ngaru e huriki. Mete luhoi mule tabu a hini mu hatenono na tahuna mu bole a nimadihi, a vuhuna mu pasimata ne Isu Kristo a Bakovi Dagi ne hita ge hamule valai. Mua e huriki a turagu, a Vure i ngaru hateka mua. Mete lohoka vona i vulaki mua. * 1Ko 2:4-5Mete lohoka vona, a vuhuna a Velenga Kamumu mete vakalongo ne mua, i uka ma a ngava kunana. I bele turana nitora na Hanu Kiripiripi. Mu matai kavakava a hini mete luhoi hatekea a ngava iea, a vuhuna mu matai a rabune mateu na tahuna mete made turane mua. A rabu mete rata ne vona ni tuhori mua kunana. * Apo 17:5-9Muri mu ramai a rabune mateu, a rabune Bakovi Dagi, a vuhuna mu bole a maregoa na tahuna mu luhoi torea a nitana Vure. Pali mu pitei na nipitei na Hanu Kiripiripi. Lakea e huriki ri luhoi torea e Kristo o Masedonia, o Akaia, ri longo mua, mu rata a naro kamumu, lakea ri ngaru ni ramai. I muholi, e huriki o Masedonia, e huriki o Akaia ri longo ne mua a nitane Bakovi Dagi, i manga si longoa a viri basi i pupu a tavure. I uka ma e huriki nga kunana ri longoa. E huriki na tanga i kupo ri longo a velengane mua mu luhoi torea a Vure, lakea i uka ma mete vakalongo tabu ria. Ria kunana ri tuverei polo ne mateu na hini mu tagui kamumu mateu. Ri tuverei tabu ne mateu na hini mu ha taro pali a maka vure taminga, mu ramai a Vure muholi, ra Vure mahuri. 10 Ri tuverei tabu ne mateu na hini mu pasimata ne Tuna, e Isu, ge hamule valai na hunu, ra viri a Vure i vakamahuri mulea na matenga. Ia kunana i korimule hita na rongova na Vure ta ge valai.

*1:1: Apo 17:1-9

*1:3: 1Ko 13:13; Kol 1:4-6

*1:5: 1Ko 2:4-5

*1:6: Apo 17:5-9