19
Sothomɨ Gamora kayaaka yɨgalakyaaꞌ.
(19:1-29)
1-3 Sawɨsaburɨ Sothomɨ angeburɨnna ejelɨyaraai walaabahi. Aꞌmwe Lotɨ tɨkuryaba mwaaidɨꞌnyɨ ejelɨyaraai kulaabahi Lotɨ wɨdaꞌ “Ata bwaꞌnaana! Nɨmɨre angevɨna kaanya wawaajɨ anga savɨ waꞌmwaraana!” Kudaꞌ ejelɨyaraai wɨdahi “Aala, mwasaba se waꞌmwaraka!” Sara wɨdɨna kyagi Lotɨ “Nɨmɨre angevɨ waraana! ‘Aala,’ beꞌna dɨwaala? Nɨmɨre angevɨ waꞌmwaraana?” Saꞌ kudaꞌ gamɨjɨ wɨlɨna yeva wapaaya nyɨna yeꞌ.
4-11 Ejelɨyaraai “Naarɨmɨ se waꞌmwaraka!” dahɨla yamaze yɨnaꞌna yadakɨlyɨ Sothomɨ mwaalyara kaanna bɨna yeva Lotɨmɨ jaka wɨdɨna “Aꞌmweraai gawɨ mwaaihɨla? Dɨmakwalyaama! Nemɨ saraarɨ ata lɨmwanna yaana!” Sara kudeꞌ Lotɨ walyuna yaka kaanya tihɨꞌna yaꞌ. Tihɨraka kumɨnyɨ wɨdaꞌ “Sarɨmɨ kayaaꞌna mipɨnera! Nɨmɨre taayawaai saaigɨꞌnyawaai mwaaihɨlyawaarɨ dɨmaarila! Aꞌmweraarɨna myawɨpɨnera!” Miꞌna kudaꞌ Sothomɨ mwaalyara wɨdeꞌ “Gɨmɨ maaveigɨnyɨra. Nemɨnyɨna gɨmɨ dɨnemaremwaaideigɨ daaka! Gɨmɨnyɨna naangevaꞌna kayaaꞌna yaana! Baaꞌna nedɨwaana!” Sara kudeꞌ ejelɨyaraai Lotɨmɨ angevɨdaaꞌnyɨ mwagiꞌnamaata yagɨla kaanya tihɨꞌna yagi. Tihɨꞌna yagɨla Sothomɨ mwaalyaraavɨ tɨnna galapɨnyɨwanna kyagi Sothomɨ mwaalyara tɨnna mwanganyeva “Kaanyaꞌ gavanaka?” deva deva tɨnna wanganyɨꞌmaaꞌna yeꞌ.
12-14 Ejelɨyaraai Lotɨmɨ wɨdahi “Gotɨyai ‘Aꞌmwe anga davanyara kayaaꞌna yadɨvɨsara daaka?’ daka yawɨraꞌ. Anga davɨdaaꞌnyɨ kɨnɨdakaavihi dɨwila! Naarɨmɨ woꞌdaaina yakadera.” Miꞌna kudahi Lotɨ aꞌmweraai gamɨre taayawaarɨ maaryaꞌneraarɨ kaanna wɨna yaka yagaala wɨdaꞌ “Nemɨ yarai lɨkaanya wawaana! Anga dava kayaaka yadevera.” Sara kudaꞌ saꞌ aꞌmweraai kadɨka muꞌnyɨ yagɨla saba mwaalagi.
15-22 Yɨrɨkeꞌ gaai puꞌdaasɨyagaaꞌ dɨkaaꞌna, ejelɨyaraai Lotɨmɨ yagaala naanga wɨdɨna “Dahaasagaaꞌ nemɨ yarai kaanyaana!” Wɨdɨna kyagi Lotɨ kave mwaalɨna kyaꞌ saraai Lotɨmɨjɨ gannya aꞌmwevɨjɨ kɨrɨnnya taayawaarɨjɨ “Yarai kaanyaana!” wɨdahɨla magapɨrina yagɨla angebadaaꞌnyɨ kaanna makuna yagi. Ejelɨyaraai wɨdɨna “Yarai, yarai, ayahi tɨgɨnyɨmaꞌnya mipɨnera! Mugunyavɨna lɨkaanya jɨlaawila! Nabaibɨthɨka!” Sara wɨdɨna kyagi Lotɨ wɨdaꞌ “Mugunyavɨna kaanya yɨlaawiaꞌna lɨka yɨwana. Angebanna yayaꞌ Sawa nɨmɨ wɨlaawɨjɨwana?” Kudaꞌ ejelɨyaraai wɨdahi “Yo, yarai.”
23-29 Yarai kaanna wɨna yaka Lotɨ nyɨlyai gaai bilapijɨꞌdaaꞌnyɨyagaaꞌ anga Sawa wɨlɨna yaꞌ. Wɨlɨna kyaꞌ Gotɨyai dɨkesɨ sɨla dɨꞌnakesɨ sangɨ burɨke sɨrɨmyaꞌbɨsaꞌ Sothomɨ angebanna Gamora angebanna wasɨꞌna kyaꞌ angeba kayaaka yɨna yaꞌ. Wasɨꞌna kyaꞌ Lotɨmɨre balaangaꞌ tɨgɨnyɨmaꞌnya kyaꞌ aꞌmwevɨ galyewaaꞌmwanna kyaꞌ aꞌmweꞌ saala yɨmaꞌnyɨna yaꞌ. Mwanyagaaꞌ Evɨraamɨ Sothomɨ Gamora angeba dara wanganakeꞌ “Ai, yunebanna jɨsaꞌ jimwaꞌ!”
Lotɨmɨre Taayawaai Mawaavɨrɨjɨ Amonɨmɨjɨ mɨlyei.
(19:30-38)
30-38 Dɨvi sagaaꞌ Lotɨ Sawa angeba mwaalyaꞌnei lɨka yadaaꞌnyɨ gamɨjɨ gamɨre taayawaalyɨ mugunyangɨna kaanna waweva simaangeyawɨ mwaalɨna. Mwaaidapɨjɨ aꞌmwe sɨraangeꞌ gyaꞌmwevɨ wɨdaꞌ “Aꞌmweraai nehɨmaarikadeꞌnaai mamwaalyɨgoi. Nehɨrɨnɨmaangerɨ aalya waainɨyaꞌ wɨjaavakadera. Miꞌna wɨjaavakwoihɨri kaimɨraaya mɨlakadeꞌnaarɨneꞌ sɨnnawɨ nɨmɨjɨ gamɨjɨ se waraka! Dɨvi gɨmɨjɨ se darila!” Sawɨsavɨ sɨraangeꞌ sara kyaꞌ saꞌ myawɨryaꞌ Lotɨ. Sawɨta pɨri ganyaabulaangesɨ waragɨla sagaaꞌ sɨmunya myawɨryaꞌ. Kɨnadaai sara yɨ sɨraangeꞌ kaimɨraaya Mawaavɨrɨ mɨlaꞌ. Yɨ ganyaabulaangeꞌ kaimɨraaya Amonɨmɨ mɨlaꞌ. Savɨdaaꞌnyɨ Mawaavɨrava Amonɨmɨvava yɨmaꞌnyɨna yeꞌ.