8
Sambo gote lao mena akipi kundi maitae dokonya leamo doko
Indupa* Ap 15:29; Lo 15:2,14* Lo 14 sambo gote dupa kundi maiyoo mena akipi pyao yangatae dokonya nambame latoo.
Naimame dokonya naima pitaka mana kandapaena lao masingi. Dopaka doko, mana kandenge dokome endakali minao luiyasingi. Auu kaenge dokome endakali minao epe injisingi. Endakali* 1 Ko 3:18; 13:8-9,12; Ga 6:3 mendeme mana mende kandatelyona lao masetamo dokome kandao koe petala nayata. Dopaka* Lo 8:29; Ga 4:9 doko, Gote auu kaenge endakali doko Goteme kandenge.
Dopana,* Dit 4:35,39; 6:4; 1 Ko 10:19; Ga 4:8 indupa sambo gote dupa kundi maiyoo mena akipi pyao yangatae nenge dokonya latoo. Naimame sambo gote angi mende nakatengena lao masilyamano. Gote waka mende mendasa nakatengena, Gote mendai ikiaka katengena lao masilyamano. 5-6 Endakali* Eke 20:2-3; Mal 2:10; Jo 1:3; Lo 11:36; 1 Ko 1:2; 12:5-6; Ep 4:5-6; Kl 1:16-17 dupame yuunyapi kaitinyapi gote kalyamona lengema, doko kini gote longo katao kamongo longo katao pingima. Dopaka doko, dupa katataminopapi maimame Gote mendai iki kalyamona lao masilyamamo. Baa Takange Gote. Baa dupa pitakanya tenge. Naima baanya katakamailyamano. Dee naimanya Kamongo mendai iki kalyamo. Baa Jisasa Katasia. Baa ketae dupa pitaka pyoo injia-pyaa. Naima daa mambele kalyamano.
Dopaka doko, endakali dupa pitakame dopa lao masala naengema. Endakali yangi wamba sambo gote miniami dupame mena akipi nelyamano dupa sambo gote mendenya lamo lao mee masoaka katengema. Dupame natamano doko kapape kapa daape lao masala nayao nelyaminopa nyakamanya mona dokome kopeta pilinona lao nyakama-kisa tenge setenge. Dopaka* Lo 14:17; Kl 2:20-21; Ip 13:9 doko, nee nelyamano dokome naima Gotenya enomba dokonya mendepale joo kalyepale lao mende pyaa naenge. Naima nee nanelyamano kandao doko, naima Gotenya enomba dokonya mende daa joo nakatange. Dee naima nee nelyamano kandao doko, naima baanya enomba dokonya naima-kisa mende konda napingi. Dopaka* Lo 14:1,13-15; Ga 5:13 doko, mendeme emba pyalya naminilyamopa masilili pyoo katenge dokome, aopyoo latala endakali masoo miningi tambo lapae dupa minao lombasetena kandao katape. 10 Doko, masokondape napingi endakali tambo lapae mendeme kandatamopa mana kandenge akali emba sambo gote mendenya losuu andaka nee nao pititino kandao doko, baame sambo gote dupa kundi maiyoo pyao yangatae dupa nalanya mona sakatala nayatape? 11 Embanya* Lo 14:15,20 mana kandenge doko mambele masoo miningi kaiminingi Kataisame pyoo nyalanya kumiamo endakali tambo lapae doko koyata. 12 Dee* Mt 10:40; 18:6; Ap 9:5; Lo 14:20 embame dopa pyoo embanya kaiminingi dupa koo pimaiyoo dupanya masokondape napingi mona doko tanda maiyakamaitino dokome Kataisa-kisa koo piti. 13 Tenge* Lo 14:13,20-21 dokonyaka nambame nee nato dokome nambanya kaiminingi mende koo pina lao mapisoto kandao doko, tanga tangapi namba mena akipi dee nanato. Aopyoo latala, nambame nambanya kaiminingi mende koo pina lao mapisotone lao dopa pito.

*8:1: Ap 15:29; Lo 15:2,14

*8:1: Lo 14

*8:2: 1 Ko 3:18; 13:8-9,12; Ga 6:3

*8:3: Lo 8:29; Ga 4:9

*8:4: Dit 4:35,39; 6:4; 1 Ko 10:19; Ga 4:8

*8:5-6: Eke 20:2-3; Mal 2:10; Jo 1:3; Lo 11:36; 1 Ko 1:2; 12:5-6; Ep 4:5-6; Kl 1:16-17

*8:8: Lo 14:17; Kl 2:20-21; Ip 13:9

*8:9: Lo 14:1,13-15; Ga 5:13

*8:11: Lo 14:15,20

*8:12: Mt 10:40; 18:6; Ap 9:5; Lo 14:20

*8:13: Lo 14:13,20-21