3
Naima pii lao setapae enenge dokonya kalai akalina leamo doko
Indupa* Ap 18:27; Lo 16:1; 1 Ko 16:3; 2 Ko 5:12; 10:12; 11:18 pituu tee pyao naimame naima tange dee lalyemanape? Pande endakali mendapuame pingimali pyoo, endakalimi naima lalyoo pepa pyapae mende nyakama dipengepe? Pande naimame nyakama-kisa pepa dopale mende nyepengepe? Daa,* 1 Ko 9:2 nyakama naima lalyoo pepa pyapae joo nyakama naimanya mona dokonya pepa pyatae kalyamino. Endakali dupa pitakame pepa doko kandatala itaki pingima. Dake* Eke 24:12; 31:18; 32:15-16; Jet 31:33; Ese 11:19; 36:26-27 panao silyamo: naimame kalai pimano dokonya-kaita nyakama Kataisame pepa pyatae joo kalyamino. Baame pepa doko pyanjolepi mendeme pyala naya. Daa, baame lete katenge Sipitisa Gote dokome pia. Pepa doko kananya pyatae nakatenya endakalinya monanya pyatae kalyamo.
Dee naimame Kataisa mambele Gotenya enomba dokonya dopa lao kyoto joo masilyamano. Naimame* Jo 3:27; 2 Ko 2:16 opale mende kapa pao napipenge dokonya naima tangeme opale mende pingina nalapenge. Kalai kapa pao pipenge pupu lapae doko Goteme naima dingi. Baameaka* Jet 31:31; Jo 6:63; Lo 2:29; 7:5-6; 1 Ko 11:25; Ep 3:6-7; Kl 1:23,25 naima baanya pii lao setapae enenge dokonya kapa pao kalai akali joo kalyepale lao katasia. Pii lao setapae enenge doko mana setapae dupanya pii pepa pyapae singi dopale mende daa. Oli Sipitisanya mende. Doko, mana setapae dupanya pii pepa pyapae singi dokome endakali pyao kumasingi. Dopaka doko, Sipitisa dokome endakali lete katasingi.
7-8 Goteme* Eke 32:16; 34:29-35; Ip 3:2* Ga 3:2,5 mana setapae dupa kana pata mendalaponya pepa pyanya katatala Mosese maiya-pyaa. Gii dokopa Goteme baanya tii pipae doko Mosese-kisa panasiamopa baanya lengelyaapi doko etete tii pia-pyaa. Kini, maitakao tii piamo doko etama-etama pyoo eteamoaka doko, wambao Isataele endakali dupame baanya lengelyaapi doko kanjanya piaminopa lenge auu makea-pyaa. Dopana, kumingi doko sakatasingi mana setapae dokonya Gotenya tii pipae andake dopa pyoo sepeta setea tamo kandao doko, kiningi etete Oli Sipitisa toko naima endakali dupa dingi kalai dokonya baanya tii pipae etete epao singi daape! Doko,* Dit 27:26; Lo 1:17; 3:21 Goteme endakali dupa-kisa pii setenge kalai dokonya tii pipae setea tamo kandao doko, kiningi etete baame endakali dupa tolataena lenge kalai dokonya tii pipae etete epao singi. 10 Doko,* Eke 34:29 kalai dokonya tii pipae eteteaka epao sipya dokome wamba Goteme tii pipae seteamo kalai dokonya indupa tii pipae nasingi joo silyamo. 11 Doko, kalai etama-etama pyoo etenge dokonya tii pipae setea tamo kandao doko, kalai soaka penge dokonya tii pipae etete epao singi daape!
12 Naimame* 1 Te 2:2 doko lao masokondape petala paka nakayao pii panao lamaingi. 13 Naimame* Eke 34:33 Moseseme piamoli napingi. Baame baa-kisa tii piamo doko etama-etama pyoo etatamo doko Isataele endakali dupame nakandena lao opale kotalepi mendeme baanya lengelyaapi sanga pia-pyaa. 14 Dopaka* Lo 10:4; 11:25; 2 Ti 3:15 doko, dupanya masingi doko pyakilyia-pyaa. Doko, pii lao setapae wambatae dokonya lao lapae singi buku dupa dupame itaki piamino doko pyao ipao indupa tuu lapiminopa, kotale dokomeaka dupanya mona doko sanga pyatae mee kalyamo. Doko, endakali mende Kataisapa pakelyamo dokonya-kaita iki kotale doko nyoo nepenge. 15 Kini,* Eke 34:34-35; Lo 11:7-10 indupa apata dupame Moseseme pii pepa piamo doko itaki pyapiminopa kotale mende dupanya mona dokonya silyamo. 16 “Dopaka* Lo 11:23,26 doko, endakali mendeme Kamongo doko lao mona kapilyilyamo dokopa kotale doko nyoo nepenge.” 17 Nambame* Ais 61:1-2; Jo 8:32-36; Lo 8:2; Ga 5:1 Kamongo lelyo doko Oli Sipitisa doko. Sipitisa Kamongo doko katenge endakali doko opale mendaipi mendeme anjala naenge. Daa, endakali doko mokopae katenge. 18 Dopana* Eke 16:7; 24:16-17; Lo 8:29; 2 Ko 4:6; 2 Pi 1:4; 1 Jo 3:2; Pa 21:23 naima pitaka opale mendeme lengelyaapi sanga pyatae doko nyinya nepatae katao, naimame Kamongonya tii pipae doko galasanya imambu joo laitaka pingi. Dopa pyoo kalyamanopa naima baa wangi talapale lao naima minao aloo pyoo kalyamopa, koteaka lao naima tii pipae nyema-nyema pyoo katenge. Doko, Kamongo baa Sipitisa dokomena dopa pingi.

*3:1: Ap 18:27; Lo 16:1; 1 Ko 16:3; 2 Ko 5:12; 10:12; 11:18

*3:2: 1 Ko 9:2

*3:3: Eke 24:12; 31:18; 32:15-16; Jet 31:33; Ese 11:19; 36:26-27

*3:5: Jo 3:27; 2 Ko 2:16

*3:6: Jet 31:31; Jo 6:63; Lo 2:29; 7:5-6; 1 Ko 11:25; Ep 3:6-7; Kl 1:23,25

*3:7-8: Eke 32:16; 34:29-35; Ip 3:2

*3:7-8: Ga 3:2,5

*3:9: Dit 27:26; Lo 1:17; 3:21

*3:10: Eke 34:29

*3:12: 1 Te 2:2

*3:13: Eke 34:33

*3:14: Lo 10:4; 11:25; 2 Ti 3:15

*3:15: Eke 34:34-35; Lo 11:7-10

*3:16: Lo 11:23,26

*3:17: Ais 61:1-2; Jo 8:32-36; Lo 8:2; Ga 5:1

*3:18: Eke 16:7; 24:16-17; Lo 8:29; 2 Ko 4:6; 2 Pi 1:4; 1 Jo 3:2; Pa 21:23