2
Huk Sën Paulus Nevonġ Vu Tesalonika
Arig lo! Ham raḳ ni bë he su ayök vu ham mehe huk ya meris rë. Geham raḳ ni bë deveek he vu Pilipi gedenër ġaġek nipaya raḳ he, log ham sis beġö vu he ving. Rëḳ he Anutu vo niwëëk vu he behe nër Bengö Nivesa ranġah vu ham gehe su ahönengin ham rë. He haḳo ġaġek anon raḳ menanër niwëëk vu ham raḳ degwa nebë sënë: He su nehekuung raḳ menanër rë, log he su ayomin ningöhek genanër rë, gehe su nanër in bë tetuhin ham rë. Gaḳ Anutu nelë he nivesa bekwa vo he bë he nanër yi Bengö Nivesa ranġah. Lob su he nanër ġaġek in bë mehönon ahëj nivesa vu he rë, gaḳ he bë Anutu sën neraḳ he kwamin ni venuh lo ahë nivesa vu he. Ham raḳ ni ggovek, gehe nanër nebë sagi los nanër yönon neggëp Anutu mala nebë: He nado ving ham wirek, og he su anër ġaġek in bë abo bël doḳ ham rë gema rot, gehe su alam ayomin luu manër in bë ġaḳo ham monë rë. Gehe su nehevonġ in bë mehönon degeḳo he arëmin jaḳ rë. Ham ma alam vahi. Gaḳ Kerisi yi sinarë he los arëmin, om he yoh vu bë nanër vu ham nabë ham doḳ vu he in nġaa sën doḳ vu he rëḳ ma. He su ayoh vu bë nanër ġaġek nabë saga medeġinengin ham rë. Gaḳ he nebë ata sën neġin nalu nivesa menevet sir lo. Nebë saga, gehe kwamin nevo ham beneheġin ham in he ahëmin neving ham rot, om sën he pasanġ nanër Anutu yi Bengö Nivesa vu ham. Yönon, gehe yoh vu bë nadiiḳ in ham geving.
Arig lo, ham kwamin bo nabë he nehevonġ huk rot. He su nesewah buk ma ranġah rë, in bë he su ḳetaġ nġaa nġaa vu ham mabo maggin vu ham doḳ buk sën he nanër Anutu yi Bengö Nivesa vu ham lo. 10 Lob ham lë beham raḳ ni, log Anutu raḳ ni ving bë he nehevonġ nġaa nivesa vesa los yohvu vu ham sën Kerisi-yi-alam ham lo, geham ti su yoh vu bë nanër ġaġek nipaya jaḳ he rë. 11 Ham raḳ ni bë he neheġin ham pin nebë sën ama neġin nalu lo. 12 He vo horek vu ham in bë ham sepa doḳ aggata niröp. Gehe ġadu ham, gehe nër niwëëk vu ham bë ham gwevonġ nġaa pin noh vu Anutu kwa. In Mehö los niwëëk sagi ggooin ham raḳ in bë ham medo geving yi doḳ yi nyëġ niḳapiik.
Devonġ Ving Anon Medenare Niwëëk Bë Degeḳo Maggin
13 Log he ahëmin nivesa vu Anutu raḳ buk pin ving in ham, in he nër ġaġek sënë vu ham bë Anutu yi ġaġek, lob ham pevis beḳo raḳ menër bë Anutu yi ġaġek anon gaḳ mehönon su denër yoh vu yö kwaj rë. Lob yiḳ Anutu yi ġaġek yönon, begwëbeng nahën nevonġ huk loḳ ham sën ham nevonġ ving lo ayomin.
14 In arig lo, ham nebë alam distrik Yudea sën denesepa loḳ Yesu Kerisi bedetu Anutu-yi-alam lo, in ham alam dedeġinengin ham raḳ maggin nebë sën hir alam denedeġinengin sir lo. 15 Alam Yuda desis Mehöböp Yesu losho alam-denenër-ġaġek-ranġahsën bedediiḳ, log denede-ġinengin nġaa maggin raḳ he nebë saga ving gedenesepa loḳ aggata nipaya sën Anutu nilëlin lo. Om denesis beġö vu mehönon pin 16 medeneggërin he in bë he su nanër ġaġek ranġah vu alam dahis meġaḳo sir nah vu Anutu. Medo denevonġ nġaa nipaya rot gesu denevuu ya rë, rëḳ mu Anutu ahë sengën vu sir rot bevonġin malaj nama.
Paulus Ahë Ving Rot Bë Gelë Sir Gökin
17 Arig lo, he hevuu ham ya. Senër he navimin mu, gaḳ he kwamin nevo ham yoh vu buk behe ahëmin ving panġsën bë he ġalë ham malamin gökin, 18 lob he sero aggata rot in bë anök vu ham rëḳ ma. Sa Paulus, sa hevonġin bë senök vu ham beron nġahi rëḳ Satan ggërin he. 19 Ham kwamin nevo bë he kwamin vesa los he napisek in va? Gaḳ yiḳ ham! Ham netu he madub nivesa, om doḳ buk sën Mehöböp duḳ nom lo, og he rëḳ napisek in ham kesuu nġaa vahi pin. 20 He napisek los he kwamin vesa rot in ham.