^
3 JON
Jon to yom têŋ iŋ ndê silip Gaius
Jon kêpiŋ Gaius ndê mêtê nem lau sa-ŋga
Diotrepe ndê mêtê sac
Anötö ndê lau sêkôm mêtê ŋayham
Yom ŋambu-ŋga