Jon II
leta aniwai rabuinama ya girumina
1
Taugu Jon, ekalesia adi badama uma letanama yà girugirumina tam waivimma Mamaitua ya vinevinemna* Banaga toitoi ta noḡonoḡoti da inam waivinama nam banaga ḡoma, be agunai ekalesia. ḡarome, be am sedama mate. Taugu riukaua yàwai nuapaḡoemina, be nam tauguḡa. Banaga matabudi aitauḡa Bada na riukauama a katakataiena, taudi mate tawai nuapaḡoemina, Bada na riukauama nopode e kenakenana aubainama, tokare tauna mate tà mia nonoḡana.
Mamaitua Tamadama be Natunama Yesu Keriso adi raunuatoi, adi raukivivere be adi subama tauda aitauḡa riukaue be wainuapaḡoe tà miamiana, naumeki da ḡarode ta kenana.
Riukaue be wainuapaḡoe tà miana
Taugu èi nuavere kauana raḡanine yà kitana, be am sedama ḡesaudima riukaua na ruvae nama a naḡonaḡona, nema Tamadama ya riuriu vavasaḡedana nama.
Be tam waivimma, tam kuya kataiena da Bada Yesu ya riu vavasaḡedana da tauda dà banagama dà banagama tài nuapaḡoedina. Be inam riuvavasaḡinama nam riu vauna, ibewa da giunama teneḡinama tauda noḡone tè vaivaiena, vutuna aubainama yodi yàwai baḡamna da riunama ruvane nama tà miana. Be wainuapaḡo inam umanama: Mamaitua riunama tà voteyeteyedi be ruvane nama tà naḡona. Be inam riuvavasaḡinama kaite koya vaiena, be yodi inam riunama ruvane nama ko naḡona.
Be boruwaideḡa banegidima toitoi kaite dobu tawai yababina. Uma banegidima taudi nam tima waisumaḡana da Yesu Keriso tauna dobue ya dobi be yai rawabanaga ḡomana. Inam banegidima taudi tauboru waideḡa be Keriso tauwai ḡavienama. Vutuna aubainama ko kita kauana, deḡoda taumi inam banegidima koi muriwatanedina, taumi koya noyanoya guratana, damone tokare nam maesinama ko paḡo. Aitauḡa Keriso na waikatakataima a paḡona, be taudi adi ḡoanama waikatakataidima mate ta rawarawa teḡeidina, taudi nam nopodie Mamaitua ima miamiana, ibewa. Be deḡoda aitau Keriso na waikatakataima e kaididi be e kaikai guratena, tauna inam Tamadama be Natunama Yesu tauna ḡarone ta miamiana.
10 Deḡoda aitau ḡaromie e verau be nam Keriso na waikatakataima ruvane ei katakataimi, inam baneginama nam ko riu yaḡeyaḡe, be nam koi anine da ami vadae e mia, avedi. 11 Aitau da inam nama banaginama e riu yaḡeyaḡe be ewai aninena, tauna inam baneginama na noyama gewagewanama e riuriu sagusaguna.
12 Yaba toitoi sibo ḡaromie è giuedina, be taugu nam ama ḡoeḡoena da uma yabedima letae yà giuedi. Be nuaguma e riuriuna da baniḡomiguma tokare yà verau be uma yabedima yà giuemina. Yodibe nuaguma tokare e suba be tài nuaverena.
13 Be tam waivimma turamma Gurik bonane ya riuna: ‘sister’. Uma bukanama nopone waivi inam tauna ekalesia ewai matairena. uma Mamaitua ya vinevinena, na sedama tawai kaiwemna.

*1:1: Banaga toitoi ta noḡonoḡoti da inam waivinama nam banaga ḡoma, be agunai ekalesia.

1:13: Gurik bonane ya riuna: ‘sister’. Uma bukanama nopone waivi inam tauna ekalesia ewai matairena.