^
2 KOTINA
Goteme naima kenda pipae dupanya pyoo nyiana lao tama piamo doko
Polo Kotina yapa napea dokonya leamo doko
Endakali koo piamo dokonya koo doko kunanya nepakamaiyepape leamo doko
Polome mona kenda kayapi Gote lao tama piapi dokonya leamo doko
Naima pii lao setapae enenge dokonya kalai akalina leamo doko
Sanima penge dupanya eteteaka epe singina leamo doko
Naimame masoo minao kalyamano leamo doko
Endakali dupa Gotenya mona setenge injisakamaipenge kalai dokonya leamo doko
Masoo minala naenge endakali dupa-pipa awapa nakalyepape leamo doko
Polo mona epe palyiamo dokonya leamo doko
Muni pyasingi kalai epe doko pyoo etasalapape leamo doko
Gotenya endakali dupa nisingi kalai epe dokonya leamo doko
Polonya kalai dokonya leamino dupanya yanu piamo doko
Polopi sambo aposele dupapi
Polome aposele kalai pyoo tanda neamo dokonya leamo doko
Polome lee manimanimi kandawapi Kamongome laitaka piamopa kandawapi piamo doko
Polome Kotina kateamino dupa lao masiamo doko
Pii etao leamo dupapi lasa leamo dupapi