13
Guyau, Tau Gigibwali iyen,
Ai Lahaina haba hoꞌowa yomayomanna ya didima, be Deiwidi laulauwewena yo Yelusalem tau miyaina edi heyaya yo nuwatuhu bidabidadi haba ya kaisu fahidi.